Clematis – Bosrank – Clematis vitalba 

Voor de afwezige dagdromer die in gedachten altijd ergens anders is, in zijn eigen fantasiewereldje leeft. Hij toont weinig of geen interesse en is apathisch voor de gebeurtenissen in zijn omgeving. Het zijn meestal creatieve mensen die weinig waarde hechten aan de materiële realiteit en bij problemen vluchten in idealistische denkbeelden en illusies. Zij maken een verstrooide, afwezige, slaperige niet agressieve indruk.

Negatief: teruggetrokken in fantasiewereld

  • Voor het type van de verstrooide professor 
  • Voor hen met een gebrekkig oriëntatie vermogen die overal tegenaan lopen 
  • Voor hen die vaak bij een verkeersongeval betrokken zijn door dromerigheid 
  • Voor het type van de beroemdheid die in het dagelijkse leven onbeholpen en onpraktisch is 
  • Voor zij die graag diep en lang slapen 

Positief: actieve belangstelling

  • Voor zij de gemakkelijk indutten onder het TV kijken of bij het bijwonen van een lezing of preek 
  • Voor zij die niet te verwezenlijken idealen nastreven 
  • Voor mensen met een grote verbeeldingskracht 
  • Voor artistiek begaafde mensen met een saai en droog beroep 

Bron: Anthémis