Eland – Gevoel van Eigenwaarde

Eland…
Zorg dat ik mijn gaven ook werkelijk geef,
en dat ik mijn waarde besef zolang als ik leef.

Eland staat in het Noorden van het Medicijnwiel, net als Buffel. In het Noorden wordt wijsheid gevonden. Gevoel van eigenwaarde is de kracht van Eland. Wanneer je in een situatie met wijsheid handelt, zorgt de kracht van Eland ervoor dat je dit erkent of dat je jezelf een schouderklopje geeft.

Eland is het grootste lid van de hertenfamilie. Zij is zeer sterk. De roep van een mannetjes-eland klinkt ontzagwekkend door de met muskus geparfumeerde lentenacht. Zijn trots op zijn mannelijkheid en zijn wens om zijn zaad te delen met een vrouwtjes-eland zijn uitingen van zijn gevoel van eigenwaarde. Het geloei van een mannetjes-eland kan als een positieve kracht worden gezien; het geeft aan dat hij bereid is zijn gevoelens aan de hele wereld te vertellen.

De neiging om de hele wereld te laten meegenieten, komt voort uit een blijheid die samengaat met een gevoel van voldoening. Niets is prettiger dan iets dat goed is gedaan. Eland zoekt dan ook geen goedkeuring, hij schept vreugde in het delen van de spontane explosie van vreugde in het diepst van zijn wezen.

De wijsheid die uit deze schets spreekt is dat de schepping voortdurend nieuwe ideeën en verdere schepping voortbrengt. Eland vertelt ons dat vreugde met tros uitgeschreeuwd mag worden. Vreugde is ‘besmettelijk’, zo leert de wijsheid van Eland ons. We vrolijken op van het geloei, het geeft ons aanleiding onszelf of een ander ‘goed zo!’ toe te roepen.

Mensen met de kracht van Eland weten wanneer ze de zachtheid van Hert moeten gebruiken en wanneer de onverhoedse beweging van Buffel. Zij kennen het evenwicht tussen orders uitdelen om dingen gedaan te krijgen en bereid zijn dingen zelf te doen. De wijsheid in de kracht van Eland is verwant met de Grootvader Krijger die lang geleden zijn oorlogsverf aan de kant heeft gezet en nu de jong mannetjesdieren adviseert hun bloed te laten bekoelen.

De kracht van Eland wordt vaak gevonden bij ouderen die de Goede Rode Weg hebben bewandeld en die tijdens hun Pad op Aarde vele dingen hebben gezien. Zij scheppen vreugde in de rol van leraar voor de kinderen; zij geven graag als eersten aanmoediging. Dit neemt niet weg dat mensen met de kracht van Eland ook waarschuwingen uitdelen; zij gebruiken hun wijsheid niet alleen maar om te prijzen. Mensen met de kracht van Eland weten wat ze moeten zeggen, wanneer ze dit moeten zeggen en tegen wie ze het moeten zeggen. 

Bij Indianenstammen worden de ouderen vereerd vanwege hun wijsheid, hun bekwaamheden als leraar, en de kalmte waarvan ze blijk geven tijdens Raadsvergaderingen. Als je wijzer bent dan je leeftijd zou doen vermoeden en je hebt de gave van de kracht van Eland, gebruik deze gave dan om anderen aan te sporen te leren en te groeien. De wijsheid in de kracht van Eland heeft vele facetten.

Als je de Elandkaart hebt getrokken, heb je reden je goed te voelen over iets dat je op je reis hebt volbracht. Het kan daarbij gaan om een gewoonte waarmee je hebt gebroken, de voltooiing van iets, een inzicht of doel, of een nieuw zelfgevoel dat je door hard aan jezelf te werken hebt bevochten. Het is tijd om je op harmonische wijze trots te voelen en om degenen die je onderweg hebben geholpen erkentelijk te zijn. 

De kracht van Eland beveelt een goede oefening aan: schrijf op van welke dingen van jezelf en van je voortgang in het leven je kunt houden. Doe dan hetzelfde met betrekking tot vrienden, familie, collega’s en het leven. Vergeet niet je bevindingen met anderen te delen. Zij hebben de aanmoediging net zou hard nodig als jij.