Alive Reiki Inzichtkaarten – Vitality for Life

Deze kaarten kunnen je inzicht geven in je eigen specifieke groeiproces. Er kan iedere dag een kaartje gepakt worden en kijk dan wat Reiki je te zeggen heeft. Of neem een kaartje voor je Reiki energie ontvangt, en vraag dan specifiek Reiki naar aanleiding van het inzichtkaartje. Reiki is alles omvattend en zal heel veel voor je betekenen. Onthoud dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn eigen leven. Reiki zal daar waar nodig is er voor je zijn, maar kan het niet alleen. Jullie zullen het samen moeten doen. 

****************

Reiki geeft inzicht.

Reiki leert mij om naar mijn gevoel te luisteren.

Reiki laat zich niet dwingen.

Reiki laat mij datgene doen wat ik werkelijk wil.

Reik helpt mij oude patronen te veranderen.

Reiki is liefdevol.

Reiki laat mij mijn angsten onder ogen zien en verwerken.

Reiki laat mijn zelfrespect groeien.

Reiki ondersteunt mij in het uiten van mijn emoties.

Reik stimuleert mij om mijn eigen leven te leiden.

Reik is er in eerste instantie voor mijzelf.

Reiki geeft mij troost.

Reiki brengt mij in balans.

Reiki brengt mij naar mijn eigen kracht.

Reiki zal mij inzicht geven.

Reiki brengt mij dichter bij mijzelf.

Reiki leert mij oprecht te zijn.

Reiki leert mij om liefde te ontvangen.

Reik helpt mij om mijn verdriet te verwerken.

Reik steunt mij in mijn groeiproces.

Reiki geeft mij de kracht om mijn problemen aan te gaan.

Reiki maakt oude emoties los.

Reiki leer mij om liefde te geven.

Reiki brengt mij in contact met mijn Hogere Zelf.

Reiki leert mij om oordelen los te laten.

Reiki geeft mij de kracht om te accepteren.

Reiki daagt mij uit spiritueel te groeien.

Reiki schenkt mij geluk.

Reiki brengt mij in contact met mijn levensdoel.

Reiki stelt mij in staat mezelf te vergeven.

Reiki laat mijn zelfrespect groeien.

Reiki bevrijdt mij van mijn schuldgevoelens.

Reiki leert mij geduldig te zijn.

Reiki brengt mij vreugde.

Reiki laat mij zien dat ik er niet alleen voor sta.

Reiki laat mij uit mijn slachtofferrol stappen.

Reiki leert mij te vertrouwen op het universum.

Reiki leer mij van mijzelf te houden.

Reiki geeft mijn ziel warmte.

Reiki biedt ontspanning.

Reiki leert mij om te genieten.

Reiki helpt mij om moeten te veranderen in willen.

Reiki leert mij mijn emoties te begrijpen.

Reiki stelt mij in staat anderen te vergeven.

Reiki leert mij te waarderen.

Reiki geeft mijn relaties met anderen meer diepgang.

Reiki helpt mij te helen op mijn specifieke manier.

Reiki wijst mij het juiste pad.

Reiki vergroot mijn zelfvertrouwen.

Reiki laat mij voelen dat ik waardevol ben.

Reiki is onvoorwaardelijk.

Reiki geeft mij innerlijke wijsheid.

Reiki laat mij boven mijn verdriet uitstijgen.

Reiki brengt mij in contact met mijn gevoel.

Reiki wijst mij op mijn verantwoordelijkheid.

Reiki laat mij zien wie ik in werkelijkheid ben.

Reiki brengt mij in contact met mijn Innerlijk Kind.

Reiki zal mij innerlijke rust schenken.

Reiki heelt mijn lichamelijke pijn.

Reiki leert mij om mee te gaan met de stroom van het leven.

Reiki geeft mij energie.

Reiki verlangt eerlijkheid, zuiverheid en respect.

Reiki geeft vertrouwen.

Reiki vraagt mij om de natuur te respecteren.

Reiki geeft mij kracht.

Reiki leert me mijn potentieel volledig te benutten.

Reiki laat mij mijn wensen en verlangens verwezenlijken.

Reiki leert mij te vertrouwen op mijn intuïtie.

Reiki laat mij mijn oude pijnen en verdriet loslaten.

Reiki zal mijn pijn verlichten en uiteindelijk laten verdwijnen.

Reiki, maak er bewust gebruik van.

Reiki…… beter 3 minuten dan helemaal niet.

Bron: Simone Simons – Reiki Master ISBN 90-805578-1-1