Adelaarsvlucht – de geest daalt af in de materie

Kernwoorden

  • Inspiratie
  • Zoeken
  • Keuzes
  • Helderheid

Beschrijving

Op deze kaart daalt een adelaar af naar de wereld. Onder hem is een veelheid van informatie te vinden. De meeste vormen zijn echter nog niet duidelijk. De schepping is nog in ontwikkeling en de adelaar zal met zijn heldere oog op zoek moeten gaan in de veelheid der dingen. Toch zijn alle chakra’s in wezen aanwezig in de kleuren op deze kaart. 

Ook alle elementen zijn te herkennen. Het element Aarde, in de bergen en in de mineralen, de paarse edelstenen. Het element Water in de oceaan met de dolfijnen. Het Vuur, als een grote inspirerende en scheppende bron waar de adelaar uit voorkomt. En  boven de bergen de Lucht in vele kleuren. De zespuntige ster links onder aan deze orakelkaart, staat voor het samengaan van hemel en aarde; geest en materie. 

De adelaar is de brenger van de Goddelijke Vonk die steeds opnieuw in de materie vorm aanneemt. Deze kaart heeft een verbinding met de orakelkaart ‘IJsvogelspirit’. Op die kaart zijn alle chakra’s gerangschikt, alle elementen hebben hun plaats gekregen. De seizoenen zijn in harmonie en de geest van de ijsvogel beheerst als een koning al deze aspecten. 

Boodschap

Zoeken en kiezen – Heb je deze kaart getrokken, dan zal er een tijd komen dat je moet gaan kiezen. Kiezen uit de veelheid in je bestaan. Voor sommigen zal dit een belangrijke keuze worden met veel consequenties. We leven in een maatschappij waarin we ons onderscheidingsvermogen moeten trainen om te overleven. Overal worden we overdonderd met aanbod. 

Veelheid in de reclame, veelheid op internetsites, in de supermarkt, in de media en op je bord als je gaat eten. Je ogen, oren, neus en buik worden voortdurend verleid door een opwindend aanbod van interessante mogelijkheden. Als je niet oppast gaat je eigenheid verloren in al die uitwendige schijn, ook je gevoel en je geest hebben het zwaar te verduren. Als je niet weet te kiezen, dan kan chaos toeslaan. 

Helderheid – Hoe maak jij je keuzes? doe je dit met een helder oog, zoals de adelaar? Door op te stijgen, schept de adelaar allereerst overzicht om vervolgens feilloos op zijn doel af te vliegen. Neem zoals de adelaar eerst afstand voor je gaat kiezen en vergelijk de verschillende mogelijkheden. Ben jij iemand die snel voor iets warmloopt? Doe dan nu een stap terug voordat je misschien overhaast besluiten neemt. 

Het tegenovergestelde kan ook het geval zijn. Wanneer je altijd aarzelt, dan kan het nu de tijd zijn om je totaal over te geven. De dolfijnen op de kaart gaan op in hun element, het water. Zij spelen heerlijk in de golven en genieten van elkaars aanwezigheid. Toch houden zij zelfs wanneer zij slapen één oog open om op haaien te letten. Trek hier lering uit: het kan goed zijn om je te laten gaan, maar blijf het besef van jezelf behouden. 

Inspiratie – De adelaar is bij de indianen een krachtig symbool voor inspiratie en inzicht. Heb je deze kaart getrokken dan kan dat berekenen dat je inspiratie nodig hebt of gaat ontvangen. Zorg in je leven dat je voldoende geestelijke voeding krijgt. Op deze kaart zijn alle kleuren van de regenboog te zien. Ons energieveld, onze aura draagt al deze kleuren in zicht, dit is voor elke helderziende waarneembaar. 

Elk van de zeven chakra’s, de energiecentra van ons lichaam, is verbonden met één van de kleuren van de regenboog. Het is door uitgebreid onderzoek bewezen dat het kijken naar harmonieuze kleuren inspirerend en genezend voor ons is. Onze chakra’s ontvangen levensenergie en voeding wanneer wij naar dekleuren van bijvoorbeeld bloemen kijken of naar schilderijen of de kleurige kaarten van dit spel. Dit kan ons geluksgevoel en onze gezondheid bevorderen en daaruit ontstaat nieuwe inspiratie. 

Symbolische betekenis, archetypes en herkenning

De adelaar – op deze kaart staat symbool voor het zoeken in de wereld vol vormen en het keuzes maken uit de veelheid. De adelaar zoekt zijn doel en zal daarop af duiken als de tijd rijp is. Zijn scherpe blik geeft helderheid. Bij de indianen van Noord-Amerika staat de adelaar voor de kracht van het oosten, de zonsopgang en het begin der dingen. Hij staat ook voor helderheid, inspiratie en inzicht. 

De dolfijnen – zijn nog enigszins verscholen op deze kaart. Wie goed kijkt ziet ze spelen in de golven. Zij staan onder andere symbool voor de stem van de intuïtie die op deze kaart nog vermengd is met allerlei gevoelens en de subjectieve waarnemingen van de mens. Op de volgende kaarten van dit spel zullen de dolfijnen steeds sterker naar voren komen. 

De golven – staan hier symbool voor gevoelsuitingen en vormkrachten die kunnen overspoelen en alle kanten op kunnen gaan. Zij zijn ons gevoelsaspect dat in evenwicht komt, wanneer wij het samen weten te brengen met onze basis en ons verstand. Wanneer de chakra-energieën elkaar aanvullen en wij dit bewust bewerkstelligen wordt chaos getransformeerd in vrede.

De paarse amethisten – staan hier symbool voor stevigheid en de gestructureerdheid van het kristal. Deze paarse edelstenen hebben een verhelderende en helende uitwerking op hun omgeving. Zij kunnen negativiteit zuiveren en helpen onder andere tegen hoofdpijnen. In dit aspect staan zij daarom symbool voor onze geest en ons derde oog, het chakra tussen de ogen, waar ook ons vermogen tot telepathie latent aanwezig is. 

De zespuntige ster – bestaat uit twee gouden driehoeken. Zij staat symbool voor het samengaan van tegenpolen zoals het vuur en het water op de afbeelding. Vuur staat hier voor het mannelijk principe en water voor het vrouwelijke. Hierin ligt ook het symbool van de schepping verborgen. De zespuntige ster staat ook bekend als het zegel van Salomon uit de Bijbel. In de Polynesische mythologie zijn de sterren de kinderen van de zon en de maan.

De bergen – staan hier symbool voor stabiliteit. Op deze scheppingskaart is vrijwel alles in beweging en moeten de verschijningsvormen nog concretiseren. Een belofte van deze stabiliteit geven de paarse kristallen onderaan de afbeelding en de bergen boven aan de horizon. Zij begrenzen een wereld vol beweging.