Aquarius – bij blikseminslag komt energie vrij

Kernwoorden

  • Inslag
  • Tegenpolen
  • Verlichting
  • Verzoening

Beschrijving

Op deze kaart is een adelaar te zien, die met uitgestrekte klauwen de bliksem berijdt. De bliksem is hoekig, fel, plotseling en vol licht. Een bloedrode zon vult de hemel. Daarboven zijn witte stapelwolken te zien, die ook wijzen op veel turbulentie in de atmosfeer. De plantengroei reageert ritmisch en vol groeikracht op deze hevige energie. De planten lijken erdoor gestimuleerd. Daaronder ligt in contrast een totaal andere wereld die er toch mee verbonden is. 

Het water is stromend, langzaam, eeuwig en vol leven. Onder het blauwgroene wateroppervlak heerst de vloeibare beweging van een zee van zachtheid en gevoelservaring. De dolfijn maakt contact met een stralend menselijk wezen. In de beweging van het water wuiven blonde haren als wieren. Dit is de nieuwe gedaante die het Aquariustijdperk aankondigt. De ogen van de dolfijn dagen ons uit om de drama’s in ons leven met humor te ontmoeten en om tegenpolen als uitdaging te zien.

Boodschap

Heb je deze kaart getrokken, dan kan een plotselinge, hevige gebeurtenis een nieuwe stroom in je leven op gang brengen. Deze gebeurtenis kan zowel sterk positief als negatief zijn. Het is als de adelaar, die in de bliksem naar beneden duikt. Zowel de adelaar als de bliksem zijn in wezen neutraal en geladen met kracht. De uitwerking die zij hebben door naar de aarde te duiken, kan voor iemand die daar staat, als een inslag ervaren worden. Het komt in ieder geval onverwachts. 

Uiteindelijk kan deze inslag veel ten goed veranderen, omdat het dingen in beweging brengt. Vertrouw erop dat er een andere kant in je aanwezig is, je intuïtie, die net als de dolfijnen en walvissen op deze kaart, onder het oppervlak van de zee een belangrijke rol vervult. Met je intuïtie zul je diep van binnen weten, dat verandering nodig is, hoe het ook op je pad komt. Een dolfijn heeft geen bezittingen die hij kwijt kan raken of huizen die hij moet onderhouden of computers die hij wil vervangen. Een dolfijn is toch gelukkig. Laat je gehechtheid los en wees als een dolfijn in het stromende water.

Symbolische betekenis, archetypes en herkenning

De bliksem – is bij de Grieken als de lans van Achilles, die kon verwonden en kon genezen. Bij de Kelten staat de bliksem voor spirituele verlichting, openbaring en de plotselinge realisatie van de waarheid. In de Sjamaanse denkwijze is getroffen worden door de bliksem een directe initiatie. Bliksem en donder zijn kanalen van energie waar je kracht aan kunt ontlenen en waarmee je in verbinding kunt staan. 

Donderwezens – De heilige verbinding tussen de mannelijke Hemelgod en de ontvangende Aardemoeder is een vreugdevolle gebeurtenis bij de indianen. De donderwezens zijn verbonden met de windrichting van het westen en ook met de westerstormen en de regen. In Scandinavië was het de Dondergod Thor die zijn grote hamer werpt.

De duikende adelaar – Bij de Kelten staat iolair, de adelaar, symbool voor intelligentie, vernieuwing en moed. De adelaar en de eik zijn beide verbonden met de God Taranus, de Jupiter van de druïden, én met de Lichtgod Lugh, van wie men zegt dat hij is veranderd in een adelaar die neerstreek op een machtige eik. Wanneer de eik door de bliksem wordt getroffen, staat zij voor verlichting en plotseling inzicht. De adelaar helpt om doelgericht en met moed je doel te bereiken en vol vertrouwen nieuwe terreinen te betreden. 

De bloedrode zon – Als er veel vulkanisch as in de atmosfeer is, zoals dat bij vulkaanuitbarstingen in de oertijd al het geval was, dan kleurt de zon bloedrood. Zo’n zon doet aan het begin van de schepping denken, een tijdperk waarin alles nog in beweging was. Ook regenstormen brengen een rode zonsondergang. Deze rode zon wijst op turbulentie. Bij de indianen staat de opkomende zon voor de windrichting van het oosten, voor een nieuwe begin, en is de opkomende zon verbonden met de adelaar. 

Stapelwolken – Deze zijn vaak zichtbaar als er veel turbulentie in de atmosfeer is. Ze kunnen enorme afmetingen aannemen en wit en stralend tot hoog in de hemel oprijzen. Zij staan hier symbool voor het hemelse of goddelijke, dat overal bovenuit rijst. Op oude afbeeldingen is soms een engel te zien die op een wolk staat of een goddelijke hand die uit een wolk komt. Bij de indianen betekenen wolken ook vruchtbaarheid. Bij de Chinezen staat de draak van de wolken ook voor de zegen van de regen en voor de levenskracht. 

Aquarius – We staan op de rand van een nieuw tijdperk van bewustwording. In de dierenriem is de Waterman het teken van Aquarius. De Aquariusenergie staat onder andere voor de cyclus van dood en wedergeboorte en voor vernieuwing. De schrijfster Marilyn Ferguson bracht rond 1970 een boek uit dat veel ophef maakte: ‘De Aquariussamenzwering’. Hierin wordt beschreven hoe de samenleving zich van binnenuit aan het vernieuwen is en hoe de kracht van het individu grote omwentelingen in bewustwording teweeg kan brengen.

De zee – is her een dragende, vloeibare factor. Zij is hier in haar zachte, omhullende vorm uitgebeeld, als het beschermende vruchtwater in de moederschoot. Zij staat voor het dragende, voedende en schommelende aspect. Zo draagt zij de dolfijnen, boodschappers van een ander bewustzijn. Zij luiden het Aquariustijdperk in. 

De bergen – Zij staan hier voor onze aspiraties, ons verlangen naar het hogere en zuivere in ons bewustzijn. Sneeuwwit steken zij af tegen de donkere lucht.