Bever – Bouwer

Bever…
Leer me mijn dromen te bouwen,
samen met anderen.

Eén geest,
één gedachte,
harten die één zijn, 
dat is de les die jij mij geeft.

Bever is de doener in het dierenrijk. De kracht van Bever is verwant met de energie van water en aarde en omvat een sterke betrokkenheid bij familie en huiselijke haard. Als je zou kijken naar de dammen in bosriviertjes, zou je verscheidene in- en uitgangen zien. Bij het bouwen van zijn huis legt Bever altijd vele alternatieve ontsnappingsroutes aan. Deze handelswijze is een les voor ons allemaal om onszelf niet in een hoek te (laten) drukken. Als we onze alternatieven elimineren, dammen we de ervaringenstroom van het leven in. Een doener wordt gekenmerkt door vlijt en Bever weet dat productiviteit door beperking vernietigd wordt.

Bever is uitgerust met zeer scherpe tanden, waarmee hij hele bomen kan vellen. Je kunt je voorstellen wat hij met de ledematen van roofdieren zou kunnen uitrichten. Aan de achterzijde is Bever voorzien van een peddelvormige staart, die goed van pas komt bij het zwemmen en tevens zijn achterwerk beschermt. Dit kleine zoogdier is goed toegerust om zijn bestaan te beschermen.

Om de kracht van Bever te begrijpen, zou je eens kunnen kijken naar de kracht van arbeid en eens kunnen nagaan hoe het voelt als je iets hebt bereikt. Je kunt niet in je eentje aan een droom bouwen, daar heb je een groep voor nodig. Om met een groep aan een doel te werken, is het nodig dat er ware groepsgeest heerst. Als deze present is, ontstaat er harmonie van de hoogste orde. Individuele ego’s gaan elkaar dan niet in de weg zitten. Elke deelnemer aan het project heeft eerbied voor de talenten en capaciteiten van de anderen en weet hoe hij kan bijdragen om hun gedeelte van de puzzel op te lossen. Door goed samenwerken wordt een groepsgevoel bereikt, waaruit weer eenheid voortkomt. 

Als Bever in je kaarten is verschenen, kan het tijd zijn om je ideeën te gaan verwerkelijken of om een project af te maken waaraan je al een poosje niets meer hebt gedaan. De Beverkaart zou je ook kunnen vragen conflicten met collega’s of vrienden tot een oplossing te brengen. Bever vertelt je uit te zien naar alternatieve oplossingen voor de uitdagingen in je leven. Bever vertelt je de creaties te beschermen waarin je je liefde en energie hebt gestoken.

Soms brengt Bever de waarschuwing dat je goed moet opletten wat er achter je rug gebeurt. De positie waarin de kaart ligt, zegt je of dit het geval is. Als de kaart in de Zuidpositie valt, herinnert hij het kind in jezelf eraan dat het goed is om vertrouwen te hebben, maar dat voorzichtigheid geboden is. Gebruik je onderscheidingsvermogen, dan zal alles in orde komen.