Artemis

Mythologie

Ook Artemis is van oorsprong veelzijdig, maar door de Grieken gereduceerd tot godin van de maan, maagdelijkheid, jacht en geboorte. Ze vertegenwoordigde het vrouwelijke in al haar aspecten, Ze was de jageres die de dieren en de maagden beschermde (heel en compleet in zichzelf) die de liefde bedreef met de wouden. Toen Artemis een klein meisje was, wilde haar vader Zeus haar een cadeau geven en hij vroeg haar wat ze wilde hebben. Ze antwoordde: Ik wil voorgoed vrij door de bossen draven met m’n honden en nooit en te nimmer trouwen.

Betekenis

Artemis heeft haar pijl van individualiteit op je afgevuurd opdat je je op jezelf concentreert. Heb je je te veel voor anderen ingezet en te weinig aan je eigen behoeftes voldaan? Heb je al in geen tijden meer een moment of ruimte voor jezelf vrijgemaakt? Lijken de grenzen van je individualiteit vaag en wazig? Heb je het gevoel dat je geen recht hebt op een zelf dat alleen van jou is, maar dat je altijd aan anderen en hun behoefte moet denken, net zolang tot je niet meer weet wie je zelf bent of wat je wilt? 

Dan moet je nu tot jezelf komen. Je moet nu naar het fluisteren van je eigen behoeftes gaan luisteren. Het is tijd om jezelf terug te halen en om je eigen wezen te vieren en te sterken. Artemis zegt dat het goed is voor heelheid wanneer je jezelf eert, respecteert en aandacht geeft. Ze vraagt ook hoe je ooit doel denkt te kunnen treffen als je geen zelf hebt van waaruit je kunt schieten.

Ritueel

Dit kun je altijd en overal doen. Je kunt het alleen uitvoeren of tegenover degene(n) aan wie je delen van jezelf hebt gegeven. Ga zitten, staan of liggen met een rechte rug. Doe je ogen dicht. Adem diep in en uit. Adem opnieuw diep in en uit, tot in je buik, je centrum. Kijk naar je lichaam. Vraag je af of er iets aan ontbreekt. Stel je open voor gevoelens of een beeld van welke stukjes eraan ontbreken. 

Bijvoorbeeld: heb je je geliefde het stukje plezier van jezelf gegeven zodat je dat zonder haar/hem niet meer kan ervaren? Heb je je kinderen een groot brok van jezelf gegeven en voel je je verloren nu ze volwassen zijn? Roep die stukjes terug. Voel of zie hoe die stukjes bij je terugkomen. Laat ze weer binnen in je lichaam en voel hoe je daarbij sterker en vitaler wordt. Wanneer je daarmee klaar bent, kun je ook je grenzen versterken en je verschillende stukjes benoemen. Bedank je stukjes dat ze zijn teruggekomen en open je ogen. Welkom terug!