Deel 2:

0 –  De Zot:

De zot vertegenwoordigt de mens, die nog helemaal onwetend en daardoor vrij roekeloos is, omdat hij geen angst kent voor het onbekende. Deze kaart komt voor als je aan het begin van iets nieuws staat. Het kan betekenen dat je nieuwe dingen gaat doen en daardoor straalt deze kaart optimisme uit. Ze spreekt van kracht en geluk. De zot kan ook aanduiden dat het tijd is om bepaalde knopen door te hakken, om beslissingen te nemen of keuzes te maken. Door onwetendheid breng je jezelf in groot gevaar, misschien werd je zelfs al gewaarschuwd. Voor de omliggende kaarten versterkt ze het positieve en verzacht ze het negatieve. Deze kaart spreekt over verwarring, een nieuwe stap, een nieuwe uitdaging, zorgeloosheid, verwondering, naïviteit, lichtzinnigheid, avontuur. Wees waakzaam als hij opduikt; hij is een uitdaging die je voorzichtig moet behandelen. Pas op als je de waarheid spreekt, je zou eronder kunnen lijden. Vertrouw maar op je eigen wijsheid.

1 –  De Magiër:

Naast gunstige kaarten betekent hij vreugde in het verschiet, aangenaam voorval, opkomst, de triomf van de liefde. Naast negatieve kaarten voorspelt hij nieuws zondermeer, plots een snelle verandering, ja zelfs een slecht einde. Het is tijd om je innerlijke energie te laten groeien, hij wil verandering, maar pas op hij wil wel eens een loopje nemen met de wet, laat je niet verleiden hem te volgen in zijn dwaasheden. Onthoud echter dat je beter kunt slagen op een manier waarover je open kunt zijn, dan één waarover je je schaamt. Trefwoorden zijn: het begin, de schepper, succes, handelen, communicatie, handigheid. Voor de magiër liggen de 4 verschillende gereedschappen op tafel: staaf, kelk, pentakel en het zwaard. Die gereedschappen gaat hij gebruiken om een offer te brengen. De magiër is in  staat, door verstandig gebruik te maken van zijn gaven en talenten, om vooruit te komen en bepaalde mooie resultaten te behalen. Hij gaat daarbij uiterst creatief te werk. Waar deze kaart tevoorschijn komt is er wilskracht, kennis en vaardigheid. Deze kaart vertelt dat je bereid bent om bepaalde risico’s te nemen om uiteindelijk gunstig resultaat te kunnen behalen.

2 –  De Hoge Priesteres:

Bij positieve kaarten spreekt men over geestelijke wijsheid en bij negatieve over slimheid en hoogmoed waarvan men zelf het slachtoffer wordt. Er zijn enorme mogelijkheden, die je zelf zult moeten waarmaken. Deze kaart spreekt over je ‘afzonderlijke ik’, over alleen zijn, (niet verwarren met eenzaam zijn), de persoon die je als kind bent geweest en nog steeds bent en blijft. Het gaat hier om je echte ik. Je moet leren accepteren dat je gelukkig kunt zijn in je eigen gezelschap. Ze herinnert je aan je eigen prioriteiten en zoektochten naar betekenis, dus leer jezelf gelukkig te maken. Ze is een verstandige, eerder koele vrouw. Trefwoorden zijn: intuïtie, voorgevoel, instinct, levenswijsheid, geduld, verstand, afstandelijkheid.  De hoge priesteres staat voor intuïtieve kennis. De hoge priesteres geeft ons de kans om, door de dingen die we meemaken in het leven, ons bewust te worden van een aantal dingen. Ze helpt dus onze onbewuste kennis in ons bewust te brengen. Dus waar de hogepriesteres verschijnt in je kaartlegging, is intuïtief inzicht belangrijk. Als deze kaart opduikt dan is het mogelijk dat jouw situatie beïnvloed wordt door dingen of mensen die je nog niet door hebt. Bepaalde zaken kunnen nog voor je verborgen blijven. Doorzoek de kaarten rondom. 

3 – De Keizerin: 

Positief gezien betekent de keizerin de vrouwelijke vreugde en vruchtbaarheid en negatief het verlies van waardigheid. Als de keizerin opduikt, kun je er zeker van zijn dat jouw emotionele of praktische steun van belang is voor de mensen om je heen en dat het jouw rol is om een gelukkige omgeving te creëren, of dat nu voor familie, vrienden, of de werksfeer is. U weet dat mensen  belangrijker zijn dan dingen en dat een compromis meestal beter is dan een confrontatie. Breng de balans weer in evenwicht. Let wel, als je altijd de persoon bent die geen neen durft zeggen, dan breng je dat nu in balans door WEL neen te durven zeggen, doch houdt het beleefd en spreek er eerlijk met gevoel over met de anderen. Trefwoorden: liefde, moeder, groeien en bloeien in relatie, ernaar toe groeien, vruchtbaarheid, zwangerschap, ontwikkeling, moeder natuur doet je goed, de natuurlijke buitenlucht doet je goed.

4 – De Keizer:

De goede kant is dat je smacht om je doel te bereiken. De keizer is een machtig persoon die je kan helpen. Deze kaart spreekt ook over assertiviteit. Leer te concurreren; het is tijd om op te komen voor wat je wilt en eindelijk een confrontatie aan te gaan. Trefwoorden: vader, autoriteit, gezag, strengheid, bureaucratie, conservatief. De keizer brengt het element materie in ons leven. Hij straalt gezag uit, wilskracht en wijsheid. Het is een kaart die veiligheid en orde uitstraalt en die ons met beide voeten op de grond houdt. Als deze kaart verschijnt ,dan is er sprake van een zekere autoriteit, een bepaald leiderschap. Er is wilskracht aanwezig, en jij of iemand waar deze kaartlegging om draait, bent, of wordt, of was, iemand met aanzien. Iemand die ook gebruik maakt van zijn talenten.

5 – De Hogepriester: 

Blijdschap valt je ten deel mits je doet wat er van je verwacht wordt. Er is gevaar voor zelfoverschatting of het laten verslappen van  inspanningen. Hier wordt gevraagd om je aandacht voor details of zaken die je al lang hebt laten liggen met het excuus:  “dat ga ik eens in orde maken als ik veel tijd heb”.  Dat doen is niet zo slecht, omdat je, als je eenmaal orde op zaken hebt gesteld, de benodigde kennis of over de training beschikt, en vaak geeft dat je een gevoel dat je iets gepresteerd hebt. Deze kaart is een beetje je geweten, als je misstappen overweegt. Trefwoorden: moraal, vervolmaking, studies aanvragen, studie, zelfvertrouwen, toewijding, financiële stabiliteit, boekenwijsheid en ernst. De hogepriester is het geweten. Hij geeft hoge morele waarden aan. Hij wil je ertoe aanzetten niet roekeloos of egoïstisch te handelen. Daarom duidt deze kaart op een situatie waarbij het nodig is je verstand te gebruiken en de dingen rustig te analyseren. Mogelijk moet je advies inwinnen van bijvoorbeeld een leraar, een jurist, een dokter of de bibliotheek. Eventueel kan het duiden op het lezen van gebruiksaanwijzingen. 

6 – De Geliefden: 

Vermijd alle geheime bijeenkomsten. Eerbaar gedrag brengt je echter verheuging. Wanneer deze kaart verschijnt, moet men zich toch vragen over een relatie stellen en wellicht ook keuzes maken. Belangrijk: we mogen niet vasthouden aan voorbije relaties.  Trefwoorden:  beslissen, kiezen, loslaten, afscheid en  vrijheid. Deze kaart kan natuurlijk altijd duiden op een liefdessituatie, maar hoeft dat niet perse te zijn. Ze spreekt wel van aantrekkingskracht, van schoonheid en overwonnen moeilijkheden. Dus zul je bepaalde keuzes moeten maken. Het kan gaan over keuzes op liefdesgebied, maar ook bijvoorbeeld in een werksituatie of iets heel anders. 

7 –  De Zegewagen:

Men moet zijn hart volgen, zijn lot in eigen handen nemen en de teugels vasthouden en zichzelf leiden naar triomf of mogelijk zelfs een huwelijk. Men moet zodanig van richting veranderen dat men niet hoeft te klagen over de bestemming. Als men nog jong is kan de druk heel sterk zijn om bij een groep te horen, of om aan de verwachtingen te voldoen van ouders of leraren. We moeten dus goed nadenken en zeker zijn dat we de juiste dingen veranderen en niet met de wind meewaaien. Trefwoorden: wil tot slagen, veel verplaatsingen, bewegen, verhuizen, zakenreis, frisse wind (verandering ,men moet meer naar buiten en zich niet meer opsluiten. De zegewagen wordt getrokken door twee sfinxen. Om zo’n wagen te besturen, wordt er het één en ander van je verwacht! Je hebt waarschijnlijk al heel veel gepresteerd, maar je bent nog niet aan het einde van je opdrachten. Deze kaart geeft aan dat je misschien geleid wordt door verschillende motieven. Er kan sprake zijn van tegenstrijdigheid of verwarring en versnippering. Probeer duidelijk je koers  te bepalen, bedenk dat de uitkomst je genoegen moet geven, je gelukkig moet maken.

8 – De Kracht:

Je zult over de kracht beschikken om je wensdromen te verwezenlijken. Je bent beheerst, hebt zelfcontrole en de kracht om je wil op te leggen, aan jezelf op de eerste plaats, maar ook aan anderen. Deze kaart kan dus duiden op een moeilijke fase in een relatie of een periode van onderwaardering op je werk, maar waarvan je uiteindelijk de problemen achter je zult kunnen laten. Gebruik je overredingskracht en sluit desnoods compromissen, dan zul je bereiken wat je wilt. De negatieve kant is dat je vasthoudt aan een situatie waar geen oplossing voor in het zicht is, bijvoorbeeld een zaak willen starten, een relatie behouden enz. Het is dus van het allerhoogste belang te beseffen, maar dat is ook het moeilijkste, om het zinkende schip te verlaten en te accepteren dat de tijd nu eindelijk is aangebroken om je kracht voor jezelf te gebruiken. Men zou kunnen zeggen: men moet weten dat we de tafel moeten verlaten als het dessert reeds lang is afgeruimd. Trefwoorden: naar eigen hand zetten, subtiel handelen, op de tanden bijten, kalm blijven, vriendelijk blijven. Het jonge meisje slaagt erin, zoals je op de afbeelding van de kaart kunt zien, om de muil van de leeuw te openen. Ze bezit een innerlijke kracht die uiterlijk, haar lichamelijke kracht te boven gaat. Dus wil deze kaart je vertellen dat je vermoedelijk sterker bent dan je zelf vermoedt. Je stoort je niet langer aan wat anderen zeggen en laat je niet intimideren, want je weet van jezelf wat je in petto hebt. Je gedraagt je moedig.

9 – De Kluizenaar:

Je zult rust krijgen in de zaak waar je mee bezig bent en misschien kan het je daarna zelfs niks meer schelen. Je wordt je bewuster van jezelf. Wij beschikken namelijk binnen onszelf over de middelen om onze eigen vragen te beantwoorden, al zullen de antwoorden ons niet altijd aanstaan. Maar we worden ons bewust dat we onszelf leren kennen zoals we zijn, niet altijd zoals we verwacht hadden maar zeker ook niet minder. Trefwoorden: innerlijke gemoedstoestand,  remming in relaties,  vrijwillige afzondering (tijdelijk meditatie, bezinning, alleen op vakantie gaan), zelfstudie, zelfkritiek, ernst, eenzaamheid. De kluizenaar is iemand die zich terugtrekt uit de wereld om zich te verdiepen in zichzelf om weer contact te zoeken met de grote kosmos. Hij wordt gezien als een oude wijze man, die een verdwaalde reiziger terug op zijn pad kan zetten door met zijn lantaarn de weg te verlichten. Deze kaart kan duiden op een periode van bezinning; je even terugtrekken uit de drukte. Vaak is er sprake van een situatie of een ontwikkeling die uitgesteld wordt. 

Terug naar Deel 1

Deel 3