Fragment: Door Licht VerbondenLoes van Loon

Loes vraagt of Hebenes zijn mening wil geven over eenzaamheid en communicatie.

 

Lieve Hebenes zou jij hier nog iets over willen zeggen?

 

Lucia, ik lees wat jij schrijft en hoor jouw gedachten. Ik vind het knap dat jij in dit boek zo open en eerlijk over je gevoelens praat, want je weet dat dit door vele mensen gelezen zal worden. Ook voel je je niet bedreigd en dat is waar het om draait.

Het is inderdaad zo dat niet iedereen zuiver met andermans gevoelens omspringt. Als iemand besluit om zichzelf te laten zien, wordt dat door sommige medemensen bestempeld als naïef. Zij vinden dan dat deze persoon om problemen vraagt. Maar open en eerlijk zijn heeft niets met naïviteit te maken. Het is juist heel moedig om jezelf te durven zijn. Als iemand dit misbruikt, zegt dat niets over degene die open is, maar zegt dit alles over diegene die dit misbruikt. Hier wil ik graag een gesprek aan wijden.

 

Ik weet dat het pijnlijk is als je jezelf tot in het diepst van je ziel blootgeeft en iemand misbruikt dit. Toch moet je dan beseffen dat jij je nergens voor hoeft te schamen, maar diegene die dit misbruikt des te meer. Vaak kom je met een vals schaamtegevoel te zitten.

Stel dat iemand jou, lieve lezer, verteld dat hij eigenlijk liever bij een ander is dan bij de partner waar hij nu zijn leven mee deelt. En je doet jezelf voor als iemand die dat begrijpt, maar je veroordeelt het eigenlijk. Dan ga je in dat gesprek al in de fout, omdat je niet eerlijk zegt dat je het veroordeelt. Stel dat je dan nog een stap verder gaat en je misbruikt het vertrouwen van de ander door te pas en te onpas aan iedereen te vertellen wat je weet over de persoon die jou in vertrouwen heeft genomen. Groot is dan je verdwaling, want op dat moment laat je eigenlijk aan iedereen weten: je kunt mij niet vertrouwen, want ik misbruik het. Dus met andere woorden: het zegt iets over jou en niet over de persoon die zijn diepste gevoelens met jou gedeeld heeft. De verdwaling is in al zijn omgang aanwezig:

  1. de veroordeling, want wie bij jij om een ander te veroordelen;
  2. het misbruik van het vertrouwen, want wie ben jij dat je het recht hebt om iemands vertrouwen te beschamen;
  3. het niet beseffen dat je in een verdwaling zit.

De laatste is misschien nog wel de ergste verdwaling. Want dat betekent dat je dit waarschijnlijk nog wel vaker zult doen. Dus lieve lezer, denk na voordat je iets doet. Lees, denk na en leer. En maak jezelf weer een inzicht eigen. Besef dat je niet het recht hebt om een naaste te kwetsen. Mens of dier, wij zijn allen je naasten. Indien je deze verdwaling begrijpt, dan zal je volgende reactie heel anders zijn. Je zult dankbaar zijn voor het vertrouwen dat een medemens in je gesteld heeft. En je zult uit de grond van je hart kunnen zeggen: dank je wel, dat je dit met mij wilt delen.

Het is niet belangrijk of je het er wel of niet mee eens bent, iedereen heeft immers het recht op zijn eigen mening. Maar je zult communiceren met deze verteller van zijn diepste gevoelens. En je zult hem willen steunen om tot een oplossing te komen. Gewoon, door er te zijn. En uit respect voor de ander zul je luisteren en niet veroordelen. Het gaat er niet om wie gelijk heeft, of krijgt. Het gaat erom dat er een oplossing komt, zonder dat er iemand gekwetst wordt. En geloof mij lieve lezer, niets is zo kwetsend als geen respect opbrengen voor alle betrokkenen. Ieder van ons heeft immers recht op respect. Respect en waarheid. De waarheid is soms niet hetgeen men wil horen, want de waarheid heeft vaak consequenties. Maar alleen met de waarheid zul je verder kunnen.

Besef dat indien je de waarheid deelt met een ander, je tevens de ander de kans geeft om zijn eigen waarheid na te streven. Zie het zo: indien je een relatie hebt en je houdt van een andere, dan veroordeel je drie mensen tot een misleiding van de waarheid:

  1. je huidige partner, want die weet niet dat je van een ander houdt;
  2. de persoon waar je nu van houdt, want die weet niet dat je dit voelt of weet niet wat je gaat doen;
  3. jezelf, want je leeft in een leugen.

Alle drie leven in een leugen. En zelfs als alle partijen hiervan weten is de misleiding aanwezig, want je kunt duidelijk niet kiezen. Anders had je dat al gedaan en wisten alle partijen waar zij aan toe waren. Ik wil hier alleen maar mee duidelijk maken dat de waarheid weliswaar consequenties heeft, maar dat de waarheid tevens iedereen zal bevrijden van de misleiding, oftewel de leugen. Het is dus aan jou om te kiezen, je zult een keuze moeten maken. Of je nu kiest voor je huidige partner of voor de persoon waar je van houdt, zij hebben recht op respect.

Je kunt alleen ene goede keuze maken als je eerlijk naar alle partijen bent. Het is belangrijk dat je een keuze maakt zonder de waarheid te verdraaien. Je kunt bijvoorbeeld in de veronderstelling leven dat de derde persoon, waar je nu van houdt, veel liever is dan je huidige partner. Maar is dat ook zo? Deze persoon weet immers dat je al een relatie hebt, maar schijnt daar geen moeite mee te hebben. Dat getuigt niet van medegevoel voor zijn naasten. Indien deze persoon zo lief was, dan zou deze je er toch op wijzen dat je een verantwoordelijkheid hebt voor het gezin waar je je nu in bevindt. En je daarom loslaten, met de wetenschap dat je niet vrij bent om samen ene relatie op te bouwen. Het kan pijn doen, maar als deze persoon echt liefdevol is zou je nu niet een leven leiden waarin je geholpen wordt in je verdwaling.

Denk hier eens over na. Als je je in de situatie bevindt dat je een buitenechtelijke relatie onderhoudt, dan maakt het de derde persoon kennelijk niet uit dat hij of zij je in verwarring brengt. Toch durf je letterlijk te beweren dat deze persoon van je houdt. Ik wil hier toch echt op zeggen dat deze derde persoon veel van zichzelf houdt, anders plaatste hij je niet in deze pijnlijke situatie. De waarheid is dus dat die persoon in deze geen scrupules heeft ten opzichte van zijn medemens. Dat is dus een aspect van de waarheid waar je niet omheen kunt. Je zou jezelf af moeten vragen: is dit liefde of eigenbelang? Liefde gaat boven jezelf uit. Je zou immers ook niet schromen om je leven voor je kind te geven.

Het is belangrijk dat je eerlijk en open naar de waarheid durft te kijken. Als je naar je huidige partner kijkt, kun je zichzelf afvragen: houdt deze persoon rekening met mijn gevoelens? Is hij liefdevol en vindt hij het belangrijk dat ik gelukkig ben? Als je daar volmondig ja op durft te zeggen, dan zal deze persoon het ook belangrijk vinden om te weten dat je nu in zo’n dilemma zit. Hij zou samen met jou een oplossing proberen te vinden, hoewel jullie daar beiden verdriet om zouden hebben. En hij zou uit liefde respect voor je gevoelens hebben. Dat is dan een deel van de waarheid waar je ene conclusie uit kunt trekken.

Dan zit je nog met je eigen waarheid. De moeilijkste van al. Want het kost veel moed en kracht om ook jezelf in de waarheid te zetten, om eerlijk te durven zijn en te durven kijken naar je gevoel. Ik vind het een slechte raadgever om te zeggen:

  1. ik blijf voor de kinderen bij mijn huidige partner;
  2. ik blijf voor de financiën bij mijn huidige partner;
  3. ik blijf omdat ik niet weg durf.

Groot is het leed waar je je gezin dan mee opzadelt. Je legt immers de verantwoordelijkheid bij de anderen. Je kinderen zullen zich schuldig gaan voelen omdat zij het idee krijgen dat je door hun aanwezigheid niet gelukkig kunt zijn. Je beweert immers dat je je geluk laat afpakken door je verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van de kinderen. Je doet je partner verdriet omdat hij alleen gekozen is voor het geld of omdat je niet weg durft. Je laat je partner dan beslist niet in wijn waarde als mens. Hij zal zich gebruikt en ongeliefd voelen.

Het is belangrijk dat je een eerlijke keuze maakt na alle aspecten van de waarheid te hebben bekeken. En die keuze zou een beslist ‘dit wil ik zelf’ moeten zijn.

Misschien besef je dat het alleen tijdelijk was wat je voor de derde persoon voelde. Misschien besef je dat je ondanks alles toch van je huidige partner houdt. Maar misschien besef je wel dat je echt niet meer van je partner houdt. Misschien zit je in de situatie dat je al vaak gekwetst bent door je partner, omdat deze geen rekening met je hield als mens. Dan si de liefde voor de derde persoon een gevolg van je huidige liefdeloze relatie. De derde persoon zal je dan misschien steunen uit naastenliefde en van je houden. Zij zal het verdriet wat je bij je draagt meevoelen en je smart delen in de ellende die je ten deel is gevallen. Toch zal deze derde persoon dan geen beslissing mogen forceren en moeten afwachten wat je in deze gaat doet. Hij zal je vrij laten in je keus, zonder je onder druk te zetten. Deze persoon houdt immers van je en wil allen het beste voor je.

Er zijn dus vele aspecten waar je mee te maken hebt. Vraag jezelf af: heb ik een liefdevol gezien? En zo ja, ga ik hier zelf respectvol mee om? Ik vind niet dat de keus voor de derde persoon veroordeeld mag worden. Ik vind wel dat de keus niet beïnvloed mag worden. Iemand die je zijn keus oplegt, is een slechte raadgever. Die doet dit niet om je te helpen, maar uit eigenbelang. Laat je nooit beïnvloeden, maar maak je eigen keuzes. Dat is de enige manier om goed uit een dilemma te komen. Ieder van ons zal zijn eigen verantwoordelijkheid op moeten pakken. Je kunt je niet verschuilen achter de ander als het mis gaat. Het is immers je eigen keus geweest om de ander te laten kiezen. Dus je kunt niet zeggen: hij vond dat ik dat moest doen. Je kunt dan alleen maar zeggen: ik heb het zelf laten gebeuren dat ik misleid ben.

 

Lieve lezer, wees je vooral bewust dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn eigen keuzes. En of die keuze nu goed of slecht uitpakt, je zult niet geconfronteerd worden met het gevoel ‘het is me overkomen’, want je hebt zelf de keuze gemaakt. Of het nu goed of slecht uitpakt, je leert ervan. Wees niet bang om fouten te maken, je leert ervan. En je zult groeien, altijd. Tenslotte is dat het doel waarom je op de aarde bent, om te leren. Je leert, om je zielegroei te kunnen vervolmaken. In liefde, geluk en wetenschap. Wetenschap dat de Alkracht je dit cadeau heeft gegeven, omdat de Alkracht onbeperkt van je houdt. En de enige goede raadgever ben je zelf, in alle keuzes die je maakt. De ander laten kiezen is ook een keuze van jezelf.

Ik ben trots op de mens die dit durft te lezen. Ik ben blij met zoveel leergierigheid ten opzichte van alles wat leeft. Ik groet jullie alleen in volmaakte Liefde. Wees je ervan bewust dat ik veel van mijzelf houd en van jou. Van onze naasten houden is immers houden van onszelf. Wij zijn allen broeders en zusters. Wij zijn allen kinderen van de Alkracht, onze Vader.

Terug naar de hoofdpagina!

 bol.com Partner

Bron  Door Licht verbonden  ©Loes Raaphorst 04/2006