Gouden Valk Schild – de wortels van je bestaan begrijpen

Kernwoorden

  • Voorouders

  • Blootleggen

  • Vergankelijkheid

  • Wedergeboorte

 

Beschrijving

Op dit schild zijn voorwerpen te zien met een geschiedenis. Je ziet allereerst twee grote witte kaken. Ze komen uit de woestijn in Amerika. Wit gebleekt door de zon en de wind, hebben ze een eigen schoonheid gekregen. Twee zwarte pijlen steken schuin achter de witte botten naar beneden. Hun richting geeft een afdaling in het verleden weer. Er is daar iets te ontdekken. Daaronder zijn stukje drijfhout te zien, opgeraapt op het strand van de Grote Oceaan. 

In het midden van de afbeelding is een zwarte cirkel te zien met ringen. Het doet denken aan een schietschijf of aan een vijver waar een steen van de tijd in gevallen is. De rimpels verspreiden zich zoals de jaarringen van een boom, om de ouderdom aan te geven. Zij vertellen een geschiedenis. Een gouden valk staat met de vleugels geheven bovenaan de afbeelding te bidden en hij kijkt naar beneden. Elk moment kan deze vogel een duik nemen en met grote snelheid op zijn doel afkomen. Zijn scherpe blik heeft op zo’n moment iets ontdekt wat belangrijk is. 

De buitenste veren die onderaan het schild hangen, zijn van de Himalaya-gier, een vogel met een scherpe blik. De binnenste veren zijn van de wilde kalkoen, een vogel die bij de Noord-Amerikaanse indianen staat voor opoffering. De gouden zon die boven de vleugels van de valk staat, is gemaakt van een dunne schijf goudgele agaat. De zon staat voor het leven en het heden en vormt zo de tegenpool van de geërodeerde steen aan de onderkant van het schild, die het verleden symboliseert. 

Boodschap

Voorouders – Heb je deze kaart getrokken, dan is het van belang om naar je verleden te kijken. Dit kan betekenen dat je een stamboomonderzoek gaat doen naar je afkomst of nog net op tijd een oud familielid opzoekt om waardevolle verhalen over je afstamming te horen. Ook kan dit schild een aanwijzing betekenen om je gedegen in je persoonlijke geschiedenis te verdiepen, naast de geschiedenis van je voorgeslacht. Er ligt daar een sleutel voor iets wat je nu kunt gaan ophelderen of beter gaan begrijpen.

Blootleggen – Misschien is er in je verleden of in dat van je ouders of voorouders iets gebeurd, dat erom vraagt om tot op het bot blootgelegd te worden. Het kan zijn dat deze gebeurtenis(sen) jouw gemoedstoestand op dit moment nog steeds beïnvloedt. Je zult hier misschien hulp bij nodig hebben of onderzoek naar moeten doen. Misschien moet je jezelf pijnlijke vragen stellen of is het nu tijd om je ouders of je familie deze vragen te stellen. Dit kan je veel op gaan leveren. 

Iedereen draagt een stuk geschiedenis mee. Er zijn altijd wel kwetsuren die verdrongen zijn. Dit is normaal en ieder mens heeft zult pijnplekken. Wat niet normaal is, is als deze pijnplekken een eigen leven gaan leiden in je systeem en jij daarmee door blijft lopen. Door gebeurtenissen in het heden, zoals ruzie, crisis of een conflict in je werksituatie, kan zo’n pijnplek aangeraakt worden. Dit gebeurt zelfs zonder dat jij jezelf daarvan bewust bent. Dit kan een reden zijn waarom je onverwachts hevig op zo’n situatie of ruzie reageert. Het roept veel bij je op. er kan zelfs een hele lading waar je geen greep op hebt, naar boven komen. 

Familieconstellatie – De plek die jij in jouw familie hebt ingenomen en de dingen die er in jouw geschiedenis gebeurd zijn, hebben bepaalde spanningsvelden opgeroepen. Spanningsvelden naar broers, zussen, vader of moeder, oma’s of opa’s, maar vooral naar diegenen waar jij het meeste contact mee had of wilde hebben kunnen nog steeds in je systeem zitten. Tegenwoordig wordt er meer aandacht besteed aan de psychische druk van doorgegeven oorlogstrauma’s naar de tweede generatie, maar ook een miskraam die je moeder heeft ervaren in het verleden of een overleden broertje of zusje waar je nooit meer aan denkt, kan invloed uitoefenen. Het blijkt dat wij in onze omgeving situaties herhalen die wij kennen uit ons verleden. Worden wij ons dit bewust, dan kunnen wij ons bevrijden van oude patronen. 

Vergankelijkheid – Op dit schild zijn botten en drijfhout te zien. Het doet ons eraan denken dat alles vergaat tot stof. Dit stof waar de bodem uit bestaat en waar wij nu op lopen, is samengesteld uit talloze componenten van alle planten, bomen, dieren, mineralen en mensen, die voor ons leefden in de geschiedenis. De indianen zeggen in hun gebeden: ‘all my relations’ en zij bedoelen alles wat leeft en wat voor ons heeft geleefd zodat wij kunnen voortbestaan. Voor hen is een handvol aarde verbonden met al hun ‘relaties’ en daarom heilig. 

Wedergeboorte – Heb je deze kaart getrokken, dan is het goed om met de argusogen van de gouden valk van bovenaf je eigen reacties en emoties te bekijken. Dan kan je jezelf bevrijden van oude ballast. Als je de diepte van je oude wortels durft te doorgronden, dan kan een gevoel van wedergeboorte je beloning zijn. 

Symbolische betekenis, archetypes en herkenning

Botten en kaken – Op het schild zijn twee witgebleekte botten te zien. Ze hebben een zekere schoonheid en ze zijn versierd met kleine gouden spiralen. Ze staan voor vergankelijkheid van de materie, maar ook voor het tot op het bot blootleggen van dat wat eerst verborgen was. De tanden of kiezen die te zien zijn. staan voor het doorbijten. Wanneer iets blootgelegd gaat worden, dan moet je soms door taaie materie heen bijten voor de essentie aan het licht komt. 

De gouden valk – is net als de adelaar een symbool van de zon, van de overwinning en van opstanding. De valk symboliseert ook vrijheid en hij kan hoop geven op een bevrijding van oude banden. In de Scandinavische mythologie kon de god Odin naar de aarde reizen in de hoedanigheid van een valk. Bij de Inca’s werd de valk ook gebruikt als zonnesymbool en als een beschermgeest. 

De cirkel met binnencirkels – doet denken aan een schietschijf of aan een cirkel geschilderd op een landingsbaan waar een helikopter moet landen. Bij beide betekenissen gaat het om doelgerichtheid, om focussen. Dit schild is dit het afdalen in de diepte van je geschiedenis en het juiste punt raken dat je hebben moet. Als symbool voor de rimpels in een vijver is het witte centrum met de gouden veren het punt in de tijd waar iets belangrijks gebeurd is. Van daaruit bewegen de rimpels naar alle kanten. 

De zwarte pijlen – zijn naar beneden gericht. Zij staan in veel culturen voor mannelijkheid. Ze zijn tevens een symbool voor penetratie en het fallusprincipe. Ook staan pijlen voor vechten en krijgerenergie. De pijl die van een boog wordt afgeschoten staat symbool voor de consequenties van je acties. De pijl staat in de hindoe-traditie symbool als attribuut van de god Rudra, die god van de aarde, bliksem en stormen is. In die hoedanigheid doden de pijlen mensen en dieren en veroorzaken ze pijn en problemen. Toch brengen de stormen ook de broodnodige regen en de vruchtbaarheid voor het land. 

Drijfhout – legt een lange weg af in de stromingen van de oceanen. Het hout geeft zich als het ware over en laat zich drijven, met de stroom mee. Het weet niet waar het terechtkomt, maar altijd spoelt het weer ergens aan. Het zier er dan heel anders uit. Als je met je vingers over het hout zou gaan wrijven, dan kun je de harde nerven voelen die omhoog blijven staan. Het zachtere deel van het hout is door de zee en het zand weggesleten. De essentie van de nerf is zichtbaar geworden. Dit staat symbool voor de weg die je in je leven aflegt. 

Veren van de Himalaya-gier – Gieren kunnen van grote hoogte feilloos waarnemen waar iets op te ruimen is. Zij zijn aaseters en ze ruimen op wat overbodig is geworden. De veren op dit schild staan symbool voor het opruimen van die zaken die een blokkade vormen in jouw geschiedenis en daarmee in je energieveld. 

Hoorn van een hoefdier – Deze hoorn werd gevonden bij het boeddhistische klooster van Hemis op vijfduizend meter hoogte in Ladak in de Himalaya’s. Hoog boven dit klooster ligt een dependance voor kluizenaars. Hier verblijven monniken die één tot drie jaar niet willen spreken. Hun verblijfplaats staat naast een heilige grot die sinds duizenden jaren een meditatieplek is. Alles is oud en alles heeft een diepe band met de geschiedenis. Op de hoorn staat een bliksemflits van wit licht, als symbool van de verlichting die deze monniken willen bereiken. 

Veren van de wilde kalkoen – De Noord-Amerikaanse indianen eten het vlees van de wilde kalkoen op de herfstdag van Thanksgiving. Dit feest wordt nog steeds door de Amerikanen gevierd. De indianen bedanken de kalkoen op een rituele wijze voor het leven dat zij geeft, zodat de mensen kunnen eten. Daarom hebben de veren een heilige betekenis. Aan het schild hangen deze veren ter nagedachtenis van alles wat zijn leven heeft gegeven zodat wij kunnen voortbestaan. Ook onze voorouders gaven hun leven en hun werk zodat wij bijvoorbeeld akkers hebben en daarvan kunnen eten.