De Tao Levensboom, Slang en Duif

De Tao Levensboom, de Slang en de Duif.
De kaart van de reis van de ziel naar de verlichting.

Dit is de Tao-levensboom die de spiraalsgewijs kronkelende slang van wijsheid combineert met de duif van de geest. De Tao is een van de oudste symbolen en verbeeldt zowel verschijning als opstanding. Verschijning betekent boven water komen (de oorsprong van land en al het leven en uit de duisternis treden. Opstandig betekent het voortleven van de ziel. De spiraal vinden we terug in allerlei vormen van leven, zoals bij schelpen, dennenappels, het geweid van herten, het hart van bloemen, sterrenstelsels en het DNA in de mens zelf.

De kaart toont de spiraalvormige reis van de slang der wijsheid (de ziel), van geboorteplaats naar het licht (spirituele verlichting). Uw ziel ondergaat tal van incarnaties (zoals een slang die vervelt), waarbij u door het verwerven van wijsheid steeds verder opstijgt naar het licht. Deze kaart geeft aan dat u al vele levens hebt gehad. 

U bent in dit leven op het punt gekomen dat uw spiritualiteit bovenkomt. Het is tijd om uw vergeten esoterische kennis, die u helpt om de weg van liefde en licht te vinden, in herinnering te roepen. Vraag de hulp van Metatron en Shekinah, de bewakers van de levensboom, en mediteer op dit symbool, dat de wijsheid van de slang combineert met de spirituele zuiverheid van de duif, want kennis leidt tot inzicht en dit zorgt voor verlichting.