Adelaar – Geest

Adelaar…
Vlieg hoog,
raak Grote Geest aan.

Deel je kracht,
raak me aan, eer me,
opdat ik je ook kan leren kennen.

De kracht van Adelaar is de kracht van de Grote Geest, de verbinding met het Goddelijke. Het is het vermogen om in het geestesrijk te leven en toch evenwichtig verbonden te blijven met het rijk van Aarde. Adelaar vliegt op grote hoogte, en ziet snel de uitgestrektheid van het totale levenspatroon. Vanaf de hoge wolken is het voor Adelaar niet ver meer naar de hemelen waar de Grote Geest woont.

Van alle helende hulpmiddelen zijn de veren van Adelaar de heiligste. Eeuwenlang hebben sjamanen de veren van Adelaar gebruikt om de aura’s schoon te vegen van patiënten die bij hem heling zochten. In de geloofsopvattingen van inheemse Amerikaanse stammen vertegenwoordigt Adelaar een staat van genade die wordt bereikt door hard werken, begrip en volbrenging van de proeven die tijdens de inwijding moeten worden afgelegd. Daarna is iemand is staat zijn persoonlijke kracht te aanvaarden. Het recht om het wezen van de kracht van Adelaar te gebruiken, wordt pas verworven nadat iemand zowel de dieptepunten als de hoogtepunten van het leven heeft ervaren, en nadat hij of zij is gaan vertrouwen op zijn of haar verbondenheid met de Grote Geest.

Als je dit symbool hebt getrokken, waarschuwt Adelaar je dat je je moet vermannen en moed moet vatten. Het universum biedt je de gelegenheid om boven het alledaagse niveau van je leven uit te stijgen. Misschien moet je een spirituele test afleggen voordat je deze gelegenheid kunt herkennen. Als je slim bent, herken je misschien de plaatsen in je ziel, persoonlijkheid, emoties of psyche die versterking of verfijning behoeven. Doordat Adelaar het geheel overziet, kan hij je aansporen om je opvatting over het zelf te verruimen voorbij de horizon van wat nu zichtbaar is.

Wanneer je leert om je angst voor het onbekende met kracht te lijf te gaan, zullen de vleugels van je ziel zich kunnen uitslaan in de altijd aanwezige bries, die de adem van de Grote Geest is.

Het is belangrijk dat je je lichaam van voedsel voorziet, maar het is nog belangrijker dat je je geest voedt. Om in het rijk van Moeder Aarde en Vader Hemel de dans te leren die tot vliegen leidt, zul je angsten moeten overwinnen en bereid zijn mee te doen aan het avontuur dat je samen met Het Goddelijke schept.

Als Adelaar een duikvlucht in je medicijnkaarten heeft genomen, word je gewaarschuwd dat je de verbinding met het element lucht moet hernieuwen. Lucht heeft te maken met het mentale vlak en op dit moment heeft lucht van doen met de hogere geest. Wijsheid is er in vele vreemde en merkwaardige vormen; zij houdt altijd verband met de scheppende kracht  van de Grote Geest.

Als je in de schaduwen van vroegere werkelijkheden hebt gelopen, brengt Adelaar verlichting. Adelaar leert je om hoger in de lucht te kijken en om Grootvader Zon met je hart aan te raken, om zowel schaduw als licht lief te hebben. Zie de schoonheid van beide, dan zul je opstijgen als de Adelaar.

De kracht van Adelaar is het geschenk dat we onszelf geven wanneer we onszelf herinneren aan de vrijheid van de lucht. Adelaar vraagt je om jezelf toestemming te geven vrijheid te zien als iets dat je toekomst. Adelaar vraagt je om de vreugde na te jagen waarnaar je hart verlangt.