Grote Aartsengel Kaarten

Je maakt nu een periode door waarin oude verhardingen en korsten die jouw Zelf omsluiten, worden opengebroken. Bepaalde gebeurtenissen in jouw leven komen nu over als enorme schokken, met als doel jou te doen ontwaken en de koers die je tot nu toe gevolgd hebt te overdenken.

Gezien jouw voorziene zielsontwikkeling schijn jij je niet op de juiste weg te bevinden, want je volgt je ego en niet je hart. Op deze manier zullen de andere niveaus van je Zijn voor jouw ontoegankelijk blijven. Maar misschien leidt juist deze weg naar een andere, die bij jouw bestemming hoort. Vraag je af, waarin je waarachtig gelooft en of je inderdaad vastbesloten bent een spirituele weg te bewandelen en met alle consequenties acht te slaan op de goddelijke wetten.

Het vraagt veel moed zich met vuur te laten dopen, de manier waarop aartsengel Anael zijn spirituele inwijding voltrekt. Voor jou betekent het trekken van deze kaart, dat jij je reeds vlak voor jouw vuurdoop bevindt. Ten eerste zul jij ervaren wat jezelf tot je eigen weg hebt gemaakt. Jouw eigen wetten zullen jouw waarheid worden. Heb je nog steeds het idee, dat wat anders van aard is voor jou een bedreiging vormt, dan volg je nog steeds de basisgedachte die oorlog veroorzaakt. 

Zit jij je aldoor zorgen te maken over jouw overleven, dan volg je de wet van het tekort. Hoewel het universum de weg van overvloed volgt, zul jij dat krijgen waar jij geloof aan hecht. Gescheiden van de goddelijke bron schep jij je eigen universum en dat bestaat in ons voorbeeld uit vrees, zorgen en nood. 

Het contact met aartsengel Anael zal jouw aandacht naar het goddelijke niveau leiden en jij zult herkennen welke collectieve en persoonlijke gedachtepatronen jouw leven bepalen. Wanneer jij geleerd hebt het goddelijke visioen te volgen en in vertrouwen daarop te handelen, zal de werkelijk doop voltrokken worden. 

Geïnteresseerd in de volledige beschrijving van deze kaart, 
bestel dan snel de kaarten zelf!

 bol.com Partner

Bron  ©Loes Raaphorst 09/2006