Seaweed – Vertrouw op je waarnemingen.

Je bent een klein zoutwaterdruppeltje, 
dat door de zee in de lucht gesproeid is.
Vlieg gelukkig en veilig op je weg
in de wereld, die jou onbekend is
en waar onrustige en onbestendige winden waaien.
Denk er aan:
de ganse zee is in jou.
Vergeet dat nooit, waarheen de vlucht
daar boven in de lucht je ook brengen zal.
De ganse zee ligt in jou besloten.
Wat ook de vorm en richting is,
die je in je ontwikkeling aanneemt.

Als je verstand rustig is, wordt je adem dieper, vertraagt zijn ritme. De gebaren die nu volgen zijn beheerst en waardig, en van een heldere, natuurlijk concentratie. Dat is het moment dat je de deur kunt openen naar je intuïtie, dat vluchtige ogenblik van verbinding met je ware zelf. Het gehele universum volgt het dansende ritme van de ademhaling, daarvan is niets uitgesloten, zelfs niet de schijnbare hardheid van een rots in de bergen. En met je adem reproduceer jij dit universum, leeft je deze schepping, en schep je van jouw kant universums. Neem het geheim in je op van de golf, die zichzelf ‘uitschenkt’ in in – en uitademen, en zich weer opnieuw met de zee vermengt.