Arend van Sahasrara

Sahasrara, ons kruinchakra, maakt het mogelijk ons open te stellen voor de kosmos, in contact te komen met de kosmische energie. Dat heeft alles te maken met de staat van bewustzijn waarin we verkeren. In zijn ultieme vorm noemen we het verlichting en de weg daarheen kan één of meerdere levens duren. Toch kunnen we op die ‘moeilijke reis’ ervaringen gewaarworden die stimuleren om dit spirituele pad te blijven volgen. Een van die ervaringen is de groei in het duidelijker zien van de dingen: het inzicht. We laten ons dan niet meer alleen leiden door de materie, de puur wereldse zaken, maar nemen daar wat meer afstand van. We zien beetje bij beetje het vergankelijke naast het onvergankelijke. 

Sahasrara heeft de energie waardoor we op den duur kunnen gaan loslaten. De bevrijding van gehechtheid. Zo kan Arend zich verheffen en voor ons gevoel naar de hemel vliegen, hij heeft zich losgemaakt. Toch heeft hij, net als wij, de aarde nodig om te blijven voortbestaan. Arend neemt alleen van de aarde wat hij nodig heeft, hij heeft geen behoefte aan meer dan dat. In ons streven om verder te komen op de weg van Sahasrara zal zo ons inzicht moeten gaan groeien. De uitdrukking ‘je kunt het later toch niet allemaal meenemen’ geeft goed aan waar het probleem zit: het vergaren van aardse zaken en het koesteren van ego en aanzien zijn een tijdelijke zaak. De zorg ervoor en erom kan uitmonden in een dagelijkse belasting, het behoud ervan kan slapeloze nachten kosten en zelfs een wig vormen in intermenselijke relaties. Het kan ons totale zijn in beslag nemen. 

Arend leert ons om te proberen er los van te komen – stukje bij beetje. Vergaar liever schatten in je geest, verrijk er je denken, gedrag en gevoelens mee. Het zal je rust geven, rust die blijft, uitmondend in steeds meer weten, dat op den duur de materie ontstijgt, zodat je net als Arend dichter bij de kosmos kunt komen en zo een van de mooiste geschenken deelachtig zult worden: het ontvangen en bewust worden van de kosmische energie, de bron van alles. Het zal je hele wezen doen schitteren als een zon op aarde. Het zal je licht maken als Arend in de lucht.