Grote Aartsengel Kaarten

Nu is het zaak dat jij je met de thema’s moeder, moederlijkheid en vrouwelijkheid in het algemeen bezighoudt. Het is hierbij echter niet van belang van welk geslacht je bent. Heb je werkelijk alle wonden die sinds je kinderjaren bestaan en met je eigen moeder te maken hebben, onder ogen gezien en genezen?

Je moet je ervan bewust worden dat het jouw eigen beslissing was om in dit leven deze nieuwe richting in te slaan door meer gevoel toe te laten, meer overgave te tonen en jezelf over te geven aan het goddelijke plan. Het is hiervoor noodzakelijk de blokkades in je hart op te lossen. Vaak hebben deze blokkades te maken met niet opgehelderde emoties ten aanzien van onze eigen moeder. Zodra het hart zich wil openen, vormen pijn, woede en verdriet een weerstand en ervaren wij onze begrenzingen.

Wanneer deze niet opgehelderde gevoelens lang genoeg ons fijnstoffelijke en fysieke lichaam hebben kunnen vergiftigen, kunnen hevige lichamelijke en psychische symptomen zoals hoofdpijn, migraine, reuma, depressies, allergieën en andere chronische ziekten optreden. 

De zielenpijn drukt zich uit op een manier die geen vluchten toelaat. De energie van aartsengel Gabriël haalt onopgehelderde emoties naar het bewustzijn, waardoor oud verdriet losgelaten wordt en het hart bevrijd wordt. Dan wordt  het je ook duidelijk waarom alle moest lopen zoals het is gegaan. Je kunt dan je pijn transformeren in het inzicht, dat het aan jezelf ligt hoeveel moederlijke liefde je door jezelf in jouw leven verwerkelijkt. 

De verbinding met de materie via de huidige incarnatie op aarde heeft een diepe betekenis, zo ook in deze ervaring. In de omgang met de materie wordt duidelijk hoe je je vrouwelijke kant verwerkelijk en beleeft. Een constant gebrek aan materie weerspiegelt een gebrek van de ziel aan moederlijke energie. Maar ook bij een overvloed aan en een destructieve omgang met materie vinden wij de oorzaak in de ziel. Het weerspiegel de negatieve omgang met vrouwelijke, moederlijke energie. Want zoals wij omgaan met de aarde en haar gaven, zo gaan wij ook om met het vrouwelijke wezen, de godin, de moeder in onszelf.

Geïnteresseerd in de volledige beschrijving van deze kaart, 
bestel dan snel de kaarten zelf!

bol.com Partner

Bron  ©Loes Raaphorst 09/2006