Beech – Beuk – Fagus sylvatica 

Voor mensen met een kortzichtige, kritische instelling 
en arrogante uitstraling, die heel onverdraagzaam zijn. 
Zij veroordelen streng op basis van hun erg bekrompen maatstaven de anderen omdat zij totaal geen vermogen hebben zich in te leven in andermans gevoelens en geen begrip hebben voor diens fouten of tekortkomingen. Zij zien nooit het positieve aan iemand, maar keuren steeds het gebrekkige of `afwijkende` af.

Negatief: onverdraagzame kritiek

  • Bij afkeurend veroordelen van anderen, onrijp gedrag 
  • Bij intolerantie, vooroordelen tegen bijv. minderheden 
  • Bij spottend, hatelijk en kritische gedrag 
    voor zij die op een overdreven manier discipline, orde en exactheid eisen van anderen 

Positief: verdraagzaamheid

  • Voor zij die de splinter in andermans oog, maar niet de balk in eigen oog zien 
  • Voor kleingeestige mensen die niet inzien dat anderen minderbegaafd kunnen zijn en zich afvragen “hoe kunnen ze toch zo dom zijn” 
  • Als men zich stoort aan gebaren, spreektaal en gewoonten van anderen 

Bron: Anthémis