Geheim Egypte – HermesTrismegistus en de Tabula Smaragdina


Marcel Roggemans – Paperback 212 pagina’s,
ISBN: 978-1-4092-8291-4
Uitgever: Lulu.com

Beschrijving:

De Tabula Smaragdina of de Smaragden Tafel van Hermes Trismegistus behoort ongetwijfeld tot het oudste bekende geschrift die de basis vormt van het Hermetisme. Ondanks dat de datering werd vastgesteld in de tweede eeuw na Christus zijn de principes ervan te vinden in de Egyptische mythologie. De schrijver van de tekst is ons totaal onbekend maar de tekst bevat zoveel fundamenteels dat het de meest geconcentreerde tekst is die ooit werd geschreven. De Tabula is terecht de basis van de Alchemie en het Hermetisme. 

Naast een boeiende ontdekkingstocht doorheen de geschiedenis probeert de schrijver ook de tekst te verklaren. De reis begint in Egypte en gaat via de Griekse antieke filosofen naar Arabië waar de tekst in de Middeleeuwen Europa bereikt. Daar beïnvloed de Tabula tientallen filosofen en alchemisten. De tekst wordt ook een deel van de occulte en mystieke broederschappen. De invloed van de Tabula is nog altijd even recent als hij was in het begin van zijn ontstaan.

Inleiding:

In ille tempore … Er was eens … In een niet gekend verleden een schrijver die zich Hermes Trismegistus noemde. Van deze schrijver is niets met zekerheid geweten. Toch slaagde hij erin een korte tekst te maken die honderden jaren zou blijven bestaan en talrijke lezers zou beïnvloeden. Zoals het toen paste werd de tekst gegraveerd in een steen. Een groene Steen. Een Smaragden steen. Daarom kreeg hij de naam de ‘Smaragden Tafel’. In de Latijnse versie, ‘Tabula Smaragdina’.

Ondanks het mythische ontstaan van de tekst is de tekst zelf duidelijk, klaar en helder. Wanneer we hem lezen krijgen we het gevoel iets kostbaars in handen te hebben. Het brengt iets mysterieus, iets dat aanvoelt als een geheim, waar het intellect geen vat op heeft. De tekst vertelt in slechts enkele zinnen een heel verhaal. Op het eerste zicht niets bijzonders ware het niet dat de tekst meer vertelt dan wat er staat. Dergelijke teksten hebben steeds een aantrekkingskracht gehad op de lezer. Het is geen mythe, het is geen sprookje, het is geen legende. Het is een duidelijke tekst met duidelijke codes. Niet gebiedend maar aansporend.

En er is nog meer. De schrijver is zo zeker van zichzelf dat hij de driemaal grote of Trismegistus wordt genoemd. En hij is zeker van wat hij zegt. Hij bezit de drie aangezichten van alle wijsheid. En hij is bovendien zeker dat alles is gezegd in deze enkele zinnen. Het is waar! Het is zeker! Het is de volle waarheid! Dat moet wel bijzonder interessant zijn. Zo is de wereld geschapen! Gaat het dan om een hele uiteenzetting van het ontstaan van de wereld? En… als je de kennis hebt zal alle duisternis van u vluchten.

Het verhaal begint in Hispania (Spanje), Sevilla. Het jaar 1120. De smaragden tafel werd daar voor het eerst vertaald uit het Arabisch naar het Latijn. In Arabië vinden we prins Chalid ibn Yazid. Hij leefde in de achtste eeuw. Hij liet dezelfde tekst vertalen vanuit het Grieks naar het Arabisch. Tenslotte belanden we in Alexandrië, de bakermat van de Griekse en Egyptische beschaving. De reis eindigt in Egypte. Is daar de bron van de Tabula Smaragdina te vinden? De Egyptische mysteriën! Daar waar zoveel Griekse filosofen de wijsheid vonden. Het verhaal eindigt in de derde eeuw voor Christus bij een hogepriester te Heliopolis. Zijn naam is Manetho. Hij schreef een brief aan Ptolemaus Philadelphus. In deze brief komt de naam Hermes Trsimegistus voor de eerste keer in de geschiedenis voor.

Wie was Hermes Trismegistus en wat betekent zijn Tabula Smaragdina? Een tocht van minstens 2000 jaar naar de bronnen van de Europese beschaving.

 ]]>

Bron Email ©Loes Raaphorst 05/2009