De Bach Bloesem Wegwijzer

Gemoedstoestanden Bach Bloesem Positieve Gevoelens

ANGST
Hevige angst, schrik, paniek, nachtmerries
Rock Rose  Moed, zichzelf vergeten, standvastigheid Angst voor bekende zaken, verlegenheid, nervositeit Mimulus   Zekerheid, dapperheid Angst voor controleverlies en opwellingen, vertwijfeling Cherry Plum Openheid en innerlijke kalmte Angst en vrees zonder aanwijsbare reden Aspen Een innerlijk gevoel van vertrouwen en veiligheid Angstige overbezorgdheid Red Chestnut Vertrouwen in de zinvolheid van de ervaringen van anderen, kalmte

ONZEKERHEID Twijfel aan eigen oordeel of besluit, vraagt advies en bevestiging Cerato Vertrouwen op zichzelf, de eigen innerlijke wijsheid, op het eigen oordeel aanvoelen Besluiteloosheid en moeilijkheden met het kiezen tussen twee opties Scleranthus Beslistheid, eenduidig, kunnen kiezen, evenwichtig Makkelijk ontmoedigd, neerslachtig bij tegenslag Gentian Vertrouwen en weerbaarheid bij tegenslagen Hopeloosheid, pessimisme, geeft de strijd op Gorse Hoop en kracht om te blijven zoeken Maandagmorgen-gevoel, er tegenop zien, er niet aan kunnen beginnen Hornbeam Weer op gang komen, er weer zin in krijgen, pit Twijfel hebben bij het kiezen van het juiste levenspad Wild Oat Doelgericht ambities/roeping volgen, weten wat men wil doen in het leven

ONVOLDOENDE INTERESSE IN HET HIER EN NU Dromerigheid, bewustzijnsverlies Clematis Realistisch, aanwezig Nostalgie, heimwee, spijt, geen perspectief zien in de toekomst Honeysuckle Leven in het heden met het verleden als basis Berusting, lusteloosheid, apathie Wild Rose Dynamiek, innerlijke motivatie, enthousiasme, bezield Afmatting, lichamelijke en geestelijk uitgeput zijn Olive teruggaan naar de bron, optimale heropbouw van energie Ongewenste, malende gedachten, piekeren White Chestnut Kalme geest, concentratie Zwaarmoedigheid zonder duidelijke reden Mustard Blijmoedigheid Herhaling van fouten, niet leren van vroegere ervaringen Chestnut Bud Evaluatie en integratie van meegemaakte ervaringen, opmerkzaamheid

EENZAAMHEID Afstandelijk, trots, koel Water Violet Bekwaamheden in dienst van anderen stellen, emoties toestaan, contact Ongeduldig, prikkelbaar Impatiens Ontspannen, verdraagzaam, zachtmoedig voor anderen, geduld Egocentrisme, er niet van houden alleen te zijn, te praatgraag Heather Altruïsme, naar anderen luisteren, invoelingsvermogen

OVERGEVOELIGHEID VOOR INVLOEDEN EN IDEEËN Zorgen verbergen achter een vrolijk masker Agrimony Vermogen om conflicten en confrontaties aan te gaan, uiten van werkelijke gevoelens Moeilijk nee kunnen zeggen, zwakke wilskracht, over zich heen laten lopen Centaury Anderen van dienst zijn zonder eigen behoeften te ontkennen, opkomen voor jezelf Beïnvloedbaar tijdens grote verandering in het leven, moeilijk wennen aan nieuwe omstandigheden Walnut Standvastigheid, onafhankelijkheid, helpt ouden banden verbreken, helpt aanpassen aan nieuwe situaties Haat, afgunst, argwaan, woede, jaloezie Holly Stelt het hart open, in staat te geven, liefdevol, tolerant

MOEDELOOSHEID EN WANHOOP Gebrek aan vertrouwen in eigen kunnen, minderwaardigheidsgevoel Larch Vastberadenheid, zelfvertrouwen, geen angst om te falen Schuldgevoel, zich voor alles verantwoordelijk voelen, gevoel tekort te schieten Pine Acceptatie van fouten zonder zelfverwijt, zelfvergeving Gevoel dat de verantwoordelijkheden boven het hoofd groeien Elm Zaken met vertrouwen kunnen loslaten Gevoel aan de rand van de afgrond te zijn, diepste smart Sweet Chestnut Zich openstellen voor licht, geloof en vertrouwen Verdriet, schok, traumatische ervaring Star of Bethlehem Troost bij verdriet, verzachter van pijn, verwerken van traumatische beleving Wrok, gevoel slachtoffer te zijn, verbittering Willow Eigen verantwoordelijkheden onderkennen, constructief antwoord geven op de levensomstandigheden Door plichtsbesef van geen ophouden weten, moedig volhouden Oak Soepel omgaan met eigen kracht, zichzelf rust gunnen Zelfafkeer, gevoel van onreinheid, fixatie op details Crab Apple Acceptatie van zichzelf, dingen in de juiste proportie ervaren, reinigt

OVERBEZORGDHEID VOOR HET WELZIJN VAN ANDEREN Bezitterig, betuttelend, dominant in zorg voor anderen om liefde, waardering te claimen Chicory Onzelfzuchtig in zorg, in staat liefdevol ruimte te geven aan anderen Overmatig enthousiast, zendingsdrang, koppig vasthouden aan eigen ideeën Vervain Flexibele opvattingen en bereid andere opvattingen te respecteren Overheersend, onbuigzaam, wil macht uitoefenen Vine Helpt anderen hun eigen weg te vinden, liefdevolle en inspirerende leiders Intolerant, kritisch veroordelen Beech Verdraagzaam, acceptatie en begrip voor het anders zijn van anderen Hard voor zichzelf, streng in principes, perfectionistisch Rock Water Met flexibele geest vorm geven aan het leven en zijn idealen, weer kunnen genieten van het leven

Gebruik en dosering van de Bach Bloesem Remedies

De 38 Bach Bloesem Remedies

Helende Bloesem en Kleurenkaarten

Reactie Gerrit

Onze dochter van bijna 12 jaar heeft al jaren last van een chronische blaasontsteking. Hiervoor heeft ze al vele onderzoeken ondergaan, maar tot op heden geen bijzondere aanwijzingen gevonden wat de oorzaak ervan is. Nu hoorde ik onlangs iemand over Bach rescue remedy. Dat zijn druppels die haar zouden kunnen helpen, maar als ik op deze site kijk dan kan ik haar ziektebeeld nergens onder plaatsen, dus ook niet zien welke druppels haar zouden kunnen helpen. Wij zijn ook al bij een homeopaat geweest, en die heeft ook al diverse homeopathische middelen geprobeerd maar helaas zonder resultaat. Ze gebruikt nu al jaren een onderhoudskuur tegen blaasontsteking en zodra ze met de medicijnen stopt is het een paar dagen later weer raak. Heeft er misschien iemand een goede tip of een ander advies voor ons?

MvGr Gerrit

Bron Email©Loes Raaphorst 02/2008

Reactie Wendy

Goedendag,

Het is de eerste hulp remedie die het beste helpt tegen blaasontsteking! Een soort mix. Heel veel succes. Ik weet hoe naar blaasontsteking kan zijn…

Wendy

Bron Email©Loes Raaphorst 10/2008