De Macrokosmos

De Macrokosmos: de zespuntige ster van het Al.
De kaart van magie en spirituele alchemie: het Derde Oog-chakra.

Dit is de Macrokosmos die staat voor de Ene – Het Al. De met elkaar verweven driehoeken vertegenwoordigen de vijf elementen. De neerwaarts wijzende driehoek staat voor lucht en water, terwijl de opwaartse driehoek staat voor aarde en vuur. Het ingesloten en middelste punt vertegenwoordigt de ether, ofwel het vijfde element, het etherische rijk der Engelen en meesters. Dit vormt de heilige zeven van magie en alchemie. 

Deze kaart nodigt u uit om door middel van spirituele alchemie verder te gaan naar het Al. Visualiseer uzelf in het symbool. Visualiseer de energiemeridiaan die door de chakra’s in uw lichaam loopt. Trek een lijn van uw Derde Oog door uw kruin naar het bovenste punt van de ster en een lijn van uw wortelchakra naar de onderste punt van de ster. U bent nu verbonden met dit symbool uit de heilige meetkunde. 

Zilverviolet is een violetkleur met een hogere trilling dan violet zelf. Gebruik de mantra: ‘Ik ben het zilverviolette vuur, ik ben de zuiverheid, ik ben de eenheid die God wenst’. Vraag de hulp van Melchisadec om deze magische straal van transformerend licht omlaag te trekken. Het licht stroomt vanuit de ether naar de ether in uzelf, naar uw energiestelsel en zelfs uw omgeving, daarbij negatieve gevoelens van woede, verbittering, angst of verdriet oplossend in het zuivere zilverviolette licht van de volmaakte vrede.