De 38 Bach Bloesem Remedies

Agrimony Zorgen verbergen achter een vrolijk masker Aspen Onverklaarbare angst, angstig voorgevoel Beech Kritisch en intolerant zijn Centaury Moeilijk nee kunnen zeggen, weinig wilskracht Cerato Twijfel aan eigen oordeel, zoekt bevestiging bij anderen Cherry Plum Bang zijn het verstand of de controle over zichzelf te verliezen Chestnut Bud Niet leren van gemaakte fouten Chicory Geven om te ontvangen, claimen Clematis Niet met beide voeten op de grond staan, dromen, verstrooidheid Crab Apple  Afkeer van zichzelf hebben Elm Zich overstelpt voelen door verantwoordelijkheden Gentian Makkelijk ontmoedigd zijn Gorse De hoop verloren hebben, afhaken Heather Erg met zichzelf bezig zijn Holly Haat, afgunst of jaloezie, kwaadheid Honeysuckle Heimwee, leven in het verleden Hornbeam Gebrek aan motivatie in het dagelijks leven, er tegenop zien, matheid Impatiens Ongeduldig zijn, snel geprikkeld door traagheid Larch Gebrek aan zelfvertrouwen Mimulus Angst hebben voor bekende dingen, verlegenheid Mustard Triest zijn zonder aanwijsbare reden Oak Van geen ophouden weten, ondanks uitputting doorworstelen Olive Lichamelijke en/of geestelijke uitputting Pine Zich schuldig voelen, zelfverwijt Red Chestnut Angstige overmatige zorg hebben om anderen, snel het ergste vrezen Rock Rose Doodsbang, paniekerig zijn Rock Water Streng voor zichzelf zijn Scleranthus Moeilijk kunnen beslissen Star of Bethlehem Diep verdriet, pijn en trauma Sweet Chestnut In een zwart gat zitten, complete wanhoop Vervain Overmatig enthousiasme, zendingsdrang Vine Neiging hebben anderen te domineren Walnut Beïnvloedbaar door gebondenheid aan oude patronen of invloeden, moeilijk aanpassen aan het nieuwe Water Violet Hooghartig zijn, afstandelijk, gereserveerd, trots White Chestnut Malende gedachten hebben, piekeren Wild Oat Twijfelen aan het te kiezen pad in het leven Wild Rose Apathisch, lusteloos zijn Willow Verbittering, wrok, zich slachtoffer voelen

 

Gebruik en dosering van de Bach Bloesem Remedies

De Bach Bloesem Wegwijzer

Helende Bloesem en Kleurenkaarten