Grote Aartsengel Kaarten

Deze kaart verwijst naar kwetsbaarheid en pijn, die de beweegredenen zouden kunnen zijn dat jij je terugtrekt in jouw slakkenhuis. Op het toneel van het leven verschijnt slechts een klein deel van je hele wezen. Dit deel brengt zichzelf in de wereld, krijgt iets daarvoor terug en is onderdeel van de oneindig scheppende kringloop. Oude wonden hebben je bewogen je af te schermen tegen de wereld en tegen gevoelens. Nu is het tijd het risico van de pijn aan te gaan door je open te stellen voor jouw gevoelens.

Wellicht krijg jij op jouw pad van licht ook de donkere graalbeker aangereikt, waaruit jij liever niet wilt drinken, omdat hij gevuld is met donkere herinneringen en belevenissen. Besef echter dat de donkere beker zich in het Licht bevindt. De hemelse krachten werken aan jouw verlossing. Als jij vertrouwen hebt in de goddelijke liefde, kan jou niets gebeuren. De schaduwen uit het verleden zullen zich oplossen, zodra jij ze met de liefde van jouw innerlijke kind loslaat en ze niet langer door angst aan je bindt. 

Het goddelijke vrouwelijk deel in jou zal zich met kracht verwerkelijken. Wees je bewust van jouw kracht door liefde en overgave, dan kun je uit jezelf worden geboren. Vergeef jezelf en iedereen die jou pijn heeft gedaan, omdat jouw hart ernaar verlangt. Je hart kan pas genezen wanneer jouw vergeving de haat, verbittering, woede en angst oplost.

Je zult niet alleen jouw tweelingziel ontmoeten, maar tevens de kring van mensen binnentreden die met jou overeenstemmen, met wie je gemeenschappelijkheden deelt en die op dezelfde lichtstraat zijn geïncarneerd. 

Een helft van jouw tweelingziel leeft al in jou. Daal af tot de gevoelens in de diepte van je hart en je zult als reactie daarop een sterke weerklank voelen. Eigenlijk zijn jullie nooit van elkaar gescheiden. Uiteraard is een deel van jezelf ook verankerd in de tweelingziel. Daarom verlang je er zo sterk naar om je weer te verbinden. Jullie zijn echter nooit werkelijk van elkaar gescheiden en dragen ieder altijd een deel van de ander in zich. Mediteer hierover en je zult je getroost voelen. 

Geïnteresseerd in de volledige beschrijving van deze kaart, 
bestel dan snel de kaarten zelf!

 bol.com Partner

Bron  ©Loes Raaphorst 09/2006