Chi Energie en Gevoelens

Om te begrijpen waarop we zoveel belang hechten aan relaties en verbintenissen, moeten we eerst kijken naar hoe ze werken. Verbintenissen en relaties zijn een bron van geluk en ellende in ons leven. Mensen vragen vaak advies aan beide kanten van het relatiespectrum – of ze zoeken iemand of ze willen van hun partner af.

Als mensen vroeger wilden overleven, hadden ze goede, stabiele onderlinge betrekkingen nodig. Samenlevingen waar mannen en vrouwen hun hele leven bij elkaar bleven, bleken beter in staat om kinderen groot te brengen dan die waar de verantwoordelijkheid bij een enkele ouder lag. De maatschappij versterkte ook de biologische noodzakelijkheid om sterke, gezonde kinderen voort te brengen: die moesten later zorgen voor de zwakkere en oude gezinsleden.

Echtparen van tegenwoordig verschillen aanmerkelijk van die van vroeger. Er is nu geen echte noodzaak meer om kinderen voort te brengen die kunnen zorgen voor je oude dag – daarvoor bestaat er nu pensioen. Daarbij komt dat je financieel beter af bent als je geen kinderen hebt. Discriminatie tussen de seksen neemt af en mannen en vrouwen krijgen steeds meer dezelfde kansen in hun werk. Het patroon van de mannelijke kostwinner en de vrouw achter het aanrecht bestaat bijna niet meer, en daardoor is ook de nadruk op het huiselijk gezin en de stabiliteit verminderd.

Je hoeft niet de ene helft van een echtpaar te zijn om te overleven en veel mensen gever er de voorkeur aan op zichzelf te wonen of kunnen het zich veroorloven een heleboel vluchtige verhoudingen te hebben zonder zich ooit te binden. Het gevolg daarvan is dat de drang tot het aangaan van een verbintenis aanzienlijk veranderd is. Afgezien van emotioneel leed, is het nooit zo gemakkelijk geweest om uit elkaar te gaan, omdat er minder economische en sociale implicaties aan verbonden zijn.

Het zit echter in onze genen om een gezin te stichten in het belang van het overleven van de soort. Maar de psychologische redenen om je aan iemand te binden liggen ingewikkelder. Wij willen allemaal liefhebben en bemind worden en we voelen ons als deel van een echtpaar meer geborgen. Bovendien is het geheel meer dan de som der delen en twee kunnen meer dan één. Waarschijnlijk is dat de reden dat mensen nog steeds verlangen naar een echte verbintenis. 

De Ideale Partner

We zouden allemaal graag van tevoren willen weten wat we echt van een verbintenis verwachten en in hoeverre we bereid zijn dingen op te geven om die tot een succes te maken. Zet de onderstaande punten op volgorde van belangrijkheid en vergelijk die met de lijst van je partner. Als er verschillen zijn, noteer je die en kijken jullie samen hoe je tot een oplossing kunt komen. Het is belangrijk dat de chi (of de mysterieuze werking der liefde_ tussen jou en je geliefde in harmonie is. De kwaliteit van de interactie tussen jouw chi en die van je partner is belangrijk voor een goed verhouding. 

Genegenheid Aanraken en aangeraakt worden Kameraadschap Weten dat iemand je belangstellingen deelt Teamwork Dingen samen doen en elkaar vooruit helpen Plezier Samen lachen en plezier hebben Liefde Het gevoel lief te hebben en bemind te worden Geborgenheid Problemen delen en weten dat je op de ander kunt vertrouwen Seks Lichamelijk genot Sociaal leven Gezamenlijke vrienden hebben en samen uitgaan Steun Weten dat er iemand is als je neerslachtig bent of ziek Vriendschap Het gevoel dat iemand je respecteert en deel wil uitmaken van je leven

Chi Energie – wat is dat nu eigenlijk?

Chi Energie- Grondbeginselen

Bron: Chi Energie van Simon G. Brown