Goden in elke Man – samenvatting van de acht goden

God:

Categorie:

Archetypische rollen:

Belangrijke relaties: 

Jungiaans psychologisch type:

Psychische problemen: 

Sterke punten:

Zeus (Jupiter) god van de hemel en de bliksem; het domein van de wil en de macht.
patriarchale god.

koning, hemel-vader, leider, bondgenoot, lichtzinnige minnaar.
echtgenote (Hera), kinderen (Olympische zonen en dochters).

meestal extrovert, beslist denkend, zowel intuïtief als waarnemend.

meedogenloosheid, emotionele onvolwassenheid, inflatie.

het vermogen om macht te gebruiken, besluitvaardigheid, productiviteit.

God:

Categorie:

Archetypische rollen:

Belangrijke relaties: 

Jungiaans psychologisch type:

Psychische problemen: 

Sterke punten:

Poseidon (Neptunus) god van de zee, aardschokker, het domein van de emoties en het instinct.
patriarchale god

koning, aarde-vader, instinctieve en emotionele man, onverzoenlijke vijand.
echtgenote (Amphitrite), vijanden (Odysseus)

extravert of introvert, beslist voelend, verleden en heden.

destructieve emotionaliteit, emotionele instabiliteit, gebrek aan zelfrespect.
loyaliteit, toegang tot gevoelens.

God:

Categorie:

Archetypische rollen:

Belangrijke relaties: 

Jungiaans psychologisch type:

Psychische problemen: 

Sterke punten:

Hades (Pluto) god van de onderwereld, het domein van de ziel en het onbewuste.
patriarchale god

koning, kluizenaar.

echtgenoot (Persephone), schimmen.

beslist introvert, beslist waarnemend, tijdloos.

sociale onzichtbaarheid, depressiviteit, vertekening van de werkelijkheid, gebrek aan zelfrespect.
afstand.

God:

Categorie:

Archetypische rollen:

Belangrijke relaties: 

Jungiaans psychologisch type:

Psychische problemen: 

Sterke punten:

Apollo, god van de zon

lievelingszoon.

succesvolle plannenmaker, broer.

eigenlijk geen, broers en zusters (Artemis, Hermes)

meestal extravert, meestal denkend, meestal intuïtief, toekomst.

emotionele distantie, arrogantie, boosaardigheid.

het vermogen om doelen te kiezen en te bereiken, oog voor helderheid en vorm.

God:

Categorie:

Archetypische rollen:

Belangrijke relaties: 

Jungiaans psychologisch type:

Psychische problemen: 

Sterke punten:

Hermes (Mercurius), boodschapper van de goeden

lievelingszoon.

gids, prater, bedrieger.

alleen tijdelijk vrienden.

meestal extravert, beslist intuïtief, meestal denkend, verleden, heden en toekomst.

impulsiviteit, onbetrouwbaarheid, eeuwige jongeling.

overbrenger van ideeën, vriendelijkheid.

God:

Categorie:

Archetypische rollen:

Belangrijke relaties: 

Jungiaans psychologisch type:

Psychische problemen: 

Sterke punten:

Ares (Mars), god van de oorlog.

afgewezen zoon.

krijger, danser, minnaar, lichamelijke man.

minnares (Aphrodite), kinderen.

beslist extravert, beslist voelend, beslist waarnemend, het onmiddellijke heden.

emotionele reacties, zondebok, onbeheerstheid.

integratie van emoties en lichaam, emotionele expressiviteit.

God:

Categorie:

Archetypische rollen:

Belangrijke relaties: 

Jungiaans psychologisch type:

Psychische problemen: 

Sterke punten:

Hephaistos (Vulcanus), god van de smeedkunst.

afgewezen zoon.

ambachtsman, creatieve man.

echtgenote (Aphrodite)

beslist introvert, beslist voelend, beslist waarnemend, heden.

sociale onaangepastheid, clown, gebrek aan zelfrespect.

het vermogen om schoonheid te zien en te scheppen, handvaardigheid.

God:

Categorie:

Archetypische rollen:

Belangrijke relaties: 

Jungiaans psychologisch type:

Psychische problemen: 

Sterke punten:

Dionysos (Bacchus), god van de wijn en de extase.

gekoesterde zoon.

mysticus, zwerver, extatische minnaar.

vrouwen, echtgenote (Ariadne).

extravert of introvert, beslist waarnemend, het onmiddellijke heden/tijdloosheid.

vertekend zelfbeeld, drugsmisbruik, weinig zelfrespect.

openheid voor zintuiglijke ervaringen, liefde voor de natuur, hartstochtelijke intensiteit.

Lees de Recencie

 bol.com Partner

 ]]>

Bron Jean Shinoda Bolen©Loes Raaphorst 09/2008