De 38 Bach Bloesem Remedies

Agrimony Zorgen verbergen achter een vrolijk masker

Aspen Onverklaarbare angst, angstig voorgevoel

Beech Kritisch en intolerant zijn

Centaury Moeilijk nee kunnen zeggen, weinig wilskracht

Cerato Twijfel aan eigen oordeel, zoekt bevestiging bij anderen

Cherry Plum Bang zijn het verstand of de controle over zichzelf te verliezen

Chestnut Bud Niet leren van gemaakte fouten

Chicory Geven om te ontvangen, claimen

Clematis Niet met beide voeten op de grond staan, dromen, verstrooidheid

Crab Apple  Afkeer van zichzelf hebben

Elm Zich overstelpt voelen door verantwoordelijkheden

Gentian Makkelijk ontmoedigd zijn

Gorse De hoop verloren hebben, afhaken

Heather Erg met zichzelf bezig zijn

Holly Haat, afgunst of jaloezie, kwaadheid

Honeysuckle Heimwee, leven in het verleden

Hornbeam Gebrek aan motivatie in het dagelijks leven, er tegenop zien, matheid

Impatiens Ongeduldig zijn, snel geprikkeld door traagheid

Larch Gebrek aan zelfvertrouwen

Mimulus Angst hebben voor bekende dingen, verlegenheid

Mustard Triest zijn zonder aanwijsbare reden

Oak Van geen ophouden weten, ondanks uitputting doorworstelen

Olive Lichamelijke en/of geestelijke uitputting

Pine Zich schuldig voelen, zelfverwijt

Red Chestnut Angstige overmatige zorg hebben om anderen, snel het ergste vrezen

Rock Rose Doodsbang, paniekerig zijn

Rock Water Streng voor zichzelf zijn

Scleranthus Moeilijk kunnen beslissen

Star of Bethlehem Diep verdriet, pijn en trauma

Sweet Chestnut In een zwart gat zitten, complete wanhoop

Vervain Overmatig enthousiasme, zendingsdrang

Vine Neiging hebben anderen te domineren

Walnut Beïnvloedbaar door gebondenheid aan oude patronen of invloeden, moeilijk aanpassen aan het nieuwe

Water Violet Hooghartig zijn, afstandelijk, gereserveerd, trots

White Chestnut Malende gedachten hebben, piekeren

Wild Oat Twijfelen aan het te kiezen pad in het leven

Wild Rose Apathisch, lusteloos zijn

Willow Verbittering, wrok, zich slachtoffer voelen

Gebruik en dosering van de Bach Bloesem Remedies

De Bach Bloesem Wegwijzer

Helende Bloesem en Kleurenkaarten