Gordeldier – Grenzen

Gordeldier…

Versterk al mijn grenzen,
leer me wat mijn schilden zijn.
Kaats alle pijn terug,
zodat ik weerbaar zal zijn.

Gordeldier draagt zijn wapenuitrusting op zijn rug. Zijn kracht maakt deel uit van zijn lichaam. Zijn veiligheidsgrenzen vormen een gedeelte van zijn totale wezen. Gordeldier kan zich tot een bal oprollen. Hierdoor kunnen vijanden nimmer tot hem doordringen.

Wat een fantastische gave om je grenzen zo te kunnen trekken dat nare woorden of bedoelingen van je rug af glijden. Gordeldier leert je vast te stellen wat je bereid bent te ervaren. Als je je niet overweldigd wilt voelen, hoef je alleen maar een beroep op Gordeldier te doen.

Dit kun je bijvoorbeeld zo doen. Teken een cirkel op een stuk papier. Stel je voor dat deze cirkel een Schild van Kracht is. Binnen de cirkel schrijf je alles op wat je graag wilt hebben, doen of ervaren. Schrijf ook alle dingen op waaraan je vreugde beleeft. Hierdoor stel je grenzen vast waardoor uitsluitend die ervaringen worden toegelaten waarvoor je hebt gekozen. Deze grenzen worden tot een schild dat alles afweert wat voor jou ongewenst is. Het schild weerspiegelt op een onbewust niveau aan anderen wat je bent en wat je wilt. Buiten het schild kun je opschrijven wat je ‘uitsluitend op uitnodiging’ wilt ervaren, zoals bezoek van een verloren gewaand familielid, of kritiek van vrienden, of mensen die behoefte hebben aan aalmoezen.

Als Gordeldier je kaarten binnen is gewaggeld, is het tijd om je ruimte af te bakenen. Je huis is misschien een busstation geworden doordat jij bereid was dit te laten gebeuren. Je komt er misschien achter dat je geen ‘nee’ kunt zeggen, ook al moet je de uitvoering van je plannen achterwege laten om een ander een genoegen te doen. Voor je het weet verwachten mensen van alles van je!

Je kunt jezelf wellicht eens de volgende vragen stellen:

  1. Besteed ik genoeg tijd aan mijn persoonlijke genoegen?

  2. Behandelen anderen me als een deurmat?

  3. Waarom raak ik altijd overstuur wanneer anderen zich weinig aan mij gelegen laten liggen?

  4. Is er een reden voor dat ik altijd ‘ja’ zeg?

Alle antwoorden op deze vragen hebben te maken met het definiëren van grenzen. Het gaat erom wat je wel en niet wilt doen, wat onbehaaglijk voelt en wat prettig. Hoe je reageert onder welke omstandigheden dan ook, hangt af van je vermogen objectief te zijn. Je kunt niet objectief zijn als je niet weet waar de persoonlijkheid van iemand anders eindigt en waar de jouwe begint. Als je geen grenzen hebt, lijk je wel een spons. Je zult het idee hebben dat alle gevoelens in een kamer vol mensen ook jouw gevoelens moeten zijn. Vraag je af of je werkelijk gedeprimeerd bent of dat dit gevoel eigenlijk thuishoort bij degen met wie je praat. Sta jezelf dan toe om de wapenuitrusting van Gordeldier tussenbeide te laten komen, waardoor je je zelfgevoel weer terugkrijgt.