Gassho Meiso – de Gassho meditatie

 

Het Japanse woord Gassho betekent ’twee handen komen tezamen’. 

 • Gassho doe je door je handen ontspannen voor je hartcentrum te vouwen, zodat bij het uitademen door de neus de uitstromende adem zachtjes over de vingertoppen strijkt. Dit is een indicatie hoe hoog je je handen het beste kunt houden.

 • Adem tijdens deze meditatie in door de neus en uit door de mond. De normale gang van zaken bij Qigong* is dat je bij het inademen je tong tegen je verhemelte laat rusten; bij het uitademen laat je je tong ontspannen terugvallen in de mond. Wanneer je je tong zoals beschreven tegen je verhemelte plaatst, wordt de kringloop van de energie in lichaam en geest gesloten. 

 • Sluit je ogen en ga ontspannen zitten, op een stoel of op de grond, in lotus of halve lotushouding. De rug moet zo recht mogelijk zijn zonder deze te overstrekken. Als dat nodig is, kun je met je rug ergens tegenaan leunen. Je kunt ook tegen een muur leunen. 

Over de hele wereld hebben mensen vastgesteld dat je het beste kunt mediteren wanneer de wervelkolom recht is. Dat wil niet zeggen dat je niet op een stoel of liggend kunt mediteren. Zodra je de truc door hebt, kun je overal en op elk gewenst tijdstip mediteren, met gesloten of geopende ogen. De meditatieve toestand doordringt dan al je doen en laten, hij vervult je leven met rust en kalmte.

Als het mogelijk is, houd je ogen dan de hele tijd gesloten om de energie binnenin je te houden. Wij zijn zo gewend rond te kijken en ons door visuele impulsen te laten afleiden. Die impulsen leiden tot een stroom van gedachten, die wij automatisch volgen en die ons in een jungle van het onbewuste voeren.

Als je je niet prettig voelt met gesloten ogen dan kun je je ogen open houden maar concentreer je niet op een bepaald punt en knipper niet. Na een paar minuten zullen je ogen gaan tranen maar hou vol. Als je dit een paar maal geoefend hebt, zul je in staat zijn tijdens de gehele meditatie niet eenmaal te knipperen. Knipperende ogen en opkomende gedachten gaan vaak hand in hand. Wie niet knippert, denkt niet! Je kunt ook een blinddoek gebruiken om je ogen zonder grote inspanning gesloten te houden.

Laat je adem uit zichzelf je lichaam binnenstromen. Er is geen reden om hem op enigerlei wijze te regelen. Adem gewoon diep in je buik. Als je niet weet hoe je dat moet doen, vraag dan aan iemand om dat voor te doen of leg een hand op je buik en adem in het gebied dat je aanraakt. Je zult het snel onder de knie hebben. Maak er een regel van elke dag te oefenen en je zult al snel je adem dieper in je buik kunnen voelen. 

Het doel van de Gassho-meditatie is de energie van de behandelaar te vergroten en hem of haar in een meditatieve geestestoestand te brengen. Doe deze meditatie dagelijks, ’s morgens en/of ’s avonds, alleen of in een groep, 20 tot 30 minuten lang.

De aanwijzingen voor deze vorm van meditatie zijn eenvoudig: 

richt je hele aandacht op het punt waar beide middelvingers elkaar raken en probeer al het andere te vergeten. 

Onze normale geestestoestand komt overeen met een volledig chaotische gekte. De truc is je eerst van die gekte bewust te worden, zonder te proberen de gekte te laten verdwijnen en het gif dan in nectar te veranderen. Osho vertelde een keer een prachtig verhaal van Mullah Nasreddin, een humoristische figuur uit de islamitische mystiek, wiens verhaal de menselijke natuur moet illustreren:

De Mullah had een prachtige appelboom in zijn tuin, die vele kostelijke vruchten droeg. De mensen in de buurt waren daarvan op de hoogte en veel kinderen slopen zijn tuin in om zijn appels te pikken, zodra die rijp waren. Telkens wanneer de Mullah een kind naar de appelboom toe zag sluiten, rende hij schreeuwen en brullend zijn huis uit, op de dader af. Op een dag trok een buurman, die het dagelijks weerkerende drama had gezien Mullah aan zijn arm mee en zei: “Mullah, je bent zo’n vreedzaam mens en de boom in je tuin geeft zoveel meer vruchten dan jij zelf zou kunnen eten – waarom jaag je die arme kinderen weg?” 
“Kinderen zijn net als gedachten, “antwoordde Mullah. “Als je ze wegjaagt, kun je er zeker van zijn dat ze terugkomen.”

Hou dit verhaal in gedachten als je mediteert. Verjaag de gedachten die je innerlijke oog vertroebelen niet. Kijk ernaar en erken ze en richt je aandacht vervolgens op het punt waar de beide middelvingers elkaar raken. Met de Gassho-meditatie bereiken we twee dingen: we mediteren en we tonen God, of het bestaan – of hoe je dit hoogste principe ook maar wilt noemen – onze dankbaarheid door onze handen voor ons hart te vouwen.

Bij honderden deelnemers aan onze cursus hebben we kunnen vaststellen dat deze vorm van meditatie beantwoordt aan de oosterse maar ook aan de westerse geest. Oud en jong geniet ervan, ongeacht hun afkomst. Een opmerking die wij na deze oefening vaak horen, is dat ze het velen van ons makkelijk schijnt te maken naar onze innerlijke dialoog te kijken en minder onrustig te zijn dan gewoonlijk. 

In esoterisch boeddhisme vertegenwoordigt de linkerhand de maan en de rechterhand staat voor de zon. 

Elke vinger vertegenwoordigt een van de vijf elementen:

 • De duim vertegenwoordigt de Leegte.

 • De wijsvinger vertegenwoordigt de Lucht.

 • De middelvinger vertegenwoordigt het Vuur.

 • De ringvinger vertegenwoordigt het Water.

 • De pink vertegenwoordigt de Aarde.

Het esoterisch boeddhisme zegt van de vingertoppen het volgende:

 • De duim vertegenwoordigt het Inzicht.

 • De wijsvinger vertegenwoordigt Activiteit.

 • De middelvinger vertegenwoordigt de Waarneming.

 • De ringvinger vertegenwoordigt Ontvankelijkheid.

 • De pink vertegenwoordigt de Vorm.

Uit esoterisch oogpunt gezien komen de zon, de maan en alle elementen samen, wanneer wij onze handen vouwen. De kring is dan gesloten. Wanneer wij onze aandacht op de middelvingers concentreren, benadrukt dat het vuur-aspect van de meditatie: het bewustzijn verbrandt de onbewuste elementen.

In de vingertoppen bevinden zich ook veel zenuwuiteinden en meridianen. De meridiaan die in je middelvinger eindigt, is de pericardium meridiaan van de hand, Jueyin. Hij loopt van de borstkas via de binnenzijde van de arm langs de pols, door de handpalm en eindigt in het puntje van je middelvinger. Als je handen tijdens de meditatie moe worden, laat ze dan rustig zakken en uitrusten in je schoot, Maar houd je aandacht ononderbroken gericht op het punt waar de beide middelvingers elkaar raken.

* Qigong = het werken met universele levensenergie

 

Bron  Het Reiki Kompendium ©Loes Raaphorst 04/2006