Cambiel

Cambiel: de Engel van de Waterman.
Voor ambitie, principes en idealen.

Dit is de kaart van iemand die ambitieus doch bedachtzaam is. U staat waarschijnlijk open voor de gevoelens van anderen en begrijpt hun sterke en zwakke punten. U kunt goed overweg met allerlei soorten mensen, zowel op sociaal vlak als in de werksfeer en u zet zich graag in voor goede doelen omdat u kunt zien waar het werkelijk om gaat in het leven. Misschien bent u erg idealistisch en bekijkt u de wereld door de ogen van een wereldverbeteraar.

De keerzijde is dat u de neiging hebt om te dromen en te weinig aandacht besteedt aan het leven van alledag. Mogelijk bent u overgevoelig en gemakkelijk te kwetsen. Cambiel kan het delicate evenwicht van het mannelijke / vrouwelijke aspect van uw persoonlijkheid in balans houden en u helpen bij de spirituele richting die u mogelijk opgaat. Hij geeft aan dat uw intuïtie zich nu ontwikkelt, waardoor u nog meer medeleven met anderen zult krijgen. 

Gebruik maansteen of seleniet en put uit de zilveren, vrouwelijke krachtbron van de maan om deze kant van uw natuur kracht te geven. Aquamarijn helpt alle emotionele beroering die uw vooruitgang blokkeert tot bedaren te brengen en celestiet, het kristal van de Engelen, leidt u over de brug van uw hart naar uw Hogere Zelf.