Wistaire – De wereld is weer een wonder.

De kleine spiegel,
die de glimlach van de hemel weerspiegelt,
kijkt helder en roerloos uit
over het gelaat van de oneindigheid.

Vaak komt op de “weg” onvermijdelijk het moment van de waarheid, waarin we tegenover onszelf komen te staan, en ons als in een spiegel getoond wordt wie we zijn of denken te zijn. Deze spiegel geeft ons beeld precies weer, maar hij weerspiegelt ook datgene wat verborgen in ons leeft. 
Als we op een belangrijk, voor ons leven essentieel punt zijn gekomen, komen we onze geest, onze ware essentie tegen. Dit ontvouwt zich voor onze ogen als een magische spiegel die de toekomst laat zien. We zien dat wat we nog niet zijn, maar wat we kunnen worden. Het is heel moeilijk om in deze spiegel te kijken,. omdat we daarin ook alles ontdekken wat nog in ons sluimert. En we zien het schrikaanjagende aspect van de “Draak, die voor de ingang van het hol slaapt” en die de daarin verborgen schatten bewaakt. Deze schatten zijn de gaven, die erop wachten om door ons hart veroverd te worden. De moed van het hart maakt de ‘slapende draak’ wakker, of beter gezegd alles wat onze voortgang belemmert. Maar hij maakt ook alle vaardigheden wakker die het hart zelf bezit, de enige waarmee we tegen onszelf kunnen optreden. Moede leidt tot een juist handelen van het hart, tot eenheid van verstand, wilskracht en liefde. Je geest kijkt je vanuit de andere kant van de spiegel lachen in de ogen aan en strekt zijn hand naar je uit. Ook jij bezit de moed des harten, maar waarschijnlijk weet je dat niet.