Grote Aartsengel Kaarten

Nu kom jij in contact met de godin in jezelf en met de vrouwelijke delen die nog niet verlost zijn. Voor een man betekent het trekken van deze kart, dat er nog een probleem met de moeder op te helderen valt, vooral als dat zich reeds fysiek heeft gemanifesteerd en de gezondheid van het spijsverteringsysteem verstoord is. 

Een vrouw wordt door het trekken van deze kaart gevraagde de confrontatie met het donker vrouwelijke deel aan te gaan. Problemen met de menstruatie zijn aan aanwijzing dat er nog diepe wonden bestaan en dat de betrokkene de delen verdringt die haar op haar eigen daderschap wijzen. Ook al zouden wij in vorige incarnaties moeten gaan zoeken, toch kan de donkere maan in dit leven worden onderzocht, want wat wij nu hier zijn is de som van alle ervaringen die wij in vorige levens hebben opgedaan. Wellicht heb je al eens een ervaring meegemaakt waarin je werd overweldigd door een ondoorgrondelijke gedachte of een niet te verklaren gevoel dat in deze richting wijst. Verdring niet langer wat je niet wilt voelen. Bekijk de oude structuur. Zeg ja, jij hoort bij mij, en laat de emotie uit lang vervlogen tijden gaan.

Doordat de aarde naar een hoger energieniveau wordt opgetild, komen veel duistere gebeurtenissen en energiepatronen naar de oppervlakte in het bewustzijn. Wij kunnen ze niet meteen plaatsen omdat ze doorgaans betrekking hebben op onze vorige levens of hun oorsprong vinden in het collectieve bewustzijn van de aarde. Om ze te kunnen transformeren moeten wij alleen maar toelaten ze nog één keer te voelen, al kan dat zeer beangstigend zijn. Zorg ervoor dat je goed geaard bent en dat je je gevoelens in gedachten op een rijtje hebt. Jij werkt mee aan het verlossingsproces van de hele aarde.

Door jouw vrouwelijke scheppende energie te accepteren en er moeite voor te doen te begrijpen waarom dingen gebeuren, welke kosmische wetten werkzaam zijn en hoe je ze voor je ontwikkeling kunt gebruiken, stap je over de drempel heen die het licht en het duister van elkaar scheidt. Je krijgt de mogelijkheid om een plaats te bereiken aan gene zijde van angst, aan gene zijde van tijd en ruimte.

Door jouw streven naar licht verwerf je kostbare kennis. Laat deze kans niet aan je voorbijgaan. Op de weg van verlichting is de weg al het doel. Met jouw entree in de materiele wereld is jouw discipelschap reeds begonnen. Jij zult alles zo aantreffen als voor jouw ontwikkeling gunstig is. Herken daarom jezelf in de bijzonderheden van jouw leven. Het moet geen straf zijn. Maak gebruik van het potentieel van het hele universum!

Een studie van de kosmische wetten en de spirituele leren zal je een groter vertrouwen in het goddelijke opleveren. Wanneer jij ervaart dat je binnen de goddelijke ordening geheel veilig en geborgen bent, zullen angsten om het naakte bestaan wegvallen. De materiele zekerheid, die lange tijd een vervanging was voor het gevoel in deze wereld veilig en geborgen te zijn in vol vertrouwen op Vader-Moeder_god, zal overbodig worden. Welke afhankelijkheid dan ook, of zij nu van materiele of emotionele aard is, zal in de verbinding met God en de verwerkelijking van innerlijke wijsheid worden opgelost.

Geïnteresseerd in de volledige beschrijving van deze kaart, 
bestel dan snel de kaarten zelf!

 bol.com Partner

Bron  ©Loes Raaphorst 09/2006