Cerato – Loodkruid – Ceratostigma willmottania 

Voor twijfelende personen die hun eigen intuïtie wantrouwen en onzeker zijn in hun besluitvorming. Ze zijn niet in staat een eigen oordeel te vormen en vragen voortdurend raad aan anderen. Ze hechten teveel waarde aan andermans mening, waardoor ze soms een lichtgelovige onzekere en soms domme indruk maken. Meestal beseffen ze niet dat ze zelf veel weten en negeren hun inwendige stem. Een  pasgenomen beslissing betwijfelen ze het volgende moment al.

Negatief: voortdurend raad vragen 

  • Voor schoolgaande jeugd bij wie de intuïtie wordt onderdrukt door de hoge eisen van het leerprogramma 
  • Voor mensen die teveel belang hechten aan de heersende mode of trend 
  • Voor zij die steeds de laatst gehoorde aanbeveling volgen bijv. voor het behandelen van een ziekte 

Positief: innerlijke zekerheid

  • Voor zij die kennis en informatie verzamelen zonder ze in de praktijk om te zetten 
  • Voor hen met de neiging om gedragingen van personen die ze bewonderen te imiteren 
  • Voor kinderen die op examens goede antwoorden weer doorhalen 
  • Voor hen die raad vragen, ondanks een eigen goed gefundeerde mening 

Bron: Anthémis