Grote Aartsengel Kaarten

Wellicht bevind je je nu in een situatie, waarin je je emotioneel overgeleverd voelt, wat veel weg heeft van de situatie van aan-het-kruis-gespijkerd-zijn. Je voelt je hulpeloos, machteloos en niet tot handelen in staat. Pijnlijke ervaringen en terugkerende beproevingen zijn in de regel gekoppeld aan ontmoetingen en contacten met bepaalde personen, die ervoor zorgen dat jij je ervan bewust wordt, dat onze eigen ego projecties krachtige, door het hart geleide handelingen onmogelijk maken. 

De steeds terugkerende energieën die je overkomen, zijn kenmerkend voor een verzameling van belastende delen die hun oorsprong vinden in de lagere menselijke natuur. Nu kun je ze gewoon loslaten en er afscheid van nemen. Zodra je naar binnen kijkt en inziet welke verlangens naar macht en bezit, vrees, zelfverheerlijking, trots en spirituele hoogmoed door de buitenwereld worden weerspiegeld, hoef je ze in de buitenwereld niet langer te bestrijden.  Open jouw zielenhart en vind je eigen waarheid! 

Vaak is het ook een oude gewoonte geworden de macht aan de buitenwereld uit handen te geven. Onopgeloste machts- en autoriteitsthema’s laten zich altijd van twee kanten zien. Aan de ene kant ben je niet in overeenstemming met de goddelijke wil en blokkeer je je innerlijke waarheid. Je ego trekt alle macht naar zichzelf toe. Aan de andere kant ben je niet in staat je te onttrekken aan de machtsuitoefening van anderen en laat je je eigen wensen en behoeften door die van anderen ondersneeuwen. 

Om aan deze toestand van kruisiging te ontsnappen, zal het deel van jou dat niet in overeenstemming met het goddelijke bewustzijn kan zijn, moeten sterven. Je kunt dit deel aan het reinigende vuur van Uriel overgeven, wat gelijk staat aan een grote initiatie. 

Geïnteresseerd in de volledige beschrijving van deze kaart, 
bestel dan snel de kaarten zelf!

 bol.com Partner

Bron  ©Loes Raaphorst 09/2006