Energetisch Reinigen – Reiki II

Wanneer je in een zoekmachine de term ‘energetisch reinigen’ opgeeft, krijg je al snel de indruk dat het om het ‘verjagen’ van entiteiten gaat. Zonder hier een waarde oordeel over uit te spreken wil ik wel meteen duidelijk maken dat ik dit NIET bedoel! Ook zullen niet alle mensen het nodig hebben om een ruimte (of situatie) energetisch te reinigen. Het gaat hier met name om zeer gevoelige en intuïtieve personen. 

We hebben allemaal wel eens meegemaakt, dat je bij binnenkomst in een kamer, kantoor, winkel of andere ruimte het gevoel krijgt ‘dat er iets in de lucht hangt’. Zonder dat het je verteld is, weet je zeker dat er bijvoorbeeld net ruzie is geweest, of een woordenwisseling heeft plaatsgevonden. Ook voelen sommige mensen verdriet heel goed aan en zij kunnen nog voor zij het gezicht van iemand gezien hebben, al aanvoelen dat de ander net gehuild heeft. 

Uitvaartcentra, ziekenhuizen en kerken kunnen bij sommige mensen ook de haren overeind laten staan, omdat zij ‘voelen’ dat er zich net iets zeer emotioneels heeft afgespeeld. Andersom kan natuurlijk ook: men komt soms in een huis of ruimte, waar men zich zonder aanwijsbare reden direct op zijn/haar gemak voelt. Eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik op grond van dat gevoel binnen 3 minuten de beslissing heb kunnen nemen het huis te kopen waar ik nu in woon!

Elk levend wezen bestaat nu eenmaal uit energie en zowel positieve als negatieve energie laat zijn sporen na in de ruimte waar het zich geuit heeft. Hoe gevoeliger men ingesteld is, hoe meer ‘last’ men daarvan kan krijgen. Er zijn allerlei oefeningen te bedenken om zichzelf af te kunnen sluiten voor deze energieën, maar als het om een ruimte gaat waar je langere tijd moet verblijven is het misschien de moeite waard deze ruimte energetisch te reinigen.  

Om de volgende oefening eenvoudig te houden hebben de instructies alleen maar betrekking op je huis als de ruimte schoongemaakt moet worden. Je kunt de oefening naar keuze aan je huidige situatie of veranderende behoefte aanpassen.

  • Visualiseer je huis in gedachten en bevestig een aardingskoord aan je hele huis of flat of kamer en verbindt het met het centrum van de Aarde. 
  • Visualiseer midden in je huis een gouden zon van ongeveer 60 cm doorsnede. 
  • Breid de gouden zon langzaam uit totdat ze de ruimte in en om je hele huis vult.
  • Omgeef de gouden zon met een 1,5 a 2 meter dikke muur van violetlicht. 
  • Spreek de volgende affirmatie uit: “Deze bol van violet licht zal intact blijven totdat ik deze oefening herhaal. Het zij zo”. 
  • Spreek vervolgens de volgend invocatie uit: “In naam van Ik Ben Wie Ik Ben beveel ik, dat dit huis en de grond waarop het staat, gevuld worden met het gouden licht uit de Stad van het Licht waar de Verheven Meesters verblijven. Slechts datgene wat goddelijk is kan naar binnen. Alles wat minder dan goddelijk is, wat illusie is, dient nu te vertrekken. Dit zal zo blijven tot ik dit herhaal. Het zij zo”.

Wanneer je de uitdrukking “Ik Ben Wie Ik Ben’ gebruikt, is dat hetzelfde als wanneer je zegt, ‘de Goddelijke God/Godin Aanwezigheid’, als contrast met het ego ‘ik’, Wanneer je dus deze uitdrukking of affirmatie gebruikt, beveel je uit naam van je God/Godin bewustzijn. Het is een zeer krachtige affirmatie om jezelf ‘Ik Ben’ te noemen, en je moet hier dan ook zeer voorzichtig en slechts op een positieve en creatieve manier mee omgaan. Iedere keer dat je zegt, ‘Ik Ben’, en vervolgens de zin op een definitieve manier afmaakt, al doe je het terloops, identificeer je jouw essentie met datgene wat je zegt. 

Het tweede deel van de aanroeping luidt: … gouden licht uit de Stad van het Licht waar de Verheven Meesters verblijven… Dit heeft betrekking op de hogere-dimensionale ‘verblijfplaats’ van de wezens die ooit op de Aarde incarneerden, verlicht werden, bewust stierven, of ascendeerden. Deze Verheven Meesters – of Grote Witte Broederschap, zoals ze ook genoemd worden – verblijven in de Stad van het Licht om andere mensen op hun spirituele reis naar verlichting en ascensie van dienst te zijn. Zij leiden en onderwijzen je in je dromen en overdag wanneer je klaar, bereid en toegankelijk bent. Als je het licht vanuit hun verblijfplaats aanroept, vul je jouw huis met een energie gelijk aan een heilige tempel die met zo’n hoge lichtfrequentie gevuld is, dat alleen goddelijke energieën of wezens met goddelijke bedoelingen die frequentie kunnen doorstaan. Op deze manier kun je binnen zeer korte tijd je huis van astrale en negatieve energieën ontdoen, en geleidelijk aan ga je een groter gevoel van vrede en welzijn in je nieuwe tempel ervaren. 

Hierdoor zal de tijd dat je slaapt ook positievere resultaten opleveren. Het best is als je deze oefening een paar weken lang tweemaal per week herhaalt. Wanneer je huis steeds reiner wordt, doe de oefening ter reiniging van je huis dan wanneer je er behoefte aan hebt. Neem voordat je ’s avonds gaat slapen de volgende stappen door:

  • Plaats je aura in een violette koepel. 
  • Vraag je Beschermengel om de hele nacht tijdens je slaap over je te waken en je lichaam te beschermen.
  • Spreek de volgende affirmatie uit: ‘In naam van Ik Ben Wie Ik Ben, beveel ik dat ik, terwijl mijn lichaam slaapt, alleen maar naar de hogere dimensies van het Goddelijke Licht zal reizen. Het zij zo’ .

Mensen die veel op reis zijn en last hebben van de ‘vreemde omgeving’ kunnen zich op deze manier verzekeren van een goede nachtrust.