De vier Krachten van het Universum

De vier Krachten van het Universum.
De kaart van richting, fundament en vestiging.

De heilige vier – Michaël (Oost), Rafaël (West), Gabriël (Noord) en Uriel (Zuid) – handelen in opdracht van de Schepper en werden aangesteld als de vier architecten en hoofdkrachten van de kosmos. Ze brachten eerst orde in de chaos en kregen daarna de verantwoordelijkheid om het universum voor altijd krachtig en evenwichtig vast te leggen. Ze kunnen op veel manieren worden afgebeeld, zoals het kruis met gelijke armen (dat later symbolisch werd voor geest en materie). Ze kunnen ook pilaren zijn, zoals de twee pilaren van Salomo bij de ingang van zijn tempel liet bouwen en voor kracht en standvastigheid stonden.

Deze kaart stelt voor dat u de fundamenten van uw leven moet evalueren. Misschien bent u in uw huidige situatie niet echt gelukkig en onzeker. Dit kan letterlijk het geval zijn, zodat u een reis moet maken of van baan moet veranderen om voldoening te vinden. Of misschien voelt u zich in het algemeen ontevreden, maar de wortel voor die onvrede is waarschijnlijk dat u te geobsedeerd bent door het materiele en er in uw leven geen ruimte is voor het spirituele. Vraag uw hart hoe u de steun van de Engelen moet verkrijgen om hiermee om te gaan, want de Engelen beheersen niet alleen de beweging van de hemelse sferen maar kunnen ook de richting van uw leven sturen.