Droomgodin – de godin danst tussen water en vuur

Kernwoorden

  • Godinnenkracht
  • Vreugde
  • Extase
  • Vervulling

Beschrijving

Op het kunstwerk is een vreugdevolle godin te zien. Je zou haar de godin van de moderne vrouw kunnen noemen. Vreugdevol komt zij uit de levensstroom omhoog. Dansend begroet zij met opgeheven armen de maan. Haar figuur is sportief en goed gebouwd. Zij geeft verzorgende aandacht aan haar gezonde lichaam. Haar geest is sterk en intuïtief. Haar intelligentie gebruikt zij om het grote geheel te ondersteunen. In zichzelf brengt zij de krachten van water en vuur bij elkaar. 

Een zilveren wolf zingt naar de maan. Onder de oppervlakte van het water springt een zwarte panter als een nachtelijke schaduw, bijna onzichtbaar. Daar liggen de geheime krachten van de moderne godin te wachten. Een stroom water ontspringt bij een levensbom. Water en vuur ontmoeten elkaar in de godin. 

Boodschap

De krachten van water en vuur staan hier voor de vrouwelijke en mannelijke energie in ieder mens zelf. Zij staan ook symbool voor de krachten van intuïtie en intelligentie die in ieder mens aanwezig zijn. 

Voor de man – Trek je deze kaart als man, dan vraagt de godinnenkracht om de aandacht die zij verdient. De godin wil haar energie aan jou geven. Dit kan betekenen dat het bewustzijn van het vrouwelijke aspect in jezelf groter zal worden. Geef in deze fase in je leven aandacht aan de aspecten van schoonheid, tederheid en zorgzaamheid. Je zou dit kunnen doen door in je huis of kantoor vrouwelijke aspecten toe te voegen, mooie kunst, tapijten, bloemen of een nieuwe voorstelling op je computer als schermbeveiliging. 

Ben je vrijgezel, dan kan tederheid en zorgzaamheid ook tot uiting komen in een massagecursus of een tantraweekend waaraan je aan gaat deelnemen. Het is mogelijk dat je de moderne godin kunt ontmoeten in je vriendin of partner. Ook zij draagt een stukje mythologie in zich. Geef haar eens de kans om hier helemaal in op te gaan. 

Voor de vrouw – Trek je deze kaart als vrouw, geef dan aandacht aan het echt vrouwelijke stuk in jezelf. De godin woont in iedere vrouw en heeft vele vormen. Doe iets echt vrouwelijks voor jezelf. Geef extra aandacht aan het mooi zijn, bijvoorbeeld je kapsel, sieraden, of je kleding. Dit kan ook in je huis of op je werk tot uiting komen. Vul bijvoorbeeld een aardewerken schaal met water en laat daar bloemen in drijven, of koop eens een beeldje van een godin, bijvoorbeeld van Maria, de Chinese Godin Quan Yin, of een vruchtbaarheidsbeeldje van de oergodin. 

Richt je als vrouw met deze kaart op de volledige emancipatie van jezelf. Heb je jezelf verwaarloosd of heb je laten bepalen door wat anderen van jou wilden, stop dat dan bewust en kijk naar wat jij echt nodig hebt. Volg een nieuwe weg en neem nieuwe besluiten hoe jij je als vrouw in al je hoedanigheden kunt neerzetten. Hier hoort ook zorgzaamheid, passie, scheppen, tederheid en schoonheid bij. Dan kun je trots zijn op de moderne Godin die jij in je draagt en die het fijn vindt om zichzelf te zijn. 

Wat houdt jou ervan af om je vrouwelijkheid te laten zien en daar trots op te kunnen zijn? Zet eens duidelijk voor jezelf op een rijtje hoe je dit wilt veranderen en kies een aantal dingen uit die haalbaar zijn of een uitdaging vormen. Gebruik je passie en de afbeelding op deze kaart op er voor te gaan. 

Symbolische betekenis, archetypes en herkenning

De moderne godin – is een jonge krachtige godin die niet in de bekende indeling van de drie fasen van het vrouwzijn past, zoals we dit uit de geschiedenis kennen. Deze drie fasen waren 1) het jonge meisje of de maagd 2) de volwassen vrouw en moeder 3) de oude wijze vrouw of heks. De moderne godin draagt voor de schrijfster iets van al deze drie fasen in zich en zij is meer dan dat. Het vierde aspect zou je de Amazone kunnen noemen. 

Het is het geëmancipeerde deel van de zelfstandige vrouw die ook het mannelijke aspect in haar leven, werk of moederpositie uitdraagt. Zij is dan misschien niet voorbestemd om moeder te zijn, maar leidt bijvoorbeeld een project (een kleuterschool, opvanghuis of een bedrijf) waarbij zij haar zorgzaamheid en haar sterke kanten combineert. Zij kan een gepassioneerde popzangeres zijn, zoals Madonna of een wereldreizigster met een rugzak op haar rug. 

Het vreugdevuur – op deze afbeelding is het vuur van passie en enthousiasme, van warmte en extase. De grote oermoeder, moeder aarde, heeft ook een vuur in haar centrum. Het verwarmt onze hele planeet. In dit aspect kan zij zowel vernietigend als opbouwend zijn. Dit zien we bij de Indiase Godin Kali en bij de indianen in het verhaal over Spiderwoman, die twee gezichten heeft. Eén gezicht is jong en vol schoonheid, de andere kant is die van een oude heks. De spin maakt een prachtig web, maar vernietigt daar ook insecten mee. 

Het stromende water – In de Bijbel wordt beschreven hoe er vier stromen uit het paradijs komen. Zij stromen vanuit de boom des levens. Ook op deze kaart zie je een stroom die bij de wortels van een grote oude boom ontspringt. In de Grieks-Romeinse mythologie worden de Godinnen Aphrodite en Venus uit het water geboren. Zij zijn de godinnen van de liefde en de extase. De moderne godin laat ons op de kaart hetzelfde thema zien. 

De maan – Zij staat op deze kaart als een gouden bol aan de hemel. De kracht van de volle maan is door de geschiedenis heen veelvuldig verbonden met het archetype van de Godin. Hoewel wij in de westerse cultuur spreken van het mannetje in de maan, hebben bijvoorbeeld de indianen van Noord- en Zuid-Amerika het over Grootmoeder Maan. Met volle maan stroomt de levenskracht en de passie sterker door de mensen, dieren en planten heen. Zo ontdekte een bekende diskjockey dat zijn dansavonden veel wilder en succesvoller waren met volle maan. 

Dolfijnen – Op deze afbeelding staan twee dolfijnen symbool voor het samengaan van vrouwelijke en mannelijke aspecten in de moderne godin. Zij staan hier voor water en vuur, intuïtie en enthousiasme. 

De wolf – heeft verschillende symbolische betekenissen, al naar gelang de levensbehoefte van het volk waar het symbool ontstond. De Noord-Germanen uit de Scandinavische landen waren jagers, vissers en krijgers. Daar stond de wolf symbool voor de overwinning. Hij wordt bereden door Odin en Woda, terwijl de god Thor met zijn donder en bliksem zwaait. In het christendom kreeg de wolf iets duivels. Hij steelt daar de lammeren uit de kudden. Dit symbool ontstond doordat de bijbelse volkeren herders waren en de wolf hun vijand werd. De zilveren wolf is hier verbonden met het maanlicht en met de Godin zelf. 

De boom – op de afbeelding is een levensboom. Dit is een symbool dat in alle culturen op aarde terugkomt. Zij vormt een verbinding tussen hemel en aarde en in die hoedanigheid lijkt zij op ons fysieke lichaam, maar ook op het geestelijke aspect. Wij staan als mens ook met onze voeten op de aarde en moeten daar geworteld zijn. Onze ruggengraat is als de stam waar de energiestromen zich langs bewegen. De takken zijn als onze armen met de vingers omhoog geheven. Zij lijken ook op ons hoofd, onze haren en op onze intelligentie met haar vele mogelijkheden. 

De zwarte panter – staat op deze kaart voor de onbewuste wilde kracht van de godin. Haar oerenergie die zich kan uiten in worde, passie, dans, vreugde en extase. Deze kracht kan ook verzwelgend zijn. De zwarte panter van de nacht staat ook voor de onbekende lagen in het onbewuste deel van de psyche. Daar liggen de geheime krachten van de moderne godin te wachten. Zij kent zichzelf nog niet tot in al haar diepten. Ook in de Chinese filosofie van het Yang- en Yinprincipe is het vrouwelijke Yin afgebeeld als het zwarte deel met de witte kern. Het vrouwelijke dat het mannelijke als kiem in zich heeft.