Dolfijnenliefde – laat liefde een leidraad zijn

Kernwoorden

  • Onvoorwaardelijke liefde
  • Broeder- en zusterschap
  • Speelsheid
  • Humor

Beschrijving

Op dit schild dansen twee dolfijnen in het licht. Door hun beweging ontstaat er een verbinding tussen het aardse bestaan en de kosmische dimensies. Dit wordt versterkt door de boom die zich rechts om het landschap buigt en met haar wortels de stevige basis vormt. De adelaar versterkt het naar boven reiken en het verlangen om op te stijgen. De dansende dolfijnen ontmoeten elkaar in het midden. Er is duidelijk een wederzijdse aantrekkingskracht tussen deze mooie wezens. Toch maken deze dolfijnen allereerst deel uit van een groep. Dolfijnen leven altijd in groepsverband en daarin kennen zij de onvoorwaardelijke liefde voor elkaar. 

Boodschap 

Vanaf je geboorte tot de dag dat je naar een andere dimensie zult overgaan, is de liefde een leidraad in je leven. Als je deze kaart getrokken hebt, dan is het goed om terug te keren naar de stromen van de liefde. Dit kan zowel de liefde voor jezelf als voor een ander levend wezen of voor de hele schepping betekenen. Ga eens na wanneer je dat gevoel kwijtraakt, hoe dat komt en hoe jij in je leven je toch keer op keer weer opnieuw kunt openen. 

Onvoorwaardelijke liefde – Als deze kaart vandaag op je pad kwam, dis is het een verzoek om jezelf te openen voor onvoorwaardelijke liefde. Geef allereerst die liefde aan jezelf, aan je eigen mannelijke en vrouwelijke aspecten. Die staan voor de prins en prinses in jezelf. Zij kunnen samen aan een reis beginnen. Niemand is volmaakt. Kun je aanvaarden dat je niet volmaakt bent? Kun je van jezelf houden, wetend dat je een heel gewoon mens mag zijn die fouten mag maken? Dan open je de deur naar belangeloos liefhebben. dan kun je ook anderen leren accepteren zoals zij zijn. 

In dit orakelspel worden drie aspecten van de liefde onderscheiden. Dat is allereerst de spirituele liefde op de kaart de ‘Engel van Chartres’, vervolgens de menselijke liefde op de kaart ‘Levenskracht’, en tenslotte de onvoorwaardelijke liefde op deze kaart ‘Dolfijnenliefde’. 

De dolfijnen op deze kaart herinneren ons aan ons vermogen om vanuit het beste in onszelf onvoorwaardelijk lief te hebben. Dit is een vorm van liefde die geeft en niets terugverwacht. Dit in vertrouwen dat je altijd ontvangt wat je nodig hebt. Dolfijnen staan telepathisch in verbinding met hun hele groep. Als één van hen in moeilijkheden verkeert of pijn heeft, dan voelt de hele groep dit en helpen zij elkaar direct. Nooit zullen zij elkaar in de steek laten, altijd staat bij hem de groep voorop. Zo weten zij zich geborgen in de universele liefde van hun broeders en zusters. 

Broeder – en zusterschap – In de geestelijke leefgemeenschap Findhorn wonen al veertig jaar honderden mensen in een nieuwe samenlevingsvorm. Eén van de leefregels is de onvoorwaardelijke liefde te leren toepassen. Het is prachtig om daar te ervaren hoe het beste in de mens hierdoor naar buiten wordt gebracht. In elke situatie waarin een groep samenkomt, bijvoorbeeld door werk, sport of spel, samenzang of samenleven, kan deze vorm van universele liefde vanzelf ontstaan. Je het dit vast wel eens zelf meegemaakt. Je komt dan samen in een stroom. 

Wij hebben als mensen de aanleg in ons voor broeder- en zusterschap, maar we raken deze vorm van zuiveren liefde kwijt als onze ego’s aan eigenbelang gaan denken. Onvoorwaardelijke liefde klinkt bijna als iets onbereikbaars. Toch kan het ook samengaan met lichtheid en speelsheid. We zien dit bij de dolfijnen. Als één van hen uitzinnig blij is en vrolijk uit het water begint te springen midden in de oceaan, dan worden de anderen aangestoken en stroomt deze speelsheid en humor door de groep.  

Humor en speelsheid – Ook in de leefgemeenschap Findhorn kent men dit effect. Door theater, dans, zang en samen muziek maken, ontstaat er een sfeer waardoor het hart opengaat en de liefde kan stromen. Met humor wordt het ego regelmatig onderuitgehaald. Dit wordt gecombineerd met een intens werkritme waarbij de groepsenergie extra aandacht krijgt. Zo staat elke groep die aan het werk gaat, of het nu in de keuken of de tuin is, allereerst in een verbonden kring, liefdevolle aanraking is hierbij belangrijk. In die kring is er aandacht voor het spirituele en voor het persoonlijke.

Leefgemeenschappen waarin dit principe wordt toegepast, blijven veel langer succesvol te zijn. Ook dolfijnen raken elkaar voortdurend aan en ze spelen veel met elkaar en met hun kinderen. Hun sociale verhouding lijkt hierdoor harmonisch te zijn. Deze kaart vraagt je om te vertrouwen op de kracht van liefde. Dan krijgt je hart vleugels, zoals de vleugels van de adelaar op het kunstwerk. Deze vleugels zullen je ziel naar boven dragen, hoog de lucht in, in het gouden licht.

Symbolische betekenis, archetypes en herkenning

De dolfijnen – staan hier symbool voor onvoorwaardelijke liefde, een liefde die geeft en niets terugverwacht. Dit is een universele vorm van liefde in het vertrouwen dat je altijd ontvangt wat je nodig hebt.

De hoge bergen – met hun met sneeuw bedekte toppen staan symbool voor hoge idealen. Een weg loopt door het groene landschap in de richting van de bergen. In het landschap liggen akkers en velden. Het is een door de mens gemaakt geheel. Zo zul je door de maatschappelijke structuren, door je taken en verantwoordelijkheden, je hoge idealen wel eens uit het oog verliezen. Deze kaart kan je helpen om de hoge bergen met de zuivere sneeuw weer helder te gaan zien en te weten dat jij ook idealen mag hebben die de moeite waard zijn. 

Het stromende – water staat hier symbool voor een natuurlijke stroom van de liefde die zich door je leven beweegt. Liefde kan klein beginnen, zoals een regendruppel die op het land valt, daarna een kleine beek wordt en uiteindelijk een rivier van liefde die uitstroomt in de oceaan. Wanneer wij ons in de buik van onze moeder bevinden, dan hebben wij nog een oceanisch bewustzijn en zijn verbonden met een groter kosmische orde. De moeder die ons draagt heeft een onvoorwaardelijke liefde. Wij hoeven daar niets voor te doen. 

De rode hibiscusbloem – staat symbool voor het hart dat zich opent voor universele liefde. De knop aan dezelfde tak is als het potentieel aan liefde at wij als mensen voor onze medemens kunnen voelen. 

Het bos – aan de rechterkant staat symbool voor de rijkdom van de groene plantenwereld die ons schoonheid en zuurstof geeft. Zuurstof is verbonden met je longen en daardoor met het element lucht. De lucht die je naar je longen toe brengt geeft een gevoel van ruimte. Daardoor kun je diep ademhalen. Het is als een poort naar je eigen vrijheid. 

De adelaar in het licht – De soefibeweging kent een symbool van een hart met twee vleugels. Zo symboliseert de adelaar op deze kaart ook de vrijheid van je hart. Als het hart vol is van liefde, dan haal je dieper adem, je slaat als het ware je vleugels uit. 

De regenboog – staat hier symbool voor de blijdschap en schoonheid van de Dolfijnenliefde. Wanneer het witte daglicht door een kristal heen schijnt, dan wordt het opgedeeld in de zeven kleuren van de regenboog. Ook waterdruppels in de lucht en in een waterval hebben dit effect. Op de kaart springt een dolfijn spelen omhoog, in de boog van zijn sprong ontstaat er een regenboog in de waterdruppels.