Gelieven van Svadhisthana

De kracht van de energie van Svadhisthana is ongekend. Oorlogen zijn ermee ontketend en levens zijn erdoor verwoest. Svadhisthana is ons geslachtschakra, energie die zich manifesteert in een spel van voortdurend aantrekken en afstoten. Van het mannelijke en het vrouwelijke, van animus en anima. Een belevingswereld van uitersten, van fantastisch hoogtepunten tot dramatisch diepe dalen; de ontmoeting van yin en yang. Ons geslachtschakra is dus een energiecentrum dat zich zeer duidelijk kan aandienen. 

Een turbulent krachtenveld dat de potentie in zich heeft om ons te willen beheersen. Bruisende gevoelens kunnen als razende rivieren hun weg gaan zoeken in je geest en in je lichaam. Svadhisthana is de energie van de oerkracht, de levenskracht. De seksuele kracht die ze in zich heeft om nieuw leven te zaaien en te laten ontkiemen. Ze is een goddelijke kracht, want ze kan leven scheppen vanuit één situatie: de samensmelting van man en vrouw tot de perfecte mens. Mannelijke en vrouwelijke energie in evenwicht. 

Svadhisthana kan de beheersbaarheid van haar energie laten vangen door de liefde. Als we haar voeden met de energie van het hartchakra, Anahata, zal de dimensie van de beleving naar het bovenmenselijke neigen. Svadhisthana is de daad en Anahata geeft inhoud. Anahata kan de wilde rivier reguleren, ze kan geven als balans voor het nemen van Svadhisthana brengen. De gelieven van Svadhisthana zijn van alle tijden, zoals Shiva en Shakti, als exponenten van het Oosten (hindoeïsme), en Romeo en Julia, die in het Westen de ultieme liefde personifiëren. 

Ongedacht de benaming, op welk gedeelte van de aarde ook, het is altijd de ontmoeting van de gelieven in haar puurste vorm. Geest en lichaam in volkomen harmonie, tederheid en oerdrift. Voor de optimale beleving kan de een niet zonder de ander, zoals ook gelieven elkaar geen seconde kunnen missen. Het gaat altijd om de balans, de juiste krachtsverhouding. Als deze is verstoord, zal het geestelijk niet bevredigen. Energie zal zich ontladen en een leegte achterlaten – onvervuld. 

De energie van Svadhisthana is een krachtbron om liefde extra inhoud te geven. Zonder de liefde wordt het slechts ontlading. Svadhisthana en Anahata, het chakra-liefdespaar, die we beiden in ons verenigen. Breng ze tot elkaar. Het resultaat zal zijn als een kernfusie. Een kracht die voor jouw gevoel de aarde op haar grondvesten zal doen trillen.