Emotie Lijst – Bach Bloesem Remedies

Zoek in deze lijst de gemoedsstemming of emotie die uw probleem het dichtste benaderd. 
U kunt tot 7 remedies combineren.  

A aandacht bezitterig opeisen  Chicory aandacht opeisen uit jaloezie Holly aanvallen hysterische Cherry Plum achterdocht Holly, Willow afgunst Holly, Willow afgemat Hornbeam, Olijf afwezig Clematis agressief Holly angst met bekende oorzaak, overdreven Mimulus angst (vage) Aspen angstdromen Aspen, Rock Rose apathie Clematis, Wild Rose arrogant Beech, Vine autoritair Vine B bazig – bedilziek Chicory, Vine bedplassen  Cherry Plum beïnvloedbaar   Cerato bemoederen – bemoeiziek  Chicory berusting Gorse, Sweet Chestnut, Wild Rose besluiteloosheid Centaury, Cerato, Clematis, Honeysuckle, Larch, Scleranthus, Walnut, Wild Oat bevalling  Star of Bethlehem, Mimulus, Rescue Remedy, Walnut bewusteloosheid Clematis, Rescue Remedy bezorgdheid om zichzelf  Heather bezorgdheid om anderen  Red Chestnut bijgelovig  Aspen black out  Elm C concentratie gebrek aan  Scleranthus, Cerato conflicten  Agrimony, Mimulus D dankbaarheid opeisen  Chicory depressief  Gentian, Mustard, Sweet Chestnut desinteresse   Chestnut Bud, Clematis, Wild Rose discussies in gedachten  White Chestnut discussies vermijden  Agrimony, Centaury, Water Violet driftaanvallen  Cherry Plum, Impatiens droefheid zonder aanwijsbare redenen  Mustard Dromerigheid – dagdromen  Clematis, Honeysuckle E eenzaamheid  Water Violet, Impatiens, Heather eerzuchtig  Vine egocentrisch  Heather, Chicory egoïstisch  Chicory, Willow enthousiasme, overdreven  Vervain ergernis en verbittering  Willow examenvrees  Larch, Rescue Remedy F faalangst  Elm, Larch, Scleranthus fanatisme  Rock Water, Vervain fantasieën en illusies, vlucht in  Clematis flexibel, weinig  Rock Water fouten, herhalen  Chestnut Bud fouten, bij anderen  Beech, Chicory, Impatiens, Willow futloos  Hornbeam G geestdrift, overdreven  Vervain geestelijke kwelling  Agrimony geheim gehouden zorgen  Agrimony gekwetst, snel  Chicory gereserveerdheid  Water Violet gespannenheid, geestelijke  Vervain, Impatiens gewelddadig  Cherry Plum, Vine gewetenloos  Vine gewetensvol  Pine gewillige dienaren, zich laten gebruiken   Centaury goede oude tijden, verlangen naar  Honeysuckle grilligheid  Scleranthus, Willow H haastig  Chestnut Bud, Impatiens haat  Holly hard voor zichzelf  Rock Water hebzucht  Chicory heimwee  Honeysuckle herhalen van fouten  Chestnut Bud hoogmoedig   Water Violet hoogtevrees  Mimulus hopeloosheid, wanhoop  Cherry Plum, Crab Apple, Elm, Gorse, Larch, Oak, Pine, Star of Bethlehem, Sweet Chestnut, Wild Rose, Willow humeurig  Holly, Willow hysterie  Rock Rose hysterische aanvallen  Cherry Plum I idealen, te hoge  Beech, Rock Water, Vervain idee-fixe  Crab Apple, Rock Water imiteren  Cerato impulsief  Impatiens, Vervain individualiteit slecht ontwikkeld  Centaury introvert en trots  Water Violet intuïtie, gebrek aan  Cerato irritatie  Beech, Holly, Impatiens, Willow J jachtig  Impatiens jaloersheid  Holly K kalmering, bij haast  Impatiens kinderen, niet kunnen loslaten  Chicory klagen  Willow kleingeestig  Crab Apple kracht, ter bevordering van  Centaury, Hornbeam, Larch kritisch, intolerant  Beech, Chicory kwellende gedachten  White Chestnut L lafhartig  Larch leegte innerlijke  Olive leidercomplex  Vine leren, langzaam  Chestnut Bud levensmoed, geen  Aspen lichtgelovig  Cerato liefdesverdriet  Honeysuckle luisteren, niet kunnen  Heather lusteloosheid  Hornbeam, Wild Rose M macht hongerig  Vine malende gedachten  White Chestnut martelaar voor eigen ideaal  Rock Water medeleven, honger naar  Chicory, Heather meedogenloos  Vine melancholisch, depressief  Gentian, Mustard mening, extreem veranderlijke  Scleranthus mentale achterstand  Chestnut Bud mentale uitputting  Hornbeam minachtend   Water Violet minderwaardigheids gevoelens  Larch, Pine moedeloosheid  Larch, Pine, Elm, Sweet Chestnut, Star of Bethlehem, Willow, Oak, Crab Apple, Gorse N nachtmerrie  Aspen, Rock Rose naïviteit  Chestnut Bud nee-zeggen, moeilijk kunnen  Centaury neerbuigend   Water Violet neerslachtigheid  Gentian neerslachtigheid diepe, zonder oorzaak  Mustard negatieve levensinstelling  Willow nerveus, ongedurig  Impatiens niet weten hoe het verder moet  Sweet Chestnut niets leren van ondervinding  Chestnut Bud nonchalant   Chestnut Bud noodgevallen  Rescue Remedy noodgevallen met paniek  Rescue Remedy, Rock Rose nostalgisch   Honeysuckle O obsessie  Clematis, Crab Apple, Rock Water, Vervain observatievermogen, gebrek aan   Chestnut Bud onachtzaamheid  Chestnut Bud onbeheerstheid  Cherry Plum onbeholpen  Chestnut Bud onbegrip, voor anderen  Beech, Impatiens onbenaderbaar  Water Violet onbuigzaam  Rock Rose onderdanig  Centaury onevenwichtig  Scleranthus, Walnut ongeduldig  Chestnut Bud, Impatiens ongeloof  Gentian ongerustheid  Aspen ongewenste gedachten  White Chestnut onophoudelijke inspanning  Oak onoplettendheid  Chestnut Bud, Clematis onpraktisch  Clematis onrein gevoel   Crab Apple onrijp, naïef, niet begrijpend  Beech, Chestnut Bud onrust, innerlijke  Agrimony onstandvastigheid  Scleranthus ontevredenheid  Pine, Oak, Wild Oat, Willow ontmoedigd  Gentian onverdraagzaamheid  Beech onverschilligheid  Chestnut Bud, Clematis, Wild Rose onzekerheid  Larch, Cerato, Scleranthus, Gentian, Gorse, Hornbean, Wild Oat oordeel, snel vellen  Beech opdringerig, bemoeiziek  Chicory, Heather, Vervain opgeven, nooit  Oak opgeven, volledig  Wild Rose opgewekt, schijnbaar  Agrimony opjagen, anderen steeds  Impatiens oppervlakkigheid  Chestnut Bud opvliegend en snel vergeten  Impatiens opwinding, paniekachtig  Rock Rose overactief  Oak, Olive, Vervain overbelasting tijdelijk  Elm overbezorgdheid angstige  Red Chestnut overdreven principieel  Rock Water overdrijven  Red Chestnut, Vervain overgevoeligheid voor denkbeelden  Agrimony, Centaury, Walnut, Holly overgevoelig voor lawaai, luid spreken  Mimulus overijverig  Oak, Olive, Vervain overschatten, lichamelijke reserves  Vervain overwerkt  Oak P paniek  Rescue Remedy, Rock Rose paranoïde denkbeelden  Aspen perfectie, streven naar  Rock Water perfectionistisch in details  Crab Apple pessimisme  Willow plankenkoorts, faalangst  Larch, Mimulus plichtsgevoel, uitgesproken  Oak positief denken, bevorderend  Gentian, Red Chestnut praatziek  Heather, Vervain precies, overdreven  Crab Apple prestatiedrang  Oak prikkelbaarheid Impatiens, Willow R raad, steeds vragen door wilszwakte Centaury, Cerato, Walnut reacties, razendsnelle  Impatiens regelen, andermans zaken, dominantie  Chicory, Vine reinigend, reinheidsgevoel  Crab Apple religieuze obsessie Clematis, Rock Water, Vervain rust, zich onder controle krijgen Cherry Plum, Impatiens rusteloos  Impatiens ruzie, willen vermijden, overgevoelig Agrimony, Mimulus S sceptisch  Gentian scheidingen, ter verwerking van  Honeysuckle schijnbaar opgewekt zijn Agrimony schok, paniek Rescue Remedy schok geestelijke, lichamelijke Star of Bethlehem schoolmeesterachtig Vervain schoonmaakwoede Crab Apple schrik Rock Rose schuchterheid Larch, Mimulus schuld, geven aan anderen  Willow schuldgevoelens  Pine slaaptekort, door uitputting  Olive slapeloosheid, door kwellende gedachten  White Chestnut slachtoffer voelen  Willow smetvrees  Crab Apple somberheid  Mustard spanningen, in nek/schouders, spieren  Impatiens, Vervain spijt over gemiste kansen  Honeysuckle spotten  Beech stabiliteit, gebrek aan  Scleranthus stemmingswisselingen  Scleranthus, Mustard stil, dromerig/onverschillig  Centaury, Clematis stilstaan bij verleden  Honeysuckle stotteren  Cherry Plum, Larch, Mimulus strengheid, t.o.v. zichzelf en anderen  Rock Water, Vine strijdlustig, nooit opgevend  Oak stokpaardje hebben  Rock Water superioriteitsgevoel, schept isolement  Water Violet sympathie, hongerig naar  Chicory, Heather T talmen, uitstellen  Hornbeam tekort schieten, gevoel van  Elm terneergeslagen  Gentian, Oak teruggetrokkenheid, apathisch  Water Violet, Wild Rose terugval o.a. bij ziekte  Gentian tolerantie weinig, geen  Beech, Vine traagheid, ergeren aan  Impatiens trauma   Star of Bethlehem troost bij schok of depressie  Gentian, Star of Bethlehem trots en afstandelijk  Water Violet twijfel  Gentian twijfel aan eigen intuïtie  Cerato twijfel aan eigen kunnen  Larch U uitbarstingen, emotionele  Cherry Plum uitbundig  Vervain uitdrukkingsloos  Wild Rose uitersten, vervalt in  Scleranthus uitputting algehele  Olive uitputting geestelijk  Hornbeam uitputting tijdelijk  Elm uitputting chronisch  Oak uitstellen, steeds  Larch V vasthoudend, ondanks totale uitputting  Oak vastklampen aan anderen  Heather vastklampen uit angst (kinderen)  Mimulus veelzijdig, doch niet doelgericht  Wild Oat veranderingen, moeite met  Walnut, Honeysuckle, Rock Water veranderlijk   Cerato, Scleranthus, Chestnut Bud verantwoordelijkheid niet aankunnen  Elm verbeeldingskracht, overdreven  Clematis verbeteren van anderen, kritiseren  Beech, Chicory verbetering niet toegeven  Willow verbittering  Willow verbreken van oude banden  Walnut verdriet ontroostbaar  Star of Bethlehem vergeetachtig  Chestnut Bud, Clematis verleden loslaten  Honeysuckle verlegen  Mimulus verloren vertrouwen  Gorse vermoeidheid, matheid  Hornbeam, Wild Rose vermoeidheid algehele  Olive verontschuldigen, neiging zich steeds te  Pine veroordelen, steeds anderen  Beech verstand verliezen vrees voor  Cherry Plum vertrouwen, gebrek aan  Cerato, Red Chestnut vertwijfeling  Cherry Plum, Sweet Chestnut vies gevoel  Crab Apple voorgevoelens vage  Aspen vreesachtig  Mimulus vrees uiterste  Rock Rose W wanhoop volslagen  Sweet Chestnut wanhoop  Gorse, Larch, Pine, Elm, Sweet Chestnut, Star of Bethlehem, Willow, Oak, Crab Apple wantrouwen anderen  Holly wilskracht gebrek aan  Centaury wisselende stemmingen  Scleranthus wraakzuchtig  Holly wrokkig  Willow Z zelfbeklag C hicory, Heather, Willow zelfdiscipline  Rock Water zelfgenoegzaam  Rock Water, Water Violet zelfkritiek  Pine, Crab Apple zelfmedelijden  Chicory, Heather zelfmoordgedachten  Agrimony, Clematis, Cherry Plum, Mimulus zelfverloochening  Centaury, Rock Water zelfvertrouwen gebrek aan  Cerato, Larch, Scleranthus zelfverwijten  Pine zenuwachtigheid   Mimulus zenuwinstorting  Cherry Plum ziekte voorwenden, veinzen  Chicory, Heather, Larch, Willow zorgen verbergen  Agrimony zwaarmoedigheid  Mustard zwakke wil  Centaury zwangerschap  Mimulus, Star of Bethlehem

Zie ook: De 38 Bach Bloesem Remedies