Home

Over Loesje
Reageer op deze site of een artikel
Stuur E-mail naar Loesje


Relaties, liefde

Kinderen
Gezondheid
Make-up Tips
The King of Rock'n'Roll
Boeken, Films
Astrologie (Horoscoop), Tarot

 

 

 


 

 

Emotie Lijst - Bach Bloesem Remedies

Zoek in deze lijst de gemoedsstemming of emotie die uw probleem het dichtste benaderd. 
U kunt tot 7 remedies combineren.  

A
aandacht bezitterig opeisen  Chicory
aandacht opeisen uit jaloezie Holly
aanvallen hysterische Cherry Plum
achterdocht Holly, Willow
afgunst Holly, Willow
afgemat Hornbeam, Olijf
afwezig Clematis
agressief Holly
angst met bekende oorzaak, overdreven Mimulus
angst (vage) Aspen
angstdromen Aspen, Rock Rose
apathie Clematis, Wild Rose
arrogant Beech, Vine
autoritair Vine
B
bazig - bedilziek Chicory, Vine
bedplassen  Cherry Plum
be´nvloedbaar   Cerato
bemoederen - bemoeiziek  Chicory
berusting Gorse, Sweet Chestnut, Wild Rose
besluiteloosheid Centaury, Cerato, Clematis, Honeysuckle, Larch, Scleranthus, Walnut, Wild Oat
bevalling  Star of Bethlehem, Mimulus, Rescue Remedy, Walnut
bewusteloosheid Clematis, Rescue Remedy
bezorgdheid om zichzelf  Heather
bezorgdheid om anderen  Red Chestnut
bijgelovig  Aspen
black out  Elm
C
concentratie gebrek aan  Scleranthus, Cerato
conflicten  Agrimony, Mimulus
D
dankbaarheid opeisen  Chicory
depressief  Gentian, Mustard, Sweet Chestnut
desinteresse   Chestnut Bud, Clematis, Wild Rose
discussies in gedachten  White Chestnut
discussies vermijden  Agrimony, Centaury, Water Violet
driftaanvallen  Cherry Plum, Impatiens
droefheid zonder aanwijsbare redenen  Mustard
Dromerigheid - dagdromen  Clematis, Honeysuckle
E
eenzaamheid  Water Violet, Impatiens, Heather
eerzuchtig  Vine
egocentrisch  Heather, Chicory
ego´stisch  Chicory, Willow
enthousiasme, overdreven  Vervain
ergernis en verbittering  Willow
examenvrees  Larch, Rescue Remedy
F
faalangst  Elm, Larch, Scleranthus
fanatisme  Rock Water, Vervain
fantasieŰn en illusies, vlucht in  Clematis
flexibel, weinig  Rock Water
fouten, herhalen  Chestnut Bud
fouten, bij anderen  Beech, Chicory, Impatiens, Willow
futloos  Hornbeam
G
geestdrift, overdreven  Vervain
geestelijke kwelling  Agrimony
geheim gehouden zorgen  Agrimony
gekwetst, snel  Chicory
gereserveerdheid  Water Violet
gespannenheid, geestelijke  Vervain, Impatiens
gewelddadig  Cherry Plum, Vine
gewetenloos  Vine
gewetensvol  Pine
gewillige dienaren, zich laten gebruiken   Centaury
goede oude tijden, verlangen naar  Honeysuckle
grilligheid  Scleranthus, Willow
H
haastig  Chestnut Bud, Impatiens
haat  Holly
hard voor zichzelf  Rock Water
hebzucht  Chicory
heimwee  Honeysuckle
herhalen van fouten  Chestnut Bud
hoogmoedig   Water Violet
hoogtevrees  Mimulus
hopeloosheid, wanhoop  Cherry Plum, Crab Apple, Elm, Gorse, Larch, Oak, Pine, Star of Bethlehem, Sweet Chestnut, Wild Rose, Willow
humeurig  Holly, Willow
hysterie  Rock Rose
hysterische aanvallen  Cherry Plum
I
idealen, te hoge  Beech, Rock Water, Vervain
idee-fixe  Crab Apple, Rock Water
imiteren  Cerato
impulsief  Impatiens, Vervain
individualiteit slecht ontwikkeld  Centaury
introvert en trots  Water Violet
intu´tie, gebrek aan  Cerato
irritatie  Beech, Holly, Impatiens, Willow
J
jachtig  Impatiens
jaloersheid  Holly
K
kalmering, bij haast  Impatiens
kinderen, niet kunnen loslaten  Chicory
klagen  Willow
kleingeestig  Crab Apple
kracht, ter bevordering van  Centaury, Hornbeam, Larch
kritisch, intolerant  Beech, Chicory
kwellende gedachten  White Chestnut
L
lafhartig  Larch
leegte innerlijke  Olive
leidercomplex  Vine
leren, langzaam  Chestnut Bud
levensmoed, geen  Aspen
lichtgelovig  Cerato
liefdesverdriet  Honeysuckle
luisteren, niet kunnen  Heather
lusteloosheid  Hornbeam, Wild Rose
M
macht hongerig  Vine
malende gedachten  White Chestnut
martelaar voor eigen ideaal  Rock Water
medeleven, honger naar  Chicory, Heather
meedogenloos  Vine
melancholisch, depressief  Gentian, Mustard
mening, extreem veranderlijke  Scleranthus
mentale achterstand  Chestnut Bud
mentale uitputting  Hornbeam
minachtend   Water Violet
minderwaardigheids gevoelens  Larch, Pine
moedeloosheid  Larch, Pine, Elm, Sweet Chestnut, Star of Bethlehem, Willow, Oak, Crab Apple, Gorse
N
nachtmerrie  Aspen, Rock Rose
na´viteit  Chestnut Bud
nee-zeggen, moeilijk kunnen  Centaury
neerbuigend   Water Violet
neerslachtigheid  Gentian
neerslachtigheid diepe, zonder oorzaak  Mustard
negatieve levensinstelling  Willow
nerveus, ongedurig  Impatiens
niet weten hoe het verder moet  Sweet Chestnut
niets leren van ondervinding  Chestnut Bud
nonchalant   Chestnut Bud
noodgevallen  Rescue Remedy
noodgevallen met paniek  Rescue Remedy, Rock Rose
nostalgisch   Honeysuckle
O
obsessie  Clematis, Crab Apple, Rock Water, Vervain
observatievermogen, gebrek aan   Chestnut Bud
onachtzaamheid  Chestnut Bud
onbeheerstheid  Cherry Plum
onbeholpen  Chestnut Bud
onbegrip, voor anderen  Beech, Impatiens
onbenaderbaar  Water Violet
onbuigzaam  Rock Rose
onderdanig  Centaury
onevenwichtig  Scleranthus, Walnut
ongeduldig  Chestnut Bud, Impatiens
ongeloof  Gentian
ongerustheid  Aspen
ongewenste gedachten  White Chestnut
onophoudelijke inspanning  Oak
onoplettendheid  Chestnut Bud, Clematis
onpraktisch  Clematis
onrein gevoel   Crab Apple
onrijp, na´ef, niet begrijpend  Beech, Chestnut Bud
onrust, innerlijke  Agrimony
onstandvastigheid  Scleranthus
ontevredenheid  Pine, Oak, Wild Oat, Willow
ontmoedigd  Gentian
onverdraagzaamheid  Beech
onverschilligheid  Chestnut Bud, Clematis, Wild Rose
onzekerheid  Larch, Cerato, Scleranthus, Gentian, Gorse, Hornbean, Wild Oat
oordeel, snel vellen  Beech
opdringerig, bemoeiziek  Chicory, Heather, Vervain
opgeven, nooit  Oak
opgeven, volledig  Wild Rose
opgewekt, schijnbaar  Agrimony
opjagen, anderen steeds  Impatiens
oppervlakkigheid  Chestnut Bud
opvliegend en snel vergeten  Impatiens
opwinding, paniekachtig  Rock Rose
overactief  Oak, Olive, Vervain
overbelasting tijdelijk  Elm
overbezorgdheid angstige  Red Chestnut
overdreven principieel  Rock Water
overdrijven  Red Chestnut, Vervain
overgevoeligheid voor denkbeelden  Agrimony, Centaury, Walnut, Holly
overgevoelig voor lawaai, luid spreken  Mimulus
overijverig  Oak, Olive, Vervain
overschatten, lichamelijke reserves  Vervain
overwerkt  Oak
P
paniek  Rescue Remedy, Rock Rose
parano´de denkbeelden  Aspen
perfectie, streven naar  Rock Water
perfectionistisch in details  Crab Apple
pessimisme  Willow
plankenkoorts, faalangst  Larch, Mimulus
plichtsgevoel, uitgesproken  Oak
positief denken, bevorderend  Gentian, Red Chestnut
praatziek  Heather, Vervain
precies, overdreven  Crab Apple
prestatiedrang  Oak
prikkelbaarheid Impatiens, Willow
R
raad, steeds vragen door wilszwakte Centaury, Cerato, Walnut
reacties, razendsnelle  Impatiens
regelen, andermans zaken, dominantie  Chicory, Vine
reinigend, reinheidsgevoel  Crab Apple
religieuze obsessie Clematis, Rock Water, Vervain
rust, zich onder controle krijgen Cherry Plum, Impatiens
rusteloos  Impatiens
ruzie, willen vermijden, overgevoelig Agrimony, Mimulus
S
sceptisch  Gentian
scheidingen, ter verwerking van  Honeysuckle
schijnbaar opgewekt zijn Agrimony
schok, paniek Rescue Remedy
schok geestelijke, lichamelijke Star of Bethlehem
schoolmeesterachtig Vervain
schoonmaakwoede Crab Apple
schrik Rock Rose
schuchterheid Larch, Mimulus
schuld, geven aan anderen  Willow
schuldgevoelens  Pine
slaaptekort, door uitputting  Olive
slapeloosheid, door kwellende gedachten  White Chestnut
slachtoffer voelen  Willow
smetvrees  Crab Apple
somberheid  Mustard
spanningen, in nek/schouders, spieren  Impatiens, Vervain
spijt over gemiste kansen  Honeysuckle
spotten  Beech
stabiliteit, gebrek aan  Scleranthus
stemmingswisselingen  Scleranthus, Mustard
stil, dromerig/onverschillig  Centaury, Clematis
stilstaan bij verleden  Honeysuckle
stotteren  Cherry Plum, Larch, Mimulus
strengheid, t.o.v. zichzelf en anderen  Rock Water, Vine
strijdlustig, nooit opgevend  Oak
stokpaardje hebben  Rock Water
superioriteitsgevoel, schept isolement  Water Violet
sympathie, hongerig naar  Chicory, Heather
T
talmen, uitstellen  Hornbeam
tekort schieten, gevoel van  Elm
terneergeslagen  Gentian, Oak
teruggetrokkenheid, apathisch  Water Violet, Wild Rose
terugval o.a. bij ziekte  Gentian
tolerantie weinig, geen  Beech, Vine
traagheid, ergeren aan  Impatiens
trauma   Star of Bethlehem
troost bij schok of depressie  Gentian, Star of Bethlehem
trots en afstandelijk  Water Violet
twijfel  Gentian
twijfel aan eigen intu´tie  Cerato
twijfel aan eigen kunnen  Larch
U
uitbarstingen, emotionele  Cherry Plum
uitbundig  Vervain
uitdrukkingsloos  Wild Rose
uitersten, vervalt in  Scleranthus
uitputting algehele  Olive
uitputting geestelijk  Hornbeam
uitputting tijdelijk  Elm
uitputting chronisch  Oak
uitstellen, steeds  Larch
V
vasthoudend, ondanks totale uitputting  Oak
vastklampen aan anderen  Heather
vastklampen uit angst (kinderen)  Mimulus
veelzijdig, doch niet doelgericht  Wild Oat
veranderingen, moeite met  Walnut, Honeysuckle, Rock Water
veranderlijk   Cerato, Scleranthus, Chestnut Bud
verantwoordelijkheid niet aankunnen  Elm
verbeeldingskracht, overdreven  Clematis
verbeteren van anderen, kritiseren  Beech, Chicory
verbetering niet toegeven  Willow
verbittering  Willow
verbreken van oude banden  Walnut
verdriet ontroostbaar  Star of Bethlehem
vergeetachtig  Chestnut Bud, Clematis
verleden loslaten  Honeysuckle
verlegen  Mimulus
verloren vertrouwen  Gorse
vermoeidheid, matheid  Hornbeam, Wild Rose
vermoeidheid algehele  Olive
verontschuldigen, neiging zich steeds te  Pine
veroordelen, steeds anderen  Beech
verstand verliezen vrees voor  Cherry Plum
vertrouwen, gebrek aan  Cerato, Red Chestnut
vertwijfeling  Cherry Plum, Sweet Chestnut
vies gevoel  Crab Apple
voorgevoelens vage  Aspen
vreesachtig  Mimulus
vrees uiterste  Rock Rose
W
wanhoop volslagen  Sweet Chestnut
wanhoop  Gorse, Larch, Pine, Elm, Sweet Chestnut, Star of Bethlehem, Willow, Oak, Crab Apple
wantrouwen anderen  Holly
wilskracht gebrek aan  Centaury
wisselende stemmingen  Scleranthus
wraakzuchtig  Holly
wrokkig  Willow
Z
zelfbeklag C hicory, Heather, Willow
zelfdiscipline  Rock Water
zelfgenoegzaam  Rock Water, Water Violet
zelfkritiek  Pine, Crab Apple
zelfmedelijden  Chicory, Heather
zelfmoordgedachten  Agrimony, Clematis, Cherry Plum, Mimulus
zelfverloochening  Centaury, Rock Water
zelfvertrouwen gebrek aan  Cerato, Larch, Scleranthus
zelfverwijten  Pine
zenuwachtigheid   Mimulus
zenuwinstorting  Cherry Plum
ziekte voorwenden, veinzen  Chicory, Heather, Larch, Willow
zorgen verbergen  Agrimony
zwaarmoedigheid  Mustard
zwakke wil  Centaury
zwangerschap  Mimulus, Star of Bethlehem

Zie ook: De 38 Bach Bloesem Remedies

 

Favoriete
Elvis-Sites

ElvisNews.com: Newsmagazine

Collectors site met messageboard en chat
Beetje oud, maar wel lekker

overige

Interessante links

bol.com Partner