Grumble-Barry – In het reine komen met het verleden

Ik zal je de verhalen van de tijd vertellen.
Uit welke werelden haar moede schreden komen, 
en waar ze lenig en gezond heen snelt,
als ze je met een glimlach de rug toekeert.
In haar ogen ligt de afgrond van de nacht,
en de onmetelijke glans van de dag.
Waarom heb je ‘gisteren’ tot je thuis gemaakt
en de prachtige vleugels die zij je geschonken heeft,
buiten op de drempel laten liggen?

Misschien wordt het tijd, dat je je afvraagt, of je je verleden als excuus gebruikt om het op je nemen van verplichtingen en verantwoordelijkheid zo lang mogelijk voor je uit te schuiven. Je verleden is voorbij, maar jij koppelt je lot daaraan vast. Jij kunt beslissen of je de door jou gekozen weg, met andere woorden jouw leven hier en nu, volgen wilt. Doe dit niet af met het onder het kussen van de traagheid te stoppen, waarmee je alles naar morgen verschuift. Terwijl jij nog wacht, gaat het leven aan je voorbij. En de juiste gelegenheid, de bijzondere kans om buitengewone dingen tot stand te brengen, waarvan je zegt dat je daarop wacht, zou zich kunnen voordoen zonder dat je het merkt. Die gelegenheid ligt op de straat van het leven. En jij bent het die dat tegemoet moet gaan. Je bent niet op deze wereld gekomen om dingen achteraf te betreuren. Ga dus je leven verkennen, met enthousiasme, vreugde en met nieuwsgierigheid naar wat morgen komt. Dat zou tenslotte een wonderlijk avontuur kunnen zijn. Je levenslot is de grond waarom je hier bent. De grote ‘gelegenheid’ , die je ziel in deze tijd, in het leven dat je nu in handen houdt, ter beschikking staat. Ga stap voor stap verder, en de onzekerheden die in je hart opkomen, zullen geleidelijk aan niet meer in angst veranderen. Je zult merken dat de weg die je gaat de juiste is, omdat je in jezelf een bijzondere kracht voelt, die je overeind houdt. Er zal een nieuwe zekerheid in je hart ontstaan, en je zult merken dat je niet alleen bent. Voel je als uitvinder van de wonderbaarlijke ontdekkingen die je onderweg doet. En blijf niet lang staan bij de fouten, die je schreden onderbreken. Die zijn ook nodig. Tenslotte gaat het er om dat je leert. Geloof me, de weg die je moet gaan, is bij elke schrede vol licht en liefde. Weet een stukje van de weg, die naar je doel voert.