Beer – Introspectie

Beer…
Vraag me bij je
in je hol.

De stilte is er vol
van de antwoorden die je gaf.

De kracht van Beer is de kracht van introspectie. Je vindt deze kracht in het Westen op het grote Medicijnwiel van het leven. Beer zoekt honing, of de zoete smaak van de waarheid, in een oude holle boom. ’s Winters, wanneer de IJskoningin regeert en de Aarde het gezicht van de dood vertoont, gaat Beer het baarmoederhol in om zijn winterslaap te houden, om de ervaringen van een jaar te verwerken. Er wordt wel beweerd dat onze doelen ook in het Westen liggen. Om de doelen en dromen die we met ons meedragen te verwezenlijken, dienen we ons van tijd tot tijd aan introspectie over te geven.

Om als Beer te worden en de veiligheid van het baarmoederhol binnen te gaan, moeten we ons afstemmen op de energie van de Eeuwige Moeder en voeding ontvangen vanuit de placenta van de Grote Leegte. 

De Grote Leegte is de plaats waar alle oplossingen en antwoorden in harmonie leven met de vragen waarvan onze werkelijkheden zijn vervuld. Als we ervoor kiezen te geloven dat er vele vragen bestaan omtrent het leven, moeten we ook geloven dat de antwoorden op deze vragen in onszelf te vinden zijn. Elk wezen beschikt over de vaardigheid om de geest tot bedaren te brengen, de stilte binnen te gaan en te weten.

Vele stammen hebben deze ruimte van innerlijk weten het Huis van de Droom genoemd, waar de dood van de illusie van tastbare werkelijkheid de uitgestrektheid van eeuwigheid bekleedt. In dit Huis van de Droom zijn onze voorouders in vergadering bijeen; vandaar raden ze ons alternatieve wegen aan die naar onze doelen leiden. Dit is de kracht van Beer. 

Deze zeer speciale Beerenergie omvat de vrouwelijke ontvankelijke energie die eeuwenlang zieners, mystici en sjamanen in staat heeft gesteld te profeteren. In India is het hol het symbool voor het hol van Brahma. Als Brahma’s hol wordt de pijnappelklier beschouwd; deze bevindt zich in het centrum van de vier hersenkwabben.

Als je je een overzicht van het hoofd voorstelt, zou de bovenkant ervan een cirkel zijn. Het Zuiden zou het voorhoofd zijn, het Noorden de achterkant van de schedel, het Westen de rechter hersenhelft, en het Oosten de linker hersenhelft. Beer bevindt zich in het Westen, de kant van de intuïtie, de rechter hersenhelft. 

Om aan zijn winterslaap te beginnen, reist Beer naar het hol, het centrum van de vier hersenkwabben waar de pijnappelklier zich bevindt. Terwijl Beer in het hol droomt of slaapt, zoekt hij/zij antwoorden. Beer voelt zich vervolgens in de lente als herboren; als een lentebloem opent hij/zij zich.

Gedurende eons hebben alle zoekers naar de Droomtijd en naar visioenen het pad van stilte bewandeld. Zij hebben het innerlijk gebabbel stopgezet en de plaats bereikt vanwaar hoger bewustzijn mogelijk wordt – het kanaal of de pijnappelklier. Vanuit het hol van Beer vind je de weg naar het Huis van de Droom en de andere niveaus van verbeeldingskracht of bewustzijn. Dat je Beer hebt gekozen, betekent dat de kracht van weten je heeft uitgenodigd om de stilte binnen te gaan en kennis te maken met het Huis van de Droom. Je doelen kunnen nu tastbare werkelijkheid worden. Dit is de kracht van Beer.