Allow – Creativiteit

Uit de stilte van je hart, dat lang onbewegelijk en in gedachten bleef,
zullen kleuren voortkomen,
en daaruit weer klanken,
die dansend in het universum zullen worden verstrooid.
En jij zult midden in die muziek zijn,
jouw sprookje zal beginnen
als je wilt.
Je hoeft niets anders
en niets heerlijkers te doen
dan te leven.

Er ligt iets heel bijzonders in jou besloten, als een parel in een mosselschelp. Dat wacht op een gelegenheid zijn schoonheid te laten zien. Merkwaardig genoeg verschuilt de parel zich in een onopvallende mosselschelp. Het is niet het uiterlijk dat de waarde van de inhoud bepaalt. Dat weet je wel, want soms ga je zelfs zo ver, dat je wegvlucht van alles, wat op jouw aanwezigheid kan wijzen. Na een tijdje echter krijgt het uiterlijke aspect de overhand, en je gaat je steeds onzekerder voelen. Elke keer als de buitenwereld aan je vraagt jezelf te laten zien, ben je bang met de werkelijkheid geconfronteerd te worden. En je acht jezelf niet in staat je innerlijke wereld of datgene, wat je gevoeligheid je doet waarnemen, tot uitdrukking te brengen. Je denkt dat jouw gedachten zich niet met die van anderen kunnen meten. En toch is je innerlijke wereld vol gevoelens, die alleen maar wachten tot ze zich kunnen laten zien. Je fijngevoeligheid en je grote liefde voor het leven verbinden zich slechts in een wereld, die maar weinigen bereiken kunnen. In dit dromenrijk leven alleen de beelden, die jouw waarneming gecreëerd heeft. Maar het is niet een sprookjeswereld, die je moet creëren, om je schuchterheid te rechtvaardigen. Het leven bestaat niet alleen maar in jouw dromen. Je kunt het tot expressie brengen met dezelfde creativiteit, die je nu alleen voor jezelf reserveert. Het geheim ligt waarschijnlijk in het je overgeven aan die wonderbare wereld, die je overal om je heen voelt kloppen, en het toelaten dat die werkelijkheid wordt.. Misschien zie jij dingen die anderen niet zien. En je zou hen op een door jou zelf gekozen manier kunnen helpen, gewend te raken aan een subtielere en innerlijke visie. Probeer niet nog eens duizend redenen te vinden om te weigeren. Wat is een parel, als er niemand is die toevallig, of uit nieuwsgierigheid of om welke reden dan ook de mossel opent?