AnahataHartchakra

Dit chakra bevindt zich ter hoogte van het hart, achter het borstbeen. Het hart is vanouds het symbool van de liefde. Als orgaan essentieel voor ons bestaan. Velen van ons zullen, in alle eerlijkheid, moeten toegeven dat het dagelijks functioneren van het hart als vanzelfsprekend wordt ervaren. Totdat het ritme verandert en het hart ons dan blijkbaar iets wil zeggen. Lichaam en geest zijn één en het lichaam attendeert ons op problemen die zich afspelen in ons onderbewustzijn. Vaak heeft dat te maken met grenzen. 

Grens bepalen, grens overschrijden. Psychisch kunnen we daarin doorschieten en in dat te vergevorderde stadium kan het hart zich laten gelden. Het onderkennen daarvan is zeer belangrijk, dat zal duidelijk zijn. Ga eerlijk bij jezelf te rade en probeer onbevangen alle zichtbare en onzichtbare grenzen te verkennen die je tegenkomt. Grenzen in je relatie ten opzichte van anderen, maar ook ten opzichte van jezelf. Je zou tot de ontdekking kunnen komen dat een ‘ruimhartiger’ opstelling grensverleggend kan werken. Als je hart zich meer openstelt naar de ander, durft die zich weer openhartiger kenbaar te maken naar jou. 

Vaak zijn grensbepalingen te wijten aan angst en onvermogen en ontstaan overschrijdingen omdat je aan de verachtingen van anderen wilt voldoen. Of er ontstaat een te stevig afgebakende grens om niet kwetsbaar te willen zijn. De beste manier om dit te ontdekken is een dialoog aangaan met Anahata. Wees je er wel van bewust dat echt in je hart kijken moed vereist. Je komt jezelf tegen. Maar wie die uitdaging aangaat, schept wel de mogelijkheid om de grote rijkdom van het hart te ontdekken. Anahata kan een overweldigend rijke bron zijn waaruit je onbeperkt kunt geven. Liefde naar anderen, maar meer nog liefde naar jezelf, is in staat bergen te verzetten en moeilijke kindernissen te nemen. Want jezelf in de juiste mate liefhebben schept een mens met het hart op de juiste plaats.