Grote Aartsengel Kaarten

Neem eens de tijd om je af te vragen hoe jij de wereld om je heen waarneemt. Voel jij je daarin thuis, op de juiste plaats, geborgen en veilig of ervaar jij jouw omgeving eerder als vijandig en koel?

Word je ervan bewust dat jouw aanwezigheid voor de aarde belangrijk is. Jij hebt een taak te vervullen en jij draagt de verantwoordelijkheid voor jouw eigen welzijn en dat van jouw medeschepselen.

De materiele middelen die jou zijn toevertrouwd, zijn vanuit de goddelijke bron naar je toe gekomen. het is jouw verantwoordelijkheid ze wijselijk te gebruiken en je te houden aan de goddelijke wet door de goddelijke stroom niet te blokkeren. Alles wat jij ontvangt moet verder kunnen stromen. Anders ontstaat er ergens in de kringloop een opeenhopingen die leidt tot verschijnselen van tekort.

Liefde, respect en medegevoel voor alle levende wezens bevorderen het ineengroeien van de verschillende stoffelijk van elkaar gescheiden bewustzijnsniveaus van het planten-, mensen-, mineralen- en engelenrijk. De planten die wij liefde en respect schenken, zullen ons het geheim van hun genezende kracht openbaren. De dieren die wij liefdevol en respectvol behandelen, schenken ons hun trouw en openbaren ons de verborgen boodschap van hun zijn. De mensen die wij met liefde, medegevoel en respect bejegenen, geven ons het kostbare geschenk van hun vriendschap.

Het is waar dat wij oogsten wat wij gezaaid hebben. Aartsengel Bariel vraagt aan jou, jouw zaad, dat geestelijke groei zal opleveren, tevoorschijn te halen en nu uit te zaaien. Zodra jij gaat inzien dat je verbonden bent met al het zijn, zal een schijnbaar vijandig gezinde wereld om je heen oplossen. Dien de wereld en zij zal jou dienen. en dat kan met vreugde, humor en lichtheid gebeuren. Binnen het visioen van de volmaakte wereld heb jij een bepaalde taak te vervullen en om die reden ben jij hier. 

Let in de volgende periode op terugkerende tekens en symbolen, en zich herhalende gebeurtenissen. Veelal zitten daar geestelijke boodschappen in verborgen, die wij alleen via onze intuïtie kunnen ontcijferen. Vertrouw op je warneming en op jouw eigen visie. dan zul je op een dag ontwaken en overgelukkig zijn omdat je dan je verbondenheid met de aarde en alle wezens voelt.

Geïnteresseerd in de volledige beschrijving van deze kaart, 
bestel dan snel de kaarten zelf!

 bol.com Partner

Bron  ©Loes Raaphorst 09/2006