Deel 3: 

10 Het Rad van Fortuin:

Uw (on)geluk zal keren, bekijk de omliggende kaarten. Een onverwachte gebeurtenis staat te wachten, dus welke goede of slechte actie we ook hebben ondernomen, het belangrijkste is hoe we erop reageren. Trefwoorden: kansen keren, kracht buiten jezelf, verandering, gelukstreffer (misschien win je de lotto). Hier wordt het leven voorgesteld dat altijd verder loopt. Het is ook het wiel van het karma, wat de ontwikkelingen weergeeft van oorzaken en gevolgen. Dus als deze kaart verschijnt, zijn de dingen aan het rollen. Hoe het evolueert? Dat hangt af van de dingen die je daarvoor hebt gedaan. Want wat nu staat te gebeuren, is een rechtstreeks gevolg van de toestanden daarvoor. 

11 – De Gerechtigheid: 

Goed je kunt liefde verwachten maar in negatieve zin kan men je ontrouw zijn, terecht of niet. Het is een zeer positieve kaart, of je nu kleine onrechtvaardigheden bestrijdt of een belangrijke kwestie. Hoewel de gerechtigheidkaart naar wettelijke en officiële zaken kan verwijzen, houdt haar meest gebruikelijke betekenis verband met de compromissen die in je leven van je worden gevraagd. Als de kwestie essentieel is, dan moet je je niet laten dwingen of overhalen om je principes overboord te zetten. Trefwoorden: doordacht oordeel, vergunningen, rechtvaardigheid, rechtspraak, officiële instanties, evenwicht. Gerechtigheid is belangrijk in het leven. Dit is vooral een kaart van evenwicht en rechtvaardigheid. Ze spreekt over het gevecht dat ieder mens levert tussen goed en kwaad en daarbij speelt zij de rol van de rechter. Dus krijg je wat je verdient, wat je zaait zul je oogsten.

12 – De Gehangene:

Er hangt ongeluk boven je, een proces, verlies van geld. Pas op dat je niet verslaafd raakt aan opofferingen die je hebt gemaakt, zelfs met de beste motieven. Trefwoorden:  gelatenheid, relativeren, rustperiode (kans op werkloosheid), ziekte, men voelt zich niet goed in deze situatie. Deze kaart heeft een heel aparte betekenis. De gehangene die hier is afgebeeld, lijkt helemaal niet ongelukkig. Toch is het een teken van opoffering soms, en van beproeving. Dit kan dus betekenen dat je soms jezelf te veel wegcijfert en dat je grote offers brengt. Maar ze kan je ook advies geven: ‘bekijk de dingen eens een keer vanuit een heel ander gezichtspunt’.

13 – De Dood:

Er is een vrees, een afschrikking, een benauwdheid of groot gevaar om iets te verliezen. Er is iemand die je nabij staat, ook geestelijk. Maar zelfs tijdelijke tegenspoed is amper te vermijden. Deze kaart geeft aan dat er natuurlijke veranderingen gaande zijn. Het is tijd om verder te gaan en te groeien. Er is ongetwijfeld sprake van spijtgevoelens of veranderingen, voor het eerst het ouderlijk huis verlaten, een gezin stichten, een permanente verplichting aangaan, enz. We moeten dus verdergaan. Het negatieve aspect van de dood is dat we moeten beseffen om los te laten, dat bezitterigheid vaak geworteld zit in de angst om alleen te zijn en dat er grote moed nodig is om te accepteren dat we niet langer het middelpunt vormen van het leven van iemand anders. Trefwoorden: einde aankondigen, een nieuw begin, een nieuwe situatie, met een schone lei beginnen. Geen kaart wordt zo verkeerd begrepen als deze afbeelding van de dood. Het gaat immers in verreweg de meeste gevallen helemaal niet om een lichamelijke dood, maar eerder om een psychologisch of bijvoorbeeld emotioneel sterven. De dood geeft steeds aan dat een bepaalde toestand wordt beëindigd en dat het tijd is voor een nieuw begin . In ieder geval is er een transformatie op gang.

14 – De Gematigdheid:

Matiging bezorgt je geluk, gezondheid en welstand. In de negatieve zijde betekent ze vermindering van goed, bedrog door valse vrienden, papieren, contract, achterklap, laster. Wees blij, ze zwakt ook de tegenspoed af die je bedreigt. Trefwoorden: harmonie, vrede, samenspraak, geen reden tot klagen, eenvoud, geen overdrijving (in groep reizen, werken). Deze kaart geeft aan dat matigheid in alles heel gezond is. Ze geeft harmonie en evenwicht aan. Dus wil ze je ertoe aanzetten die vele hoogten en extreme laagten in je leven een beetje te temperen. Uitbundigheid hoeft niet zo en uitzinnig verdriet is ook niet nodig. Probeer meer evenwicht in je situatie te creëren. 

15 – De Duivel: 

Tegenslag wordt catastrofe, succes wordt grootheidswaanzin, kwelling, wanhoop.Vervolging door het gerecht is ook een mogelijkheid. Onthoud dat de duivel niet beschikt over de macht om kwaad op te roepen en jouw kant uit te sturen. Hij vertegenwoordigt natuurlijke instincten, die men niet in het toom kan houden, verslavingen  zoals seks , drugs, alcohol, roddelen, ruzie maken. Soms dragen we niet alleen bij tot het maken van onze eigen hel, doch ook tot het continueren ervan. Ze kan betekenen dat we ons moeten afwenden van een bron van conflicten. Slapeloosheid kan dus ook omdat de bron van uw irritatie nog niet is aangepakt. Zo ook hoofdpijn. Trefwoorden: geketend zijn, verplichtingen, afscheid nemen, het protocol, de dwang. Deze kaart vertegenwoordigt de lagere krachten in de mens, de schaduwkanten. Onze angsten en laagste instincten worden vertegenwoordigd in deze kaart. De duivel hoeft niet persé negatief uitgelegd te worden. Wel waarschuwt hij voor bijvoorbeeld overdreven verslaving aan seksualiteit of voor een te materialistische houding.

16 – De Toren:

Een nadelig proces, grote val, faillissement, verlies van goederen of leven. Uit dit alles kan een nieuw begin ontstaan, een nieuwe waarheid. Deze kaart zegt dat wat je als tegenslag ziet, in feite een bevrijding zou kunnen zijn. Misschien voelde je je opgesloten, gewoon uitgeblust en moet je er even uit en dit kan zowel op een relatie, werk of vrije tijd slaan. Trefwoorden: ineenstorting, achteruitdeinzen, ongeluk, brokken maken, financiële misrekening maken, hoogmoed, verkeerde investering (bijv. op de beurs). Neem deze kaart niet te letterlijk,  het kan over illusies gaan, een mooie droom waarvan de ballon doorgeprikt wordt. De toren is in de Tarot het plotse, onverwachte afbreken om daarna nieuw te bouwen. Al wat overeind staat, wordt met de grond gelijk gemaakt. Daarna zal pas opnieuw gebouwd kunnen worden. Veel mensen zijn een beetje bang voor deze kaart, precies zoals ze bang zijn voor elke vernieuwing. Eigenlijk zou je met deze kaart kunnen denken: er komt eindelijk schot in de zaak!

17 – De Ster:

Let goed op, een voordeel of winst van goederen staat  je te wachten. De volgende kaarten zullen beslissen welke richting je uitgaat. Als laatste beduidt hij een onbesliste of onduidelijke raadgeving. De dromen die we kunnen laten uitkomen, lopen de grootste kans om ook daadwerkelijk uit te komen. Onze dromen moeten verankerd zijn in de werkelijkheid en dienen gebaseerd te zijn op alle wijsheid en ervaring die we hebben opgedaan. Trefwoorden: succesvol, geluksbrenger, gerespecteerd zijn, populair, joviaal, belofte voor de toekomst. De ster is mooi, lief en spreekt van hoop voor de toekomst. Maar ook voor dingen die nauwelijks te realiseren zijn. De ster kan vaak prettige vooruitzichten aangeven, maar zegt je wel met twee voeten stevig op de grond te blijven!

18 – De Maan:

Een onverwacht voordeel, de gunst van een hoog geplaatste persoon. Eerbewijzen, voordeel in uw handel. Huwelijk voor een weduwe of weduwnaar. Je moet volhouden en je zult slagen; er zijn gunstige resultaten. Luister naar je eigen innerlijke. Er is iets dat je belangrijk vindt, een pad dat je lokt, spiritueel of bovennatuurlijk; maar je denkt dat je omgeving het niet zal begrijpen als je je pad zult volgen. Neem de tijd om je droom te realiseren en kom terug naar de wereld. Trefwoorden: angsten, fobieën, nervositeit, bijgeloof, somberheid. De maan heeft verschillende schijngestalten. Ze is niet altijd wat ze lijkt te zijn. De maan spreekt net zo goed van inspiratie en intuïtie als van illusie. Vaak geeft de maan aan dat je niet realistisch genoeg bent en dat je jezelf illusies maakt. Er kan ook sprake zijn van bedrog of verborgen vijanden.

19 – De Zon:

Steun en bijstand vanwege een machtige man. Negatief gezien betekent ze groot gevaar vanwege een machtige man. In relaties beduidt ze op elkaar verwennen en ja zeggen tegen de relatie. Misschien weer gaan studeren, om opleiding af te ronden. Dus onderneem iets om je leven op bescheiden manier te verbeteren, wacht niet op het juiste moment, dat komt toch nooit. Probeer niet met alle geweld je doel te bereiken. Trefwoorden: optimisme, energie, trots, ijdelheid, stiptheid, houden van de buitenlucht. De zon straalt en geeft warmte en creativiteit aan. Het is een kaart die op een overduidelijke manier heel veel goeds en scheppends uitstraalt. Waar deze kaart opduikt ,hoef je je absoluut geen zorgen meer te maken. De goede afloop staat al bij voorbaat vast!

20 – Het Oordeel:

Een gewetenszaak die je spoedig moet vereffenen als je niet in aanraking wilt komen met de overheid. Een schrikaanjagend bericht dat uiteindelijk van weinig betekenis bleek. We mogen niet meer stilstaan bij het verleden, vooruit is de leuze om vooruitgang te boeken. Leren vergeven is de boodschap, doch dat is heel moeilijk maar volhouden mensen. Trefwoorden: verlossing, opluchting, het lichtpunt, onverwacht succes, zucht van verlichting. Het oordeel zou je een beetje kunnen vergelijken met de kaart van de gerechtigheid, alleen speelt de situatie zich hier af op een veel hoger, nog ‘karmischer’ niveau. Hier wordt geoordeeld over wat je echt verdient. Je kunt nu resultaten verwachten van eerdere emotionele of geestelijke investeringen. Er kan een vernieuwing komen in een situatie, een grote verandering.

21 – De Wereld:

Er bestaat gevaar dat je bedrogen wordt, belastering, iemand keert zich van jou af. Je beschikt over talenten om mogelijks een grote winst te bekomen. Voor een handelaar betekent het gewoonlijk winst met groot voordeel. Aan het einde zul je zegevieren. Je moet hard vechten en positief handelen, dan haal je de overwinning. Het is de kaart van de vooruitgang, eventueel ook op spiritueel gebied. Het kan ook betekenen dat je een exotische reis gaat maken of zelfs naar het buitenland zult verhuizen. Nu heb je het zelfvertrouwen om ervoor te zorgen dat je krijgt wat je wilt: alleen jouw geest en handen kunnen dingen aan het rollen krijgen. Hou in het oog wat er werkelijk toe doet, wat echt belangrijk is voor jou. De trefwoorden: happy end, perfectie, wijsheid, bekroning op het werk. Als je de kaart van de wereld bekijkt, zie je al meteen waar het hier om gaat: succes in de wereld en erkenning. Deze kaart spreekt van veel en ver en goed… Wat je ook onderneemt, succes verzekerd. Of het nu om een reis gaat, of een zaak,of een relatie: de wereld lacht je toe.

Dit is het einde van de grote Arcana. Het leren lezen van de overige kaarten draagt slechts bij tot de kwaliteit van de lezingen, de details. 

De kleine Arcana

De staven – situatie, betrekking, beroep, uw sociale relatie, drang, energie, actie,  carrière, handel, vuur, groeien, samen beleven.  De staven spreken over initiatieven. 

De bokalen – hart en zijn aandoeningen, het huwelijk, de scheiding, gevoelens, liefde, minnaar, geluk, water. De bokalen spreken over het gevoelsleven.

De zwaarden – moeilijkheden van alle aard, proces, ziekte sterfgeval, verstand, conflicten, lucht, depressieve gedachten, concurrentie, vijanden.  De zwaarden spreken over gedachten.

De pentagrammen – geld, geldzaken, financiën, resultaten, handel, aarde. De pentagrammen spreken over resultaten. 

Hofkaarten

Het hof kunnen niet alleen personen zijn, maar ook verbindingen zijn tussen menselijke situaties.

De Koning = de geest: die alles in handen houdt, hij bewaakt en houdt alles in de gaten. Altijd goed en positief. De koning is onder andere ook de juiste manier van iets aan te pakken.

De Koningin = ziel, handelend: nog aan het werken naar de goede kant, nog richten, is tweepolig, kan goed of slecht zijn.

De Ridder = ik: veranderingen in jezelf, begrijpt iemands gedachten, innerlijke veranderingen. 

De Schildknaap = lichaam: niet vanuit innerlijke ik, van buitenaf komt het op je af, neemt waar, boodschapper, uiterlijke veranderingen. 

Dit was het laatste deel van de online Tarot cursus door Akisanti.
Voor meer inlichtingen: Akisanti@pandora.be   

Deel 1

Deel 2