De Heilige Lotus

De Heilige Lotus.
De kaart voor heling op het diepste niveau en liefde: de hartchakra’s.

Volgens legende was de lotus de eerste bloem die de aarde sierde. De bloem wordt daarom als heilig beschouwd. Ze is geworteld in de aarde, groeit in het water en opent elke ochtend haar bladeren voor lucht en zon. Zo draagt de bloem alle vier elementen in zich. En omdat een deel van haar onzichtbaar is, vertegenwoordigt zijn ook het element ether en oude wijsheid. De lotus staat symbool voor spirituele wedergeboorte en eeuwigheid, de sleutel naar liefde in uw hart. Er zijn twee hartchakra’s en u moet met Pistis Sophia en Haniel werken aan deze chakra’s.

Het groene chakra staat voor liefde van een persoonlijke aard, dat wil zeggen liefde voor een partner, vrienden en familie. Misschien is dit chakra gesloten of beschadigd als gevolg van afwijzing of verlies. De Engelen helpen u de pijn op te heffen met vergiffenis, het heropenen en helen van het groene chakra, zodat u kunt doorgaan naar het rode chakra. 

Dit chakra omvat pure, universele liefde – liefde die onzelfzuchtig is en zich alleen dienstbaar wil stellen aan alles wat leeft. Wanneer u universele liefde kunt voelen, ontsteekt u in uw hart de rode vlam die opstijgt naar de hemel om u opnieuw te verbinden met de gouden (Maitreya) straal van goddelijke liefde. Deze liefde stroomt terug naar uw hart, naar uw allerdiepste bewustzijn, zodat de poort naar het Hogere Zelf wordt geopend en u wordt vervuld van onvoorstelbare vreugde en gelukzaligheid.