De Magiër Ontwaakt – hoog op de kliffen is het uitzicht weids

Kernwoorden

  • Mannelijkheid
  • Macht
  • Trots
  • Doorbraak

Beschrijving

Op het kunstwerk is een volwassen man te zien, die in een slaaphouding ligt. Hij ligt als het ware is een cocon van bruine aarde, zoals een rups zich ingesponnen heeft voordat hij een vlinder wordt. Om hem heen ie een vuur te zien dat hem bijna bereikt heeft. Het is het vuur dat hem te heet onder de voeten zal worden. De man in de cocon heeft geen overzicht en hij hoort de stem van zijn intuïtie niet. Hij heeft al heel lang dezelfde verstarde houding in zijn emoties en overtuigingen. 

Op een gegeven moment, als het vuur te heet wordt, komt hij uit zijn isolement en richt hij zich op. Zoals een magiër die ontwaakt of een rups die een prachtige vlinder wordt, zo komt ook hij uit zijn cocon en wordt een bewust levend mens. Op het kunstwerk richt de man zich op. Trots en krachtig staat hij als een eigentijdse god, fier als een krijger, de armen weids uitgestrekt. Zijn hartstocht is voor de hele schepping.

Een witte havik die boven hem vliegt, scherpt de horizon van zijn gedachten. Als symbool van spirituele kracht is het de verbinding met zijn zielsaspect dat zichtbaar gaat worden. Hij stapt dwars door de boog van zijn bewustzijn heen en krijgt een weids uitzicht over een zonovergoten kliffenkust. Zelf staat hij op de rand van de klif. Alsof hij op het scherp van een zwaard staat. De maatschappij, carrière en prestatiedrang zijn als de paarse banen van de boog waar hij doorheen breekt.

Hij is op weg naar een groter besef van zichzelf en de verbinding met al wat leeft. Met zijn benen staat hij voor een groot deel toch in het vuur van de actie, in de materiele maatschappij, waarin hij iets moet uitzoeken. De dolfijnen op de afbeelding staan symbool voor de stem van zijn intuïtie. Als de magiër in hem ontwaakt, zal hij in staat zijn om de aardse krachten te verbinden met het spirituele, en zijn zesde zintuig te gebruiken. 

Boodschap

Trek je deze kaart als man of als vrouw, dan kunnen de symbolen verschillende aspecten gaan belichten van de mannelijke energie die in ieder mens aanwezig is.

Macht – Let goed op of er in je leven een verkeerde vorm van macht bestaat. Heeft er iemand of iets teveel macht over jou, of oefen jij ergens macht over uit? Je kunt dit veranderen en uit deze cocon stappen. Misschien heb je carrière gemaakt of een positie in de maatschappij ingenomen, die zich verstart heeft. Op de kaart brandt het vuur van transformatie. Er gaat iets veranderen. Weet dat er een kracht in je naar boven komt die een nieuwe doorbraak zal veroorzaken. Dat kan schoksgewijs gaan of zelfs met (twee) strijd te maken hebben. Misschien hoor je een innerlijke stem of ontstaat er een gevoel van verveling of afkeer in je. 

Het kan ook een crisissituatie zijn waardoor je wakker geschud wordt. Vaak moeten mensen in onze maatschappij eerst een burn-out krijgen of een zenuwinzinking voor zij erkennen dat zij een verandering nodig hebben. Waarschijnlijk kon je gewoon niet anders in het verleden. Grijp nu de kans om je bewust te worden van een andere kant in jezelf. Een kant die naar heel andere waarden verlangt. 

Er is een ouder spreuk die vee wijsheid in zich draagt: ‘Luctor et Emergo’; wie worstelt die komt boven. Dit staat ook in het Zeeuwse wapen. Daarbij zie je een leeuw die uit het water omhoog komt. Op de kaart is het een man die uit het vuur omhoog komt. Deze kaart gaat je kracht op je pad geven. In plaats van uiterlijke macht ga je innerlijke kracht vergaren!

Magie – De oude magiër of tovenaar vergaarde macht over dingen, situaties en soms ook over mensen. De moderne magiër daarentegen kan zich bewust worden van het web van het leven en van de totale verbinding tussen alle dingen, situaties en mensen. In onze maatschappij zie je een overgangsfase ontstaan. Je zou de moderne natuurkundige, of de kernfysicus, een magiër kunnen noemen. Beiden moeten kiezen of zij zich met hun verantwoordelijkheid voor het grote geheel bezighouden of met persoonlijk gewin (macht). Er is ook iets van een magiër in een manager. De magiër ziet meer dan de meeste mensen. De geslaagde manager is diegene die de intuïtie, het zesde zintuig, weet te gebruiken. 

Als een natuurkundige, zoals Rupert Shelldrake, inzichten verwerft en schrijft over de morfogenetische velden, dan gaat hij ervan uit dat er verschillende dimensies naast elkaar bestaan en dat onze waarneembare realiteit slechte één van die velden is. Alles staat daarbij in één grote verbinding en alle beïnvloedt elkaar. Daar raakt de wetenschap en haar theorie aan wat altijd magie genoemd werd. Een definitie van positieve magie gaat ervan uit dat je magie een manier van toveren zou kunnen noemen, gericht op persoonlijke, geestelijke of humanitaire verrijking. Dit door inzicht te verwerven in het natuurlijk universum en al zijn dimensies. Hier grenzen kwantumwetenschap en magie aan elkaar. Zolang een verschijnsel nog niet bewezen is door technische waarneming wordt het in de volksmond nog met magie of bijgeloof afgedaan.

In verbinding zijn – De man op de kaart staat op een rand van hoge kliffen boven de zee. Boven hem is een witte valk aan het bidden. In zijn verlangen vliegt hij met deze zielenvogel mee naar het licht. Voor hem heeft een nieuwe geboorte plaatsgevonden. Dit kan tot een nieuwe godsbesef leiden. Een besef dat alles op onze planeet en in het universum met elkaar in verbinding staat. 

Mannelijkheid – Trek je deze kaart als man en heb je het gevoel dat je de jonge God in jezelf wilt versterken, doe dit dan. Laat niet het godsbesef van de oude symboliek je ‘overmannen’. Daar stond God wel erg alleen op een berg, geïsoleerd en in een oude machtspositie. Jij bent deel van een veel groter en ruimer godsbesef. De indianen roepen niet voor niets de Grote Geest aan en daarmee de heilige kracht die door alles heen stroomt. 

Verlang je als man naar een gezond gevoel van eigenwaarde, kracht en vechtlust? Doe dat eens iets echt mannelijks voor jezelf. Probeer daar ook je gevoel in toe te laten. Je kunt dit doen door bijvoorbeeld aan een mannengroep deel te nemen of aan een indiaanse zweethutceremonie. Ook kun je een overlevingstocht of een Vision Quest gaan doen.

Natuurlijk kun je gewoon een vlot gaan bouwen met zonen of vrienden. Maak eens een kanotocht met een vriend of maak samen een strandwandeling met ruig weer. Ben je wel eens dwars door de bossen getrokken en van de gebaande paden afgegaan? Wanneer heb je ooit een vuur gestookt, liefst met hout dat je zelf gezocht hebt? Waar hield je vroeger van als jongen? 

Hoe is het met je vechtlust? Wat let jou om eens een seizoen een oosterse vechtsport op te pakken, waarbij je een trotse houding kunt aannemen en je je tegenstander respecteert. Of waarom zou je niet gaan kruisboogschieten? Bij al deze voorbeelden zul je zeker je eigen innerlijk centrum versterken en meer in je kracht gaan staan. En vergeet vooral niet te genieten!

Doorbraak – De maatschappij vraagt ontzettend veel prestatie, zowel van mannen als van vrouwen. Voor beide seksen geldt: trek je deze kaart, weet dan dat er een verandering gaat optreden. Onwetendheid, verstarring, onmacht en machtswellust zijn zaken waar je uit kunt stappen. Komt het in je omgeving of werksituatie voor, dan heb je de kracht om je daarvan te distantiëren. Kom je deze aspecten in jezelf tegen, weet dan dat je kunt leren om dit te transformeren. 

Zorg dat je gaat genieten van voedende situaties, zorg voor je gezondheid. Lees goede boeken. Zorg voor je intelligentie, zodat je gevoed wordt met positieve inzichten en nieuwe denkbeelden. Volg een nieuwe training. Zorg ook dat samen zijn met anderen waardevol is. Jij bent de magiër van je eigen gedachten. Verander oude macht in nieuwe kracht. Je zult een doorbraak in je geest ervaren!

Symbolische betekenis, archetypes en herkenning

De magiër – op de kaart van de tarot houdt één hand naar de hemel en één hand naar de aarde gericht. Hiermee verbindt hij deze aspecten. Hij onttrekt kracht aan het hogere en probeert die kracht op aarde te brengen. De magiër op deze orakelkaart ligt opgevouwen in de aarde, als een rups in zijn cocon. Van daaruit is hij omhooggekomen en heeft hij zich dwars door de maatschappij heen naar boven opgericht. Daar staat hij met de armen wijd uitgestrekt de kracht van de hemel te ontvangen. De witte vogel van zijn ziel inspireert hem hierbij.

De witte valk – staat  hier – zoals eerder al gezegd – voor het zielsaspect. Zij staat ook voor vrijheid, scherpte en overwinning. Zij kan de opstijgende beweging van de wind juist gebruiken om moeiteloos hoger te komen. Vanuit deze hoogte heeft zij overzicht en met haar scherpe ogen kan zij de kleinste details zien. Dan kan zij op haar doel afgaan en op het juiste moment remmen. 

De hoge kliffen – op deze orakelkaart zijn steil. Op de rand staan, brengt een risico met zich mee. Door de hoogte is het gevaarlijk. Het is alsof magiër op de snede van het zwaard gaat lopen. Hij daagt hiermee dood en leven en zijn lot uit. 

Esculaap – De vorm van de esculaap die bij het hoofd van de magiër in de luchtgolven begint, zien we terug in het teken dat artsen gebruiken. In dat teken zijn er twee slangen die om een staf naar boven kronkelen. Dit is als de staf van de magiër, waar bij de gespletenheid tot eenheid wordt gemaakt. Dit is ook de taak van de medicijnman of -vrouw of de sjamaan. Deze genezers uit oerculturen maken van geestelijke of lichamelijke chaos opnieuw een eenheid. Zij helpen de mens om dit zelf te doen. 

Dolfijnen – Zij zijn op deze orakelkaart duidelijk de stem van de intuïtie, zoals dat ook in sprookjes gebeurt. Daar komt een vogeltje op de schouder zitten van degene die in het grote bos (de maatschappij of de emoties) is verdwaald. Het vogeltje geeft raad, brengt een sleutel of vertelt hoe je de weg terug moet vinden. De weg terug vinden is vaak de weg naar de hartsconnectie. Ook de dolfijnen wijzen die weg aan. 

Vuur – Dit staat op deze orakelkaart voor het sterke transformatieve aspect dat, dat door een laaiend vuur wordt vertegenwoordigd. Wie zich in dit vuur bevindt, blijft niet dezelfde, er moet een verandering komen. Het vuur zorgt daar voor. Het is als de zon die de cocon van de rups verwarmt, waardoor het wonder van de vlinder ontstaat.

Paarse boog – Deze schuine kleurige boog, waar de magiër doorheen breekt, staat op de orakelkaart voor de maatschappij: voor de verplichtingen en verantwoordelijkheden. Ze moeten niet aan de kant geschoven worden, maar ze mogen ook niet de groei van het individu tegenhouden. Aan de andere kant van de boog ligt namelijk het inzicht, het licht en de inspiratie die een mens nodig heeft om volledig te kunnen leven.