Buffel – Gebed en Overvloed

Buffel…
Jij brengt ons
de gaven van het leven.

Verhoor onze gebeden.
Rook stijgt op
als Feniks.

Wij zijn opnieuw geboren
in de heilige woorden.

In de Lakota-traditie was de Witte Buffelkalf-Vrouw degene die de heilige pijp naar de mensen bracht en hun leerde hoe ze moesten bidden. In de kop van de pijp werd tabak gestopt, een plant met mannelijke en vrouwelijke kracht. De steel van de pijp symboliseerde de man die de vrouw penetreert en leven zaait. Het samenkomen van het mannelijke en het vrouwelijke bracht de verbinding met de goddelijke energie van de Grote Geest tot stand. Terwijl de pijp met tabak werd gestopt, werd aan alle dingen en wezens in de natuur gevraagd in de pijp te komen om delend in haar kracht een gebed en lofprijzing naar de hemel te laten opstijgen. De rook werd beschouwd als visueel gebed en als zeer heilig en zuiverend.

Alle dieren zijn heilig, maar Witte Buffel is in vele tradities het heiligste dier. De verschijning van Witte Buffel is een teken dat gebeden verhoord worden, dat de heilige pijp geëerd wordt en dat voorspellingen zullen uitkomen. Witte Buffel kondigt een tijd van overvloed aan.

Buffel was de belangrijkste bron van levensonderhoud voor de Indianen van de Great Plains in Noord-Amerika. Buffel leverde vlees om te eten, huiden om warme en zachte kleding voor de lange winters van te maken en hoeven om lijm uit te winnen. De kracht van Buffel bestaat uit gebed, dankbaarheid en lof voor hetgeen ontvangen werd. De kracht van Buffel weet ook dat overvloed aanwezig is wanneer dankbaarheid jegens elk levend deel van de schepping tot uitdrukking wordt gebracht. Buffel sloeg niet onmiddellijk op de vlucht voor jagers. Hij wenste de gaven die zijn lichaam verschafte te schenken en was bereid op Aarde ten goede gebruikt te worden voordat hij de jachtvelden van Geest binnentrad.

De kracht van Buffel gebruiken, is de pijp op gewijde manier roken. Het gaat erom de rijkdom van het leven te loven. Het betekent dat je deze rijkdom wilt delen met alle rassen, alle schepselen, alle naties en met al het leven. Het betekent roken voor anderen, opdat in hun noden wordt voorzien, bidden voor het goede van alle dingen in harmonie en aanvaarden van het Grote Mysterie als deel van deze harmonie.

Als je de Buffelkaart hebt getrokken, wordt wellicht van je gevraagd je energie te gebruiken om te bidden. Er kan ook een beroep op je worden gedaan om het werktuig te zijn van het antwoord op het gebed van een ander. Dit zou een tijd kunnen voorspellen waarin je de heiligheid erkent van elke levensweg, ook als is deze dan verschillend van de jouwe. Dat je het pad van een ander moet eren, ook al levert dat jou verdriet op, is een deel van de boodschap die Buffel brengt. Dit zou een tijd kunnen zijn van nieuwe verbondenheid met de betekenis van het leven en de waarde van vrede. Wees ervan verzekerd dat deze tijd sereniteit te midden van chaos zal brengen. Bid oprecht voor verlichting en de kracht van kalmte en wees dankbaar voor de gaven waarover je al beschikt.

De kracht van Buffel is een teken dat je niets bereikt zonder de hulp van de Grote Geest. Het is een teken dat je nederig genoeg moet zijn om deze hulp in te roepen. Daarna is dankbaarheid verschuldigd voor wat je ontvangt.