Grote Aartsengel Kaarten

De kaart van aartsengel Camael symboliseert een periode van oproer, van hervorming en vernieuwing. Voor veranderingen zou je nu eerst eens bij jezelf moeten beginnen. Stop met het verdringen van de donkere delen in je wezen, want dat hoeven zij zich ook niet meer buiten jezelf via andere mensen en via gebeurtenissen te manifesteren. 

Misschien komen oude woede, pijn en verdriet bij jou naar boven, of traumatische beelden, gevoelens en wrede herinneringen uit vorige levens, die je maar moeilijk kunt toelaten en accepteren. Jouw bewustzijn wordt nu tevens geraakt door collectieve gebeurtenissen uit het verleden en in het heden, opdat het transformatieproces van de gehele aarde plaats kan vinden en de aarde een hoger energieniveau kan bereiken. 

Het kan bij jou gevoelens van angst en verbazing oproepen als je al deze dingen opspoort en in je eigen innerlijk onder ogen ziet. Schuif deze gevoelens en angsten niet opzij, want daardoor worden ze juist oppermachtig en blokkeren ze je gehele verdere ontwikkeling. holistische therapieën kunnen je ondersteunen als je door dit proces heen gaat en je helpen jouw verleden voorgoed af te sluiten.

Veel mensen ervaren een belevenis die ‘Boeddha-retreat’ wordt genoemd. Deze toestand, waarin wij ons voor enige tijd uit de wereld tergtrekken om ruimte te scheppen voor het veranderingsproces, wordt op de kaart door de kleuren oranje en violet gesymboliseerd. Het is niet nodig om daarvoor naar een klooster te gaan. De tijd is gewoon rijp om dat wat al een lange tijd in het duister verscholen lag onder ogen te zien en daardoor op te lossen. 

Indien mogelijk, trekken wij ons dan terug van wereldse activiteiten en de wereldse drukte, om ons intensief met onszelf bezig te kunnen houden. Gedurende deze periode onderzoeken en ervaren wij onze zwakke punten, onze angsten en onze innerlijke val. Wij kunnen hieraan uitdrukking geven door middel van schrijven, mediteren, schilderen, dansen, zingen, huilen of door gewoon bij onszelf te blijven, wat dat ook moge wezen. Iedereen zal een andere manier vinden om uitdrukking te geven aan zichzelf.

Dit sterke zuiveringsproces levert ons een nieuw levensgevoel op. Zij zijn innerlijk gegroeid, blijven bij onszelf met het inzicht waarom wij eigenlijk hier zijn en wat wij met hart en ziel in de wereld zouden willen doen. Op dit punt aangekomen, aanschouwen wij het goddelijke in ons en dat wekt grote verwondering!

Geïnteresseerd in de volledige beschrijving van deze kaart, 
bestel dan snel de kaarten zelf!

 bol.com Partner

Bron  ©Loes Raaphorst 09/2006