Bindiba

Wees gegroet! Vindt u mijn voorstelling mooi? Maar geef me dan toch een applaus! Ik sta graag op het toneel, hou ervan in de schijnwerpers te staan, want ik weet wat ik kan. Mijn naam, Bindiba, heb ik zelf uitgekozen. Hij is uit het Duitse ‘Ich bin, die ich bin’ gevormd. Mezelf blijven is dan ook mijn persoonlijke motto. Ik vind dat een zelfgekozen naam het best uitdrukt hoe men zich zou willen ontwikkelen. Hij is veel krachtiger dan een naam die door iemand anders voor ons is bedacht.

Mijn toneel bevindt zich overal. Als ik besluit op te treden, word ik gezien, erkend en herinnert men zich mij. Door verschillende rollen aan te nemen, kan ik alle facetten van mijn persoonlijkheid uitleven, maar kan ik ook doen alsof ik iemand anders ben. Veel van mijn optredens hebben iets toverachtigs. Deze magie komt deels voort uit mijn uitstraling, mijn zelfverzekerdheid. Deels gaat het om effecten waarvan ik handig gebruik maak om de aandacht op mezelf te vestigen, maar dit is absoluut niet allemaal alleen maar voor de show: mijn talent is echt en gefundeerd. Ik werk hard en geconcentreerd, anders zou ik niet zo van mezelf overtuigd kunnen zijn. 

Iedereen beschikt over talenten die hij succesvol kan inzetten. Van de talenten die mij in de wiep geworpen zijn en mijn zelfverworven bekwaamheden heb ik het beste gemaakt. In het begin was er slechts mijn wil en wist ik niet hoe ik mijn voorstellingen kon uitleven en werkelijkheid kon laten worden. Als natuurgeest bezit ik krachten die u weliswaar magisch mogen voorkomen, maar vanuit mijn optiek lijken deze mij even beperkt als uw talenten u lijken. Maar al te vaak ben ik tevreden geweest om enkel op het toneel mijn eigen wensbeeld te belichamen. De charismatische persoonlijkheid kon ik spelen, echter zonder mijn toneel rekwisieten niet werkelijk zijn. 

Het geheim dat ik wat mijzelf betreft ontdekt heb, is om zonder angst te handelen. Mijn leermeester daarbij was mijn eigen ster: ik besloot op te stappen, hem te volgen en eenvoudigweg net zo te doen als op het toneel, en daarmee had ik succes. Succes is een magnetische kracht die weer nieuw succes aantrekt – een meeslepende golf. Deze sleept niet alleen mijn publiek mee, maar ook mijzelf! Als toneelspel en realiteit al te zeer in elkaar overlopen, wordt iedere acteur ongeloofwaardig, net als ik toen ik het theater met mijn papieren kroon op het hoofd verliet. Die dag kon niemand me meer ernstig nemen. Als ik al succes wilden hebben, dan wekte dat in mijn kostuum een belachelijke dan wel een verwaande indruk. 

Van arrogantie ondervind ik toch al moeilijkheden; mijn ongeduldigheid met degenen die niet van hun leven maken, is al menigmaal verkeerd uitgelegd. Daarom probeer ik illusie en waarheid streng te scheiden en mijn optreden aan de situatie aan te passen. Bescheidenheid zal nooit mijn meest in het oog springend eigenschap worden. Ik wil u echter niet imponeren, maar u tonen hoe ver men het schoppen kan als men zich in de allereerste plaats over zijn eigen talenten bezint en deze bewust en actief inzet. 

©Loes Raaphorst 05/2005