Bekers 1

Bekers 1 geeft het begin van grote vreugde en artistieke inspiratie aan. Hij staat ook voor thuis en voor eigendomskwesties en in de buurt van andere liefdeskaarten duidt hij op ware liefde. 
Ondersteboven betekent hij de aarzeling om liefdesgevoelens te voeden, valse liefde en een te groot ego. 

Trefwoorden Rechtop: offer, vervulling, de wil wordt onder de liefde gesteld, liefde, vreugde, goedheid, geluk, goede gevoelens, vergeving wordt geschonken, zuiver denken en doen, intense diepe liefdes relatie, emotionaliteit, sensualiteit, spirituele overvloed, perfectie, zichzelf geven, liefde voor zichzelf en de andere, goede kijk op dingen, geïnspireerd zijn, fysieke en spirituele gezondheid of genezing, goede vooruitzichten, zeer sociaal, contact met het onderbewuste. 

Trefwoorden Ondersteboven: tijdelijke verwijding van zichzelf, uiterlijke gerichtheid, ontkenning van eigen gevoelens en emoties, erosie in relaties, onbeantwoorde liefde, valse liefde, inspiratie houdt op, ongelukkig einde van een liefdesrelatie of vriendschap, geestelijk instorten, onevenwichtigheid, agressief verlangen naar liefde.